Németh Sándor, a Hit Gyülekezet vezető lelkészével beszélgetett Breuer Péter

„A nemzeti elkötelezettség és a cionizmus harmonizálható, mert nincs a kettő között semmiféle ellentét”

Németh Sándor, a Hit Gyülekezet vezető lelkészével beszélgetett Breuer Péterrel, a Magyar Rádió Halljad Izrael című műsorában egy Izraelről szóló konferenciáról.

A Hit Gyülekezet hívei nemcsak imádkoznak Izraelért, hanem ezt gyakorlatban is kivitelezik. Miről is van szó?

Ennek az alapja, a János levelében található, hogy ne szájjal, nyelvvel szeressünk, hanem igazsággal és cselekedettel. Különösen fontos ez az embertársainkkal kapcsolatosan, valamint Izraellel kapcsolatosan is. Ez a mi irányelvünk, hogy az Izrael iránti hálánkat, amiért Isten felhasználta az ószövetségi időben Izraelt arra, hogy az emberiséget megáldotta törvénnyel, a kinyilatkoztatással, a szövetségekkel, valamint a Messiás személyére vonatkozó ígéretekkel, ez minden keresztényt – úgymond –Izraellel kapcsolatosan szeretetre kötelez. De ez a szeretetet – mi hangsúlyozzuk – cselekedetben és igazságban kell kifejezni.

Az izraeli média részletesen beszámolt egy amerikai konferenciáról, ahol Ön is felszólalt. Kik voltak ott és miről beszélt?

A konferenciának három célja volt. Volt egy spirituális, volt egy politikai és egy pénzgyűjtő célja is. Én a mindkettő részben, a spirituális és a szellemi részben is szerepeltem. Ugyanis világméretekben is egyre több Izrael iránt elkötelezett, spirituális alapokon szerveződő hálózat jön létre, különösen keresztények között, de ugyanúgy a zsidóság körében is, és Izrael Szövetségeseinek Alapítványa ezeket a világméretű szervezeteknek a hálózatát igyekszik összefogni. A szervezet évente két konferenciát tart, ősszel volt Jeruzsálemben és most volt Washingtonban. Most két előadást tartottam. Az egyik előadás arról szólt, hogy egy elnyomott helyzetből miként lehet kitörni és olyan befolyásra szert tenni, amelyet fel lehet használni nemes ügyek támogatására. Azért kértek meg, mert a Hit Gyülekezete az Egyesült Államokban is és világméretekben is egy modell, egy példa. A nyolcvanas években illegalitásban indult el a Hit Gyülekezetének a tevékenysége, hosszú éveken keresztül úgymond az underground egyházakhoz tartoztunk, nagyon sok hatósági zaklatásnak voltunk kitéve és a gyülekezetet többször is fel akarták számolni, ennek ellenére a gyülekezett fejlődött, növekedett és ma Magyarországon jelenleg a negyedik legnagyobb egyház és egyben a legnagyobb evangéliumi egyház. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert az Izrael iránti elkötelezettség, különösen az evangéliumi keresztény körökben nagyon erőteljes és Amerikában az evangéliumi keresztények erősebbek és nagyobb a társadalmi befolyásuk, mint a hagyományos keresztény egyházaknak és ezért nem közömbös számunkra, hogy az amerikai evangéliumi neoprotestáns egyházak hogyan viszonyulnak Izraelhez. A célja a rendezőknek az volt, hogy politikai aktivitásról beszéljek az amerikai keresztény vezetőknek. Ott általában a próféciákat, az Izraelre vonatkozó próféciákat, meg prófétikus perspektívákat rádiókban, televíziókban, szinte mindenhol terjesztik és ismerik az amerikaiak, de ugyanakkor konkrét politikai folyamatokat nem támogatnak olyan mértékben, amilyen mértékben kellene azt támogatni. Ugyanakkor azt látják a Hit Gyülekezeténél, hogy mi konkrét politikai folyamatokat és konkrét ügyeket támogatunk, illetve ezekkel kapcsolatosan állást foglalunk. A másik előadásom inkább a spirituális része volt a konferenciának, ott arról beszéltem, hogy a nemzeti elkötelezettség és a cionizmus azért harmonizálható, mert nincs a kettő között semmiféle ellentét és ezt két íráshellyel igyekeztem alátámasztani.

Ön több kitüntetés boldog tulajdonosa, és ha jól tudom, Izrael Államtól is magasrangú kitüntetést kapott. Mi ez a kitüntetés?

Egyrészt kaptam a Turisztikai Minisztériumtól, a Kneszet keresztény képviselőitől, ők zsidó képviselők természetesen, akiknek egyik fontos célkitűzése, hogy a keresztényekkel világszerte barátságot ápoljanak és kaptam a magyarországi zsidó szervezettől is kitüntetést. Ők úgy ítélték meg, hogy az eddigi tevékenységünk Izrael számára is fontos és értékes.

Összefoglalva, ez azt is jelenti, hogy Izrael fiai, a zsidó nép nyugodtan számíthat a Hit Gyülekezetére?

Igen, természetesen, de ugyanígy számíthatunk mi is Izraelre és ez is fontos, hiszen ne feledjük el, Izrael különösen az 1967-es háború óta őrzi azokat a szent helyeket, amelyek nekünk is fontosak!

Köszönöm a beszélgetést.

 2013.11.29. Halljad Izrael_Németh Sándor_ok.mpg

Breuer Péter

BreuerPress