Ötmilliós fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a PSZÁF a CIB Bankra

 Ötmillió forintra bírságolta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a CIB Bank Zrt.-t, mivel a hitelintézet megtagadta az együttműködést a Pénzügyi Békéltető Testülettel – közölte a felügyelet szerdán az MTI-vel.

A PSZÁF egyúttal megtiltotta a súlyosan jogsértő magatartás folytatását a bank számára.
A felügyelet emlékeztet rá, hogy a törvény világosan kimondja: a pénzügyi szolgáltatónak kötelessége a PBT-vel együttműködnie, ugyanakkor nem kötelező alávetnie magát a PBT döntésének. Ez az első alkalom, hogy a PSZÁF a PBT-vel való kötelező együttműködés elmulasztása miatt sújtott szankcióval egy pénzintézetet.
Hozzáteszik: az Országgyűlés biztosította a pénzügyi fogyasztóknak azt a jogot, hogy a PSZÁF Pénzügyi Békéltető Testületének eljárását kezdeményezzék vitás ügyük gyors és ingyenes rendezése érdekében. Ezt a törvény által biztosított fogyasztói jogot egyetlen pénzügyi szolgáltató, így a CIB Bank Zrt. sem csorbíthatja.
A PBT eljáró tanácsa egy banki ügyfél beadványa nyomán 2011. júliusban tűzött ki meghallgatást a bank és az ügyfél számára. Ennek kapcsán felszólította a CIB Bank Zrt.-t arra, hogy a jogszabálynak megfelelően 8 napon belül írásban nyilatkozzon a fogyasztó igényének jogosságáról, az ügy körülményeiről, a fogyasztói panasz elbírálásának sikertelenségéről, az esetleges egyezségi ajánlatról, továbbá arról, hogy aláveti-e magát a PBT kötelezésének, illetve biztosítsa részvételét a meghallgatáson.
A CIB Bank Zrt. válaszlevelében közölte, hogy nem nyilatkozik a fogyasztó igényének jogosságáról, az ügy körülményeiről, a fogyasztói panasz elbírálásának sikertelenségéről, nem tesz egyezségi ajánlatot, nem vesz részt a 2011. augusztus 23-ra kitűzött meghallgatáson, és nem veti magát alá a PBT határozatának. A bank – írásbeli nyilatkozatával ellentétben – a meghallgatáson megjelent és különböző iratokat nyújtott be. A törvény azonban azért biztosít 8 napot a válaszirat megküldésére, hogy gyors eljárást tegyen lehetővé a fogyasztó érdekében – írja a PSZÁF. Így készülhet fel mind a fogyasztó, mind a PBT eljáró tanácsa a meghallgatásra, melyen a PBT döntést hoz. A CIB Bank magatartásával súlyosan akadályozta az eljáró tanácsot a döntéshozatalban, valamint a fogyasztót jogainak érvényesítésében – fogalmaz a felügyelet.