Amikor egy áldásnak tényleg áldásos hatása van

Amikor egy áldásnak tényleg áldásos hatása van

Darvas István rabbi a hetiszakaszról, a micvák gyakorlásának elkezdéséről is beszélt.

 

Mi a mostani hetiszakasz és mit kell róla tudni?

Nászó hetiszakasza következik, erről azt kell elsőként tudni, hogy ez a Tóra leghosszabb hetiszakasza, 176 mondatból áll, így a mostani Tóra olvasás nem lesz rövid. Azt is tudni kell, hogy ez a 176-os szám a zsidó hagyományban egy érdekes szerepet tölt be, mert ugyanennyi mondatból áll a leghosszabb zsoltárunk és ugyanennyi lapból áll a leghosszabb talmudi traktátusunk is.  Azonban amit feltétlenül érdemes elmondani erről a hetiszakaszról az, hogy egy ragyogó micva lehetősége van benne elrejtve.

Pontosabban?

Egyebek mellett olvassuk az úgynevezett kohanita áldást, amit eredetileg Áron és fiai kaptak annak okán, hogy ezzel a három mondattal áldhassák Izrael fiait. A későbbiekben ez a három mondat, a kohén, a papi áldás nem maradt a kohénok fennhatósága alatt minden értelemben, hiszen széles körben terjedt el ennek a használata. A bölcseink természetesen vitatkoztak arról, hogy kohénon kívül bárki más mondhatja-e ezt a szöveget, ám végül abban állapodtak meg, hogy ha más szándékkal teszik, mint annak idején a kohénok tették, akkor nincs akadálya annak, hogy ez bárki más által elmondható lehessen, legyen szó léviről, vagy izraelről. Felmerül a kérdés, hogy mikor van ennek igazán jelentősége?

És tényleg, mikor?

Én a saját lányomnál figyeltem meg, aki lassan három éves lesz, hogy milyen viszonyt alakít ki a micvákkal ebben a zsenge korban. Azt látom, hogy a gyertyagyújtást szereti, a maceszt még nem, a Havdala is hat a lelkére, ezekre mindig örömmel készülődik, örömmel vesz részt bennük.. Mindezeket übereli az a néhány másodperc, amikor minden ünnep, Sabat bejövetele előtt megkapja tőlem az apai áldást. Az én egyébként igen eleven gyermekem erre a 10-15 másodpercre elcsendesedik, nagyon békéssé válik. Én ebből azt a következtetést vontam le, ha valaki azzal a problémával küszködik, hogy a micva gyakorlást hol is kezdje el, akkor már a kezdeteknél legyen ott a gyertyagyújtás, ez ugyebár nem egy nehezen teljesíthető parancsolat, de mindenkinek javaslom a kohanita áldást is, amikor egy ünnepre, a Sabatra készülődik, akkor ezzel áldja meg a gyermekét, mert ennek áldásos hatása van, ezt látom a lányomon is.

Az Ön által is említett hetiszakasz olvasása után az OR-ZSE zsinagógájában mi történik?

Nálunk a hétvége sűrű lesz, péntek este egy barátunk ad kidust az édesapja emlékére, szombaton délelőtt aufrufot tartunk, mert egy baráti pár lép házasságra másnap, azaz vasárnap, így a vőlegényt megünnepeljük szombaton a zsinagógában. Mind a három alkalmon szeretettel várjuk a vendégeket, a híveket.

Köszönöm a beszélgetést, a tanítást .

 korábbi tv felvétel leirata 

Breuer Péter