Ülésezett a Média Önszabályzó Testület

Szeptember 24-én ülést tartott a magyar nyelvű média etikusságának fenntartása érdekében létrehozott Média Önszabályzó Testület (MÖT), amelynek célja a magyar sajtó szervezeteinek szakmai – etikai együttműködése, a minőségi nyomtatott és elektronikus média  fejlesztése érdekében.


A Média Önszabályzó Testület 2013 szeptemberében alakult meg a korábbi Magyar Újságírók Etikai Együttműködési Testülete tagjaiból. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Magyar Újságírók Közössége, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, a Sajtószakszervezet, valamint a később csatlakozott Protestáns Újságírók Szövetsége, valamint a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) korábban a magyar újságírás etikusságának fenntartása érdekében közös etikai alapelveket dolgozott ki, amelyek megfelelnek az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlés 44. rendes ülésén az újságíró etikáról szóló 1003/1993. számú határozatának és a Nemzetközi Újságíró Szövetség 1986. évi világkongresszusán, az újságírói magatartásról elfogadott elvi deklarációnak

A MÖT szeptember 24-i ülésén a tagszervezetek képviselői döntöttek a MÖT működési szabályzatáról, s elfogadták a MÖT határozatát a Magyarországon a SAJTÓAKKREDITÁCIÓ elvárt etikai szabályairól. (A határozat ide kattintva elolvasható.)

A MÖT általános érvényű szabályként, azt az álláspontot alakította ki, hogy a sajtó-akkreditáció, sajtó-regisztráció során bármely, hivatalosan újságírónak tekinthető személyt, az információkhoz hozzájutás lehetőségeitől megfosztani, a sajtóetikának ellentmondó cselekedet.

A nyilvánosság tájékoztatásában közfeladatot ellátó újságíró tevékenységének bármilyen korlátozása, a tájékozódáshoz fűződő alapvető emberi és állampolgári jog megsértését jelenti.

A MÖT kialakította állásfoglalását a magyar nyelvű sajtóban megjelenő u.n. „pr-cikk”-ek, fizetett közlemények témakörében. (Az állásfoglalás ide kattintva elolvasható.)

A MÖT elítéli azt a magyarországi sajtó-szakmai gyakorlatot, ahol a nyomtatott és elektronikus sajtó különböző sajtóorgánumai, kiadói fizetett szöveges hirdetéseket pr-cikk kifejezéssel ajánlanak fel a hirdető feleknek, s ezeket a pr-cikkeket, közleményeket – hirdetéseket – mindenféle megkülönböztető jelzés nélkül publikálják.

A MÖT felszólítja a nyomtatott és elektronikus média minden felelős kiadóját, hogy tartózkodjanak attól, hogy szerkesztőségi cikknek álcázott, valójában szöveges hirdetéseket megjelentessenek hirdetés, fizetett közlemény, reklámriport, vagy reklám megjegyzés feltüntetése nélkül.

A tagszervezetek képviselői további egy évre bizalmat szavaztak a MÖT soros elnökének Barát Tamásnak, a MÚOSZ Etikai Bizottsága elnökének és megerősítették tisztségében Kövér Tamást a MÖT titkárát.

Forrás: MÖT / CCO / MTI OS