Az 1848/49-es szabadságharcra emlékeznek a magyar közösségek

Az 1848/49-es szabadságharcra emlékeznek a magyar közösségek

Világszerte megünneplik a magyar szervezetek és közösségek március
15-ét. A megemlékezésnek Európától Ausztráliáig közösségformáló
szerepe is van, sok település együtt ünnepel, és sok helyre érkeznek
vendégek Magyarországról vagy más magyarlakta régióból. A
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által indított
Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai a világ
minden táján aktívan részt vesznek az ünnepségek szervezésében.
A rendhagyó történelemórák, előadások, ünnepségek már a 15-ét
megelőző hétvégén elkezdődtek és az azt követő héten is
folytatódnak. Egyházak, helyi politikai és civil szervezetek, magyar
iskolák, nagykövetségek vállalják magukra az események szervezését,
amelyben aktívan részt vesz a Petőfi Sándor Program 72 és a Kőrösi
Csoma Sándor Program 140 ösztöndíjasa, sőt, nem egy helyen az ő
munkálkodásuk eredményeképpen kezd meghonosodni, vagy felelevenedni
az ünnep.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc valamennyi fontos
helyszínén, és a forradalmárokhoz köthető helyszíneken is szerveznek
ünnepi programokat, így például Medgyesen, Segesváron, Petőfi
feltételezett elestének helyén, a 2005-ben újjáépített Ispánkúti
Petőfi-emlékműnél, a győztes piski csata helyszínén vagy
Székelykeresztúron, ahol két éve újra elültették Petőfi körtefáját.

Törökországban is minden évben megemlékeznek, hiszen a szabadságharc
után több magas rangú tiszt, sőt, maga Kossuth Lajos is menedéket
talált itt az üldöztetések elől. Ünnepelnek New Yorkban is, ahol
Kossuth 1851-ben tizenhét napot töltött.
A kárpátaljai Beregszászon zászlót bont a Kárpátalja Baranta, egy
közel 100 fős magyar harcművészettel foglalkozó közösség, és azon
belül a Rákóczi Légió, amely a kárpátaljai kötődésű, de
szülőföldjüket ideiglenesen elhagyó barantásokat, harcművészeket,
hagyományőrzőket gyűjti össze.
A megemlékezések és az ünnepi rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában mindenhol aktívan részt vesznek a Petőfi Sándor és
a Kőrösi Csoma Sándor programok ösztöndíjasai.
Londonban külön a megemlékezésre írt színdarabot mutatnak be az
ösztöndíjasok aktív részvételével, míg Frankfurtban a Kőrösi Csoma
Sándor Program ösztöndíjasai által, zenei művekből, néptáncból,
valamint történelmi dokumentumok szemelvényeiből összeállított
ünnepi műsort adtak elő a helyi magyarok. Ösztöndíjas készíti az
ünnepi néptáncműsor koreográfiáját a kanadai Torontóban, és
állította össze a műsort az amerikai Clevelandben is. Az
ösztöndíjasok munkájának köszönhetően most először lesz megemlékezés
az angliai Kingston upon Hullban, és hosszú idő után most emlékeznek
meg először március 15-ről a szerbiai Tiszakálmánfalván is.