Fióka Iskolaelôkészítô a Wesselényiben

A leendô elsôs tanító néni hívja azokat, akik már várják az iskolát, és azokat is, akik még nem! Sokat fogunk játszani, mozogni, rajzolni, énekelni, számolni.
Nem írni, olvasni tanulunk majd (ahogy sok elôkészítôben zajlik), hanem az ahhoz szükséges képességek és készségek fejlesztése, magabiztos használata a cél, ami a sikeres iskolakezdést
segíti.
Fejlesztési területek: szem-kéz koordináció, finommotorika, vizuális differenciálás, auditív differenciálás, oldaliság, dominancia megerôsítése, verbális képességek, anyanyelvi fejlesztés,
ritmusfejlesztés.
A foglalkozások idôpontja: csütörtökönként 15.00–15.45-ig.
Információ: tel.: +36-1-322-2843,
[email protected]