Rendeletek megtartása, mert ezeket megteszi az ember

Rendeletek megtartása, mert ezeket megteszi az ember

Darvas István rabbi a hetiszakasz kapcsán beszélt az erech deretz-ről, a zsidó emberek hétköznapi viselkedéséről, de szóba került a Bét Jehuda név is.

darvas istván rabbi

Mi is a mostani hetiszakasz, mi újság a közösségében?

Áchré mot a mostani hetiszakaszunk, amit felolvasunk a zsinagógákban. A közösségünk épül, szépül. Ami a mostani szombaton felolvasandó tórai részt illeti, az nagyon szép, persze ezt az összes többiről is elmondhatom, de a mostani különösen fontos. leginkább azért, mert egy olyan szombathoz érkezünk, amikor a Jom Kippur-i Tóra-olvasások során felolvasandó részt is olvassuk. Ezek közt elhangzik az a mondat is, amit nagyon sokszor szoktak idézni a hetiszakaszból, ez pedig így hangzik: „Őrizzétek meg törvényeimet és rendeleteimet, melyeket, ha megtesz az ember, azért teszi, hogy éljen általuk!” Ez a mostani szidrának a legtöbbet idézett mondata, s mondanom sem kell, több könyvtárnyi kommentár látott napvilágot ezzel a mondattal kapcsolatban.

Akkor idézzen néhányat ezek közül!

Rabbi Sholom Mordechai Schwadron, akit Maharsham néven is ismerhetünk, azt mondja, a Tóra ezen a helyen figyelmezteti Izrael fiait, nem csak a Szinájon átadott parancsolatokat kell megőrizni, hanem a rabbinikus rendeleteket is, ezekről fogalmaz úgy a Tóra, „melyeket megtesz az ember”. Az elmúlt kétezer éves történelmünknek fontos része volt, hogy mi nem csak az írott Tórának a szövegéhez ragaszkodtunk, hanem azokat az újabb keletű rabbinikus rendeleteket is igyekeztünk megtartani, amelyeket a különböző korok legjelesebb rabbijai hoztak. Ugyanilyen fontos, amit rabbi Eliezer haLévi Hurwitz mondott, aki idézett a Pirké Ávotban tanultakból, hogy „jó a Tóra tanulás derech eretz-el.

Mi is ez a derech eretz?

Ez egy többféleképpen is értelmezhető fogalom, ez jelenti a civil foglalkozást, illetve az illemtudó viselkedést. Hurwitz rabbi szerint a zsidó hagyományok megőrzése mellett az is fontos, hogy a hétköznapi tevékenységünk során, amelyeket megtesz az ember, hogy éljen általa, akkor is alkalmazzuk a derech eretz-et. Azaz akkor élünk teljes zsidó életet, ha ez az élet nem korlátozódik a zsinagógára, a vallási előírások megtartására, hanem a civil életben is nyomon követhető a Tóra alapján alkalmazott élet.

Azt lehet hallani, hogy a péntek esték az OR-ZSE zsinagógájában igen érdekesek. Miket csinálnak a Szombat beköszönte előtt?

Az utolsó hónapnak a nagyon fontos sajátossága az volt, hogy nevet adjunk a zsinagógának, megszavaztattuk a közösség tagjait, hogy ki mit talál ideális névnek. Végül abban maradtunk, hogy innentől kezdve ez a zsinagóga neveztessék Bét Jehudának, azaz Jehuda/Júda házának.

Miért ez a név lett a győztes?

Azért, mert Júda, Jákobnak a fia, elmond egy olyan mondatot, mely szerint: „Hogyan mehetnék fel atyámhoz úgy, hogy a fiú nincs velem”. A kommentárok szerint ez minden zsidó embernek a kötelessége. Tehát az élete végén, amikor a Mennyei Atyjához, Istenhez visszatér, akkor ezt úgy tehesse meg, hogy az utódai is megmaradtak a jiddiskeit útján. Ezzel lett a zsinagógánk legfontosabb célja megfogalmazva, azaz tanuljunk minél többet a zsidó hagyományainkról, másrészt ezeket a tanulmányokat szeressük továbbadni az utódoknak, a gyerekeknek.

Egy megújuló közösség, új zsinagógai névvel. Most kerek a világ, de ha jól tudom, most egy kerek évfordulóra készülnek.

Igen, a közösségünk vezetője, Vadász Magda születésnapja lesz, amit természetesen majd megünneplünk.

Köszönöm a beszélgetést.

Breuer Péter

Az interjú a 2016. május 6-i Halljad Izrael! adásában elhangzó beszélgetés szerkesztett változata.