Dr. Schőner Alfréd, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektora

„Sokat tanultam mestereimtől, s még többet tanítványaimtól.”  

Dr. Schőner Alfréd, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektora az intézmény hagyományos biblikus konferenciájáról beszélt, de mellette szó volt a tanítványokról és az egyetem jövőjéről is.

 

Schőner Alfréd

 

Hányadik biblikus konferenciát rendezte az OR-ZSE?

Az elmúlt 20 esztendőben az egyetemi élet integráns részévé vált a tudományos konferenciák sokasága. Amennyiben az emlékeim pontosak, az első biblikus konferencia Brésit könyvével kezdődött, Mózes I. könyvével. Ez volt az első olyan biblikus konferencia, amely specifikusan felekezetek közötti párbeszédre épült, ahol különböző világlátású tudósok fogalmazták meg elképzelésüket, hitüket, ismertették tanulmányaikat Brésit könyvéről. Majd így folytatódtak a tudományos konferenciák, jött később Mózes II könyve és a többi. Idén Józsua könyve volt a téma, majd ki is egészítettük egy, speciálisan nem kifejezetten a Bibliához, hanem az azon kívüli irodalomhoz is kötődő konferenciával, amely a Csoda és tudomány a XXI. században címet viselte.

Szegeden is rendeznek biblikus konferenciát, amelyet dr. Benyik György szervez már évek óta.

Valóban, Benyik professzor hatalmas nemzetközi kapcsolatokkal és tudományossággal rendelkező konferenciájához kevés a hasonló, a mienknek egészen más a profija. Azok a konferenciák, melyeket Benyik professzor szervez, azok elsősorban újszövetségi tematikájúak,  a mienk pedig az Ószövetség köré épült.

Most az OR-ZSE konferencián azért szerepelt az Ó- és az Újszövetség találkozása, hiszen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vezetője is tartott egy nagyon érdekes előadást.

Igen, főtisztelendő Szuromi Szabolcs professzor úr tartott előadást, aki a magyarországi vallásközi irodalom egyik kiemelkedő személyisége. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a rektor urat meghívhattuk és ő el is fogadta azt. Előadása nagyon érdekes volt, az ő előadói stílusa lenyűgözte a hallgatóságot. A keresztény koordinátarendszer szerinti szentté avatásnak a procedúrájáról és történeti hátteréről beszélt.

Több rabbi is előadott, így Radnóti Zoltán, a Rabbitestület vezetője is. Ő miről beszélt?

Két előadáson vagyunk már túl, egyiket ezek közül Frölich Róbert országos főrabbi úr tartotta, a másikat Radnóti Zoltán rabbi úr. Mindkét előadás összefogott, jó humorral átitatott volt, olyanok, amelyekben a biblikus és a talmudi műveltség is egyaránt bemutatásra került. Mindkettejüknek nagy sikere volt.

Milyen érzés volt olyan előadásokat meghallgatni, melyeket egykori tanítványai tartottak?

Mindig előttem van az a régi, a zsidó hagyományban gyökerező mondat, amely szerint: „Sokat tanultam mestereimtől, s még többet tanítványaimtól.”

Az OR-ZSE más típusú képzéseknek is otthona, így a szociális munkásokénak is. Mit szól ahhoz, hogy nemrégiben Balog Zoltán miniszter is kiemeltre az egyetemet, mint a szociális munkások képzésének fellegvárára tekint az Ön által vezetett intézményre?

A miniszter úr jó tájékozottságára, őszinteségére és perspektivikus világlátására jellemző ez a gondolat.

Vannak-e újabb tervei az egyetemnek a következő tanévekben, növekedik-e a hallgatói létszám?

Immár évek óta fokozatosan emelkedik az OR-ZSE hallgatóinak a létszáma, jelenleg közel kétszázan vannak, ez a magyarországi vallásos egyetemek között majdnem a legkisebb. Azért meg kell jegyezni, hogy a mi infrastruktúránk, az épületeink maximális sebességre vannak így is járatva. Azaz több embert nem tudnánk most fogadni. Amennyiben több jelentkezőnk lesz, akkor bízom a felettes hatóság, a Mazsihisz bölcsességében, segítőkészségében, hogy újabb épületekkel gazdagodjon az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem.

Lassan itt a polgári időszámítás szerinti évvége. Mik azok a gondolatok, amelyeket megosztana ezzel kapcsolatban?

Mi már beszéltünk a zsidó újév kapcsán is, akkor azt fogalmaztam meg, mit is jelent a Shana tova kifejezés. Most, amikor a Gergely-naptár szerinti évforduló jön, ami az európai és azon kívüli kultúrában is nagyon fontos, csak azt tudom kívánni, hogy nyugodt és békés év legyen a következő, Isten segítségével és kegyelméből adódóan nyugodtabb, mint az előző.

Köszönöm a beszélgetést.

Breuer Péter