A Halljad Izrael! a Kossuth Rádióban, Január 29-én, pénteken

 A Halljad Izrael! a Kossuth Rádióban, Január 29-én, pénteken 

 

kossuthradio_logo

 

 

 

sabat salom kék

 

 

 

Hallgassa meg!

0085ae9c_7155568.mp3

 

mr1 kossuth rádio.Breuer Péter

Áldott legyen az Örökkévaló!
Hallgassa meg!

Darvas István rabbi a hetiszakasz kapcsán beszélt a zsidó tradícióról, meg arról, hogy miként is gondolkodnak a nem zsidókról.Új hetiszakaszt olvasnak a zsinagógákban, Jitró a címe. Mit lehet tudni erről a szidráról?

Jitróról tudni kell, hogy ő egy midjanita főpap, a Midrás szerint nem egy egyszerű midjanita főpap volt, hanem mellette még a fáraónak is a tanácsadója is. Ő egészen különleges megbecsülésnek örvend, aki egy olyan hetiszakasznak a névadója, amelyben a zsidó vallás egyik legismertebb szövege, a Tízparancsolat található. Jitrótól rengeteget tanultunk, a bölcseink egyetértenek abban, ő volt az, aki megtanította azt a kötelességet, hogy áldjuk Istent, még akkor is, ha nincsen valami különleges kiváltó ok, ő tanította meg az Áldott legyen az Örökkévaló kifejezést. Ő tanított meg egy fontossá váló elvet a halachában, a zsidó vallásgyakorlatban, amely szerint nem minden esetben kell mindent a törvény szerint, annak minden szigorával érvényesíteni, szerinte fontosabb, ha időnként a megengedő álláspontot fejtjük ki jobban. Sokkal fontosabb, ha a törvények szellemében cselekszünk, mintsem a törvényeket szószerint alkalmazzuk. Jitró még Mózest is megtanította arra, hogyan alakítsa ki a modern, a mai időkig is kitartó zsidó bíráskodásnak az alapjait. Miután látta Jitró, hogy az nem igazán jó, hogy Mózes mindent egyedül bírál el, rábeszéli Mózest, válasszon ki olyan embereket, akik erre méltóak, s ossza meg velük a feladatokat. Jitróról azt tartja ugyan a hagyomány, hogy a későbbiekben betért, azaz ő is zsidóként élt, de ha csak a tórai szöveget nézzük, akkor azt látjuk, egy olyan ember lesz fontos szereplője a zsidó mindennapoknak, aki nem zsidónak született, és ahogy már mondtam, ha csak a tórai szöveget nézzük, akkor még azt is feltételezzük, hogy nem zsidóként halt meg. Ez árul el nagyon sokat arról, hogy miként is vélekedett a zsidó tradíció a nem zsidókról. Gondoljunk csak bele, egy pillanatig sem gondolták azt a legnagyobbjaink, hogy a Tóra az ne univerzális értékeket közvetítene, ebből kifolyólag, ha valaki ezeket az univerzális értékeket elfogadta, átültette az életébe, akkor olyan megbecsülést is kaphat, mint Jitró, a midjanita főpap, aki nem kisebb megtiszteltetésben részesült, mint az, hogy róla nevezték el a Tízparancsolatot. Érdemes még azt is tudni, nem ő volt a zsidó történelemben az egyedüli, aki ne zsidóként jelentősen támogatta, segítette a zsidó közösséget.

Köszönöm a beszélgetést, a tanítást.
Breuer Péter

Az interjú a 2016. január 29-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.

Szabó György, a Mazsök kuratóriumának elnöke az újjáalakult kuratórium feladatairól, valamint a közalapítvány pénzügyeiről is beszélt.

Sokak nagy örömére újra lett kuratóriuma a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványnak, így elkezdhetnek tervezni 2016-ra is. Beavatna ezekbe a tervekbe?

Való igaz, a 2016-os évet már az újjáalakult kuratóriummal kezdtük el, az első negyedévben olyan elengedhetetlenül fontos feladatok végrehajtásával, amelyeket az elmúlt félévben nem sikerült végrehajtani, hiszen a Mazsök kuratóriuma nem működött.

Melyek a legfontosabb feladatok?

A legfontosabb a pályázati rendszer újragondolása, újraépítése, a különböző bizottságok létrehozása. Ám ezeket is megelőzi az a problematika, hogy a 2015-ben kiírt, de el nem bírált pályázatok sorsát megnyugtatóan rendezzük. Továbbra is kiemelten fontos az életjáradékok kérdése is, ezek folyósításához is szükséges egyfajta felmérés és döntés is a Mazsök részéről, már annak érdekében is, hogy megfelelően és méltóképpen állapítsuk meg az életjáradék mértékét. Ez azoknak a holokauszt túlélőknek szól, akik annak idején kimaradtak az életjáradékból.

A Mazsök támogat-e civil szervezeteket, mennyire érzi ezt feladatának? Milyen formában nyújtják ezt?

Szintén kiemelt feladata a Mazsöknek, hogy a civil szervezeteket támogassa, ez már az elmúlt három évben is így volt. Egyébként még az előző ciklus elején pont ezért is módosítottuk a pályázati rendszerét a szervezetnek. Kinyitottuk a kapukat, megváltoztattuk a pályázatokon indulók körét, jelentősen bővítettük a projektpályázatokat. Ugyanígy bővítettük a szociálisan rászoruló gyerekek számára is a pályázati kört. Nagyon fontos döntést hoztunk abban a tekintetben, hogy megváltoztattuk a régi szokást, amely eddig úgy szólt, a Mazsök csak és kizárólag az ingatlanhasznosításból származó pénzösszegeket fordította pályáztatásra. Ez az összeg 45-60 millió forint volt, ám ezt megemeltük 100 millióra. Ez azt jelenti, hogy az előző ciklusban 10-12 szervezetet tudtunk támogatni, míg most 34-36-ot! Mellette a projektpályázatok száma majdnem megháromszorozódott! Több mint 200 projektet támogattunk minden évben. A rászoruló gyerekek esetében is, több mint 100-an kaptak támogatást, ez az összeg 50 és 100 ezer forint között mozgott.

A Mazsök egyik leghíresebb projektje az üdültetési programja, ez is folytatódni fog 2016-ban?

Igen, mindenképpen. A badacsonytomaji üdülőben folytatódnak a felújítások, szerencsére egyre nagyobb az érdeklődés az üdülő iránt. Nagyon remélem, hogy a szezon kezdetéig az apartmanok légkondícionálva lesznek, mellette kibővítésre kerül a kóser konyha is, elsősorban annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjuk ellátni a vendégeket, még tovább emeljük a komfortérzetet.

A sok feladathoz pénz is kell, várható-e, hogy a kormány emeli a Mazsök törzsvagyonát, már csak azért, mert a párizsi békeszerződés értelmében a magyar állam nem lehet örököse az egykor volt üldözöttek vagyontárgyainak?

Alapvetően hosszú ideje, bő egy éve tárgyalunk a Miniszterelnökséggel, mint a Mazsök alapítójával arról, hogy milyen módon kerüljön a közalapítvány feltőkésítésre. Én úgy gondolom, nincs vita arról, hogy ezt meg kell tenni, most „csak” arról tárgyalunk, milyen módon fogjuk ezt megtenni. Készült egy ajánlat, amit átadtunk a Miniszterelnökségnek. Én nem feltétlenül tartom azt megoldásnak, hogy további ingatlanokkal bővüljön a Mazsök ingatlan-portfóliója, hiszen a közalapítvány nem egy ingatlankezelő és hasznosító társaság, bár fenntartjuk és üzemeltetjük a birtokunkban lévő ingatlanokat. Meggyőződésem, hogy nem ebből kell megoldja a Mazsök a finanszírozást, legyen szó a támogatottakról, vagy saját magáról. Nyilván, hogy vannak erre egyéb eszközök is, talán az örökjáradék-szerződéshez hasonlóan is meg lehet állapodni Magyarország Kormányával, azért, hogy a Mazsök a jelenleginél jóval nagyobb támogatásban részesüljön. Természetesen annak érdekében, hogy a feltőkésített pénzösszeg meghatározott célokra legyenek felhasználva a közösség érdekeinek megfelelően.

Köszönöm a beszélgetést.
Breuer Péter

Az interjú a 2016. január 29-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.

„Én leszek a legboldogabb, ha ennek a nagyon méltatlan történetnek méltó körülmények között kerül pont a végére.”

„Én leszek a legboldogabb, ha ennek a nagyon méltatlan történetnek méltó körülmények között kerül pont a végére.”

Radnainé Dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézete elnöke a Margit híd környékén megtalált emberi maradványok méltó eltemetéséről beszélt.

Nemrégiben röppent fel a hír ismételten, hogy a Margit híd felújítása során a híd környékén emberi maradványokat találtak, melyek 70 évvel ezelőtt kerültek oda. Mit lehet tudni erről, mi lesz a sorsa ezeknek a maradványoknak?

Valóban a felújítás során kerültek elő az említett emberi maradványok. Azt, hogy ezek kiknek a maradványai, nem az én tisztem eldönteni, a maradványok az Igazságügyi Szakértői Intézethez kerültek. Ők leírták, az elvégzett DNS vizsgálatok alapján, hogy az emberi maradványok között találtak askenázi zsidó emberekét, de mellette másokét is. Érdemes azt is tudni, ez a történet 2011-ig megy vissza, de a NÖRI 2015 szeptemberében értesült arról, hogy ezek az emberi maradványok még nem kerültek eltemetésre. Én addig is tudtam a feltárásokról, mint újságolvasó ember, de őszintén szólva, meglepett, amikor Susa Éva főigazgató asszony megkeresett és segítségemet kérte abban, hogy végre tisztességes körülmények között valamennyi maradvány kerüljön eltemetésre.

Ön milyen megoldást javasol erre?

Miután az emberi maradványok összekeveredtek, ezért azt javasoltam, hogy egy ökumenikus istentisztelet keretében, Budapest talán legszebb sírkertjében, a Fiumei úti Nemzeti Emlékhelyen kerüljenek együtt elhelyezve egy arra méltó emlékhelyen, többek között tárgyaltam a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatójával ebben az ügyben. Az én szándékom az volt, hogy egy mindenki számára megnyugtatóan, méltósággal és kegyelettel – ez utóbbin van a hangsúly – legyenek elhelyezve a maradványok a végső tisztesség megadása mellett. Sajnálatos módon azóta az események a NÖRI hatáskörén kívül kerültek, hiszen a maradványokat különböző szervezetek is a magukénak érzik. Szörnyű, de elkezdődött a maradványok felett egy harc, ebben a NÖRI nem tud részt venni, ebben nem szeretne partneri szerepet vállalni. Ilyenkor már csak a temetőkről szóló törvény adhat valamiféle iránymutatást.

Önről köztudott, hogy mindenhol a megoldást keresi. Rövidesen újranyílik a Salgótarján úti zsidó temető a nagyközönség számára, amiben a NÖRI-nek komoly érdemei és feladatai voltak, vannak. Nem elképzelhető, hogy itt kerüljön felállításra az emlékmű és itt kerüljön sor az ökumenikus szertartásra?

A Salgótarján úti zsidó temető a reményeim szerint nagyon rövid időn belül a NÖRI vagyonkezelésébe kerül, azt tudni kell, hogy ez egy zárt temető, azaz itt semmilyen temetés nem valósulhat meg a főszabály szerint. Ez a helyzet nem érinti ezt, ez egy rendkívüli helyzet, ha erre irányuló megkeresést kapunk, akkor a NÖRI együttműködő partner lesz.

Előáll ezzel az ötlettel, hogy az elhunytak megleljék végső nyugalmukat?

Jelenleg az ügy gazdája Budapest-Főváros, ezért a főpolgármester úrnak, vagy az általa kijelölt szakembernek kell az érintett feleket megkeresni, mint a zsidó szervezeteket. Ha a NÖRI-hez fordulnak szaktudásért, akkor mi együttműködünk, s én leszek a legboldogabb, ha ennek a nagyon méltatlan történetnek méltó körülmények között kerül pont a végére.

Köszönöm a beszélgetést.
Breuer Péter

Izsák öt könyve

Dr. Sztojcsev Stefan urológus, aki egy nagyszerű bolgár író Angel Wagenstein könyvét fordította le beszél a kötetről, a szerzőről, Közép-Európa történelméről.

kossuthradio_logo

Ön nemrégiben fordította le bolgárról magyarra azt a művet, amely az Izsák öt könyve címet viseli, ami rövidesen a nyomdába kerül. Hogyan történt mindez, hogy is került Ön kapcsolatba Magyarországgal?

1956 szeptemberében jöttem Magyarországra, az egyetemre tanulni. Itt fejeztem be a tanulmányaimat, megnősültem, majd 1963 óta Veszprémben élek és dolgozom.

Honnan jött az ötlet, hogy lefordítsa ezt a könyvet, miről is szól ez a mű?

A könyv csodálatos realitással írja le a közép-európai történelmet, egy ember életében bekövetkezett eseményekkel. A főhős a jelenlegi Ukrajna területén született, az Osztrák-Magyar Monarchiában és anélkül, hogy elköltözött volna, öt államnak volt az állampolgára. Volt két német koncentrációs táborban és a Gulagon is. A történelmet fantasztikus bölcsességgel írja le, kiegészítve humorral, öniróniával. Egyszerűen nem szenvedésnek írja le azokat a szenvedéseket és borzalmakat, amiket átélt, hogy az csodálatos.

Képes volt erre az átéltek után?

Nem a szenvedéseket írja le, hanem a történéseket, azt, miként éli túl, de nem a túlélésről van szó, hanem az európai történelemről. Abban a kis faluban, ahonnan a főhős jön, sokféle nemzetiség élt, ukránok, ruszinok, zsidók, oroszok, békésen megvoltak magukban, ezt az egyensúlyban levő életet tette tönkre az államváltozások sora és a háború.

Remélem, hogy amikor kijön a könyv, akkor azt sokan elolvassák. Engem az érdekel, hogy honnan az ötlet, hogy egy elfoglalt urológus orvos a kevés szabadidejét arra használja, hogy nekifogjon és lefordítsa ezt a könyvet?

Egyszerűen nagyon szeretek olvasni. Szófia közepén van egy tér, ami gyakorlatilag egy könyvesbolt, sátrakban vannak a könyvek. Ott minden eladó pontosan ismeri a könyvek tartalmát. Ott járva kérdeztem meg egyiküket, hogy melyiket érdemes megvenni, elolvasni. Ő azt mondta, hogy a Távol Toledótól címűt, Angel Wagensteintől. Róla tudni kell, hogy Plovidivban született 1922-ben, részt vállalt az antifasiszta mozgalomban, 1944-ben halálra ítélték, de szerencsére megúszta. A háború után forgatókönyveket írt, regényeket 1990 után jelentetett meg. Az első ezek közül volt a Távol Toledótól. Ez arról az őséről szólt, aki amikor Ferdinánd és Izabella egyesítették Spanyolországot elüldözték a zsidókat és ez az ős felültette a családot a szamárra, elindulva Kelet felé. Addig-addig mentek, míg Törökországba értek, ugye akkor Bulgária a törökökhöz tartozott, és Plovdivban kötöttek ki. A város lakossága ma is erősen vegyes, örmények, bolgárok, törökök, görögök, szóval mindenki ott él. Ezt az életet is leírja ebben a kötetben Wagenstein, miként is élt a családja a negyvenes évektől egészen a hatvanas évekig bezárólag. A könyv realitása, a szerző elfogulatlansága nagyon megtetszett, ezért elkezdtem érdeklődni, milyen köteteket írt még. Ekkor találtam meg az Izsák öt könyvét, ami szerintem Magyarországon sokkal jobban érthető, mert az itteni, a közép-európai történelmet írja le.

Köszönöm a beszélgetést.

Breuer Péter

Az interjú a 2016. január 29-i Halljad Izrael! adásában elhangzott beszélgetés szerkesztett változata.