Radnóti Miklós Antirasszista-díj 2013

Tizenharmadszor kerül átadásra 2013. március 21-én, az Antirasszista Világnapon, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége – Összefogás a Demokráciáért, MEASZ elnöksége által 2000-ben alapított Radnóti Miklós Antirasszista-díj

A díjjal a társadalmi élet különböző területén tevékenykedő magánszemélyek, csoportok és szervezetek, illetve települések tevékenységét ismerik el. Mindaz megkaphatja a Radnóti Miklós Antirasszista-díjat, aki „munkásságával, véleményformáló kiállásával, személyes példamutatásával fellép a rasszizmus, az antiszemitizmus, és a kirekesztés bármely formája ellen.” Az alapítók szándéka szerint a díj a társadalom és a demokrácia „élő lelkiismerete” szerepét tölti be.

A díjat minden évben március 21-én adják át. Egy 1966-ban született ENSZ-döntés alapján március 21-e az antirasszizmus, a faji megkülönböztetés elleni küzdelem világnapja, amit egy, 1960-ban dél-Afrikában lezajlott, szélsőséges kimenetelű demonstráció áldozatai emlékére hívtak életre.Az alapítók ezt a napot választották a Radnóti Miklós Antirasszista-díj átadásának napjául. A díj alapítói arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy változatlanul vannak olyan folyamatok a világban és hazánkban, amelyeknek káros következménye az egyes embercsoportok kitaszítása lehet.

2013-ban a döntés értelmében az idei díjazottak:

 • Drucker Tibor – Holokauszt túlélő, nyugalmazott könyvkiadó, a Holokauszt Emlékközpont alapítványa kuratóriumi tagja. Egész élete a nácizmus, a rasszizmus múltbeli és jelenbeli leleplezéséről szól.
 • Dr. Farkasházy Tivadar – matematikus-közgazdász, aki pénzügygazdálkodásból doktorált. 14 kötete jelent meg, nevét a legtöbben a Heti hetes képernyőjéről és a Hócipő folyóiratból ismerik. Minden írásában, nyilvános fellépéseiben elkötelezett humanistaként a tolerancia kiemelkedő szószólója, a gyűlöletbeszéd éles-nyelvű kritikusa, a napjainkban erőteljesen föléledő fasisztoid jelenségek harcos elutasítója.
 • Dr.Horváth János professzor – a Magyar Parlament korelnöke. A II. világháború alatt részt vett a Magyar Nemzeti Függetlenségi Mozgalomban. A MEASZ Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottság társelnöke.
 • Kerecsényi Zoltán – a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége alelnöke, rendkívül széleskörű társadalmi tevékenységet folytat. A MEASZ Bajcsy-Zsilinszky Emlékbizottság ügyvezetője, a MEASZ honlapja szerkesztője, a MEASZ évkönyvének egyik szerzője.
 • Kiss Péter – korábbi miniszter, akinek közéleti tevékenységét végigkíséri a humanizmus. Emberi tisztessége megnyilvánul a hátrányba került embertársainak védelmében, a toleranciában, az elkötelezett antifasizmusban.
 • Dr Lebovits Imre – a Budapesti Műszaki Egyetem nyugalmazott igazgatója. Rendkívül széleskörű felvilágosító tevékenységet folytat holokauszt túlélőként. A MEASZ alelnökeként meghatározó szerepet játszik a MEASZ elkötelezett antirasszista értékeinek erősítésében. Élete mindennapi tevékenysége egybeforrt az antirasszista-antifasiszta gondolatok terjesztésével.
 • Németh Péter – A Népszava főszerkesztője. Humanista, határozott kiállásával meghatározó irányt mutat lapjával az etnikai és egyéb diszkriminációk elleni föllépésre. Cikkei, szerkesztési elvei, közszereplései hitelesítik ezt a manapság nem gyakori, elkötelezett magatartást.
 • Sas József – színész, rendező a Mikroszkóp Színpad korábbi, a Sasfészek-kabaré igazgatója. A legeredményesebb fegyverrel, a humorral hadakozik minden butaság, korlátoltság, a rasszizmus minden megnyilvánulása, a gyűlöletkeltés, az intolerancia ellen.
 • Dr. Peter Weiss – a Szlovák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott Magyarországra akkreditált nagykövetét, aki korábban több, a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő tanári, tudományos és politikai funkciót töltött be. Szakmai és társadalmi munkáját áthatja a demokráciáért, az emberi jogokért, a társadalmi fejlődésért kifejtett aktivitása. Munkája során meghatározó figyelmet fordít a világszerte megújuló szélsőjobboldali törekvések visszaszorítására.

Idén a Radnóti Miklós Antirasszista-díj elismerést a magánszemélyeken kívül egy társadalmi szervezet, illetve egy csoport is megkapja. Így Radnóti Miklós Antirasszista-díj elismerésben részesül a

 • A Magyar Újságírók Országos Szövetség – A MÚOSZ a legrégebbi, ma is működő társadalmi, szakmai érdekvédelmi szervezet, amelynek fő célja a kezdetektől fogva a sajtószabadság védelme, az újságírói tevékenységet segítő jogszabályi környezet és a munkáltatói kultúra támogatása. A MÚOSZ következetesen föllép a szakmai, etikai és egyéb diszkriminációk ellen. Az egyesület jó példát nyújt számunkra abban, hogy a rasszizmus elleni föllépés ügye nem csak egy-egy, a főtevékenységében vállaltan antirasszista civil szervezet feladata, hanem minden humanista mentalitású civil szervezeté is.
 • Tolerancia facebook csoport – amely több mint 1800 tagot számlál. A Tolerancia facebook csoport azért jött létre, hogy segítsen választ adni korunk kirekesztő, intoleráns valóságára. Tagja lehet bárki: származásra, vallásra, nemi identitásra való tekintet nélkül. A világhálón nyílt csoportként szerepelnek, mindenki elérheti őket. A dij alapitói a csoport számára megítélt Radnóti-díjjal azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy napjaink modernebb internetes technikáját is alkalmazva valamennyien tehetünk a rasszizmus ellen. Valamennyien megtalálhatjuk a cselekvésmódokat arra, hogy csökkentsük az előítéleteket, egyes embercsoportok kirekesztését.

2013. március 21-én 17 órakor, a RAM színháztermében, Budapest XIII. Kerület Önkormányzata jóvoltából, a Radnóti Miklós Antirasszista-díj Alapítvány segítségével, gálaműsor keretében kerül átadásra az idei díjazottaknak a Radnóti Miklós Antirasszista-díj.

A díjátadóra szóló támogatói-jegy igényelhető a MEASZ titkárságán. Telefon/fax: 343-3900,  e-mail: [email protected]

Budapest 2013. március 11.

Forrás: MEASZ SAJTÓIRODA / Radnóti Miklós Antirasszista-díj Alapítvány Kuratóriuma / Demokrata.info