„Neked hálálkodnak testvéreid” – Schweitzer Józsefre emlékezünk

 

„Neked hálálkodnak testvéreid” – Schweitzer Józsefre emlékezünk

 

„Neked hálálkodnak testvéreid” – Schweitzer Józsefre emlékezünk

 

MV3453_6899907.mp3

 

 

Hallgassa meg!

“Olyankor is őszintén megfogalmazza az igazságot, amikor azt nem mindenki szeretné hallani. De bízvást teheti, mert az ő igazsága a megbékélés, a magasabb szintű harmónia, a realitás és a szeretet igazsága”
– így méltatta szűk három esztendeje a Schweitzer Józsefet Széchenyi-díjas egyetemi tanárt, az Országos Rabbiképző volt igazgatója egyedülálló kisugárzását Erdő Péter római katolikus bíboros érsek, a bölcs neológ főrabbi 90. születésnapi ünnepségén. De ki is volt dr. Schweitzer József, az az ember, akire egy egész ország, egész Európa, az egész világ figyelt?

Mi volt ő?

Rabbi, tudós, tanár, egyetem vezető, közéleti ember, férj, apa, nagyapa? Minden volt, egyszerűbben fogalmazva: EMBER.

Olyan ember, aki 1922. október 13-án Veszprémben született, csecsemő volt, amikor édesanyját elveszítette, édesapja valamint anyai nagyapja Hoffer Ármin szentesi, majd veszprémi rabbi és családja nevelte. Kisgyerekként került Budapestre, itt kezdte az elemi iskolát. 1940-ben a Pesti Izraelita Hitközség Reálgimnáziumában érettségizett.

A II. világháború idején munkaszolgálatra hívták be, majd Budapesten bujkált. 1946-ban szerzett bölcsészdoktori diplomát az akkori Pázmány Péter, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1947-ben avatták rabbivá. 1948 és 1981 között Pécsett volt főrabbi.

1981-ben a Budapesti Izraelita Hitközség főrabbijává hívták meg, ezt a tisztséget 1985-ig töltötte be. Ekkor az Országos Rabbiképző Intézet igazgatói tisztségére nyert kinevezést, itt teljesített szolgálatot 1997-ig. Felekezete a neológ hitközségek országos főrabbijává választotta.

Műsorunkban szeretnénk az adatok, a szikár történelmi tények mögé nézni. Megtudni, hogy mi is volt Schweitzer József titka. Miként tehette meg azt, hogy amikor a holokauszt tépázta vidéki Magyarországon rabbi lett, amikor mindenki álma az volt, hogy egy érző szívű, nagyon jó ember lépjen be az ajtókon, aki megvigasztalja a gyászolókat, aki reményt és célt ad a fiatal pároknak, és aki az elégetett betűket összegyűjti és odaadja a 13 éves fiúknak, hogy abból a Tóra szent szavait összeolvassák és ő mindezt megtette. Őszintén, hittel, szeretettel, szenvedéllyel.

Ahogyan rajongva szeretett tanítani, nemcsak órán, konferenciákon, hanem bármikor, az utcán, a folyosón, vagy amikor az embertársaiba karolt és sétálva az utcán.

Megtanultuk tőle, ha valaki nem így csinálja, akkor nem is érdemes.

Rendszeresen tiltakozott az ellen, hogy csodarabbinak tartsák. Valóban nem volt az, csak egy nagyszerű humanista, akivel találkozni, beszélgetni, tanulni tőle, túlzás nélkül mindig maga volt a csoda.”

Az emlékezésben segítségemre lesz Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek; Hidvégi Máté professzor; Iványi Gábor lelkész; Dr. Verő Tamás és Radnóti Zoltán rabbik.

Hogy Magyarország soha ne felejtse el, milyen nagyszerű ember élt itt közöttünk, dr. Schweitzer József személyében.

 

 

Breuer Péter