REMÉNYSUGÁR A HOLOKAUSZTBAN KITÉRT ZSIDÓK ANYAÁGI LESZÁRMAZOTTAINAK?

A HALACHA NEM ISMER EL KITÉRÉST: EGY HITEHAGYOTT ZSIDÓ, ZSIDÓ MARAD ÉLETE VÉGÉIG ÉS HA ŐSZINTÉN VISSZATÉR  – VISSZAFOGADJÁK A ZSIDÓSÁG KÖTELÉKÉBE. EZ A HALACHA

A ZSIDÓ TÖRVÉNY ÁLLÁSPONTA. AZONBAN, MINT KIDERÜL, IZRAEL ÁLLAM PÁPÁBB A PÁPÁNÁL ÉS „ZSIDÓBB” A HALACHÁNÁL…

AZ ALÁBBIAKBAN SZÓSZERINT  KÖZÖLJÜK A MAGYARORSZÁGI CHÁBÁD ORIENTÁCIÓJÚ ZSIDÓ.COM HONLAPRÓL ÁTVETT CIKKET, AMELY RÉSZLETESEN KIFEJTI A PROBLÉMÁT ÉS MEGRAJZOLJA A LEHETSÉGES MEGOLDÁST.

A kérdés nem csak irónia, vagy épp ellenkezőleg,
provokáció. Tény és való, hogy habár az izraeli chok hasvut, vagyis visszatérési
törvény lényegi ideája, hogy a Szentföldön minden zsidónak született ember
menedéket és állampolgárságot kapjon, a gyakorlatban mégis ez az ideológia nem
minden zsidó esetében teljesül. Ugyanis míg az előbb említett törvény a
visszatérésre feljogosítja például azokat a nem-zsidókat is, akiknek négy
nagyszülőjük között akár egy is zsidó volt (még akkor is, ha ők maguk aktívan
egy más vallás gyakorlói), előfordulhat, hogy egy ortodox zsidónak nem adják meg
a bevándorlási engedélyt, arra hivatkozva, hogy ő tulajdonképpen nem is
zsidó.


Hogyan lehetséges ez? A
dolog hátterében az áll, hogy az említett visszatérési törvény nem ismeri el a
bevándorlásra jogosultnak azokat, illetve azok gyermekeit, akik a zsidó
vallásból kitértek. Habár a zsidó hagyomány és háláchá az egyik legsúlyosabb
dolognak tartja a kitérést, mégis a háláchá egyértelműen fogalmaz arról, hogy a
kitért zsidó – és gyermekei (anyai vonalon) – továbbra is zsidó marad. Ennek
ellenére, a zsidó állam egy évtizedekkel ezelőtt ránk maradt eset miatt a
háláchánál is szigorúbb és sok száz-ezer zsidót foszt meg az alijázás
lehetőségétől.

A problematikus törvényi meghatározás egy bizonyos Dániel
testvér (Oswald Rufeisen, 1922–1998) esetére vezethető vissza. A lengyel
holokauszt túlélő a ’60-as években, mint keresztény szerzetes szerette volna
megkapni az alijázási engedélyt. Az izraeli legfelsőbb bíróság kérelmét
visszautasította, és ezt követően a Kneszet, a fentiekre módosította a törvényt.
Ezzel állt elő az ambivalens helyzet.
[Érdemes megjegyezni, hogy személy szerint maga Dániel
testvér végül is egy másik jogi eljárással megkapta a letelepedési engedélyt és
1998-as haláláig egy haifai kolostorban élt.]
A probléma különösen Magyarországon élő, hiszen
történelmi okokból, nálunk volt a leghosszabb lehetőség a kitérésekre a
Holokausztot megelőzően, illetve a világháborúban. Alig lehet olyan mai magyar
zsidó, akiknek családi felmenői között ne lenne olyan, aki vagy életmentésből,
vagy mert egyetemre szeretett volna járni ne tért volna ki a ’20, ’30 és ’40-es
évek során. Ezeknek az embereknek a gyermekei és unokái ma visszatérnek a
zsidósághoz, sokan a vallást is gyakorolják és nem kevesen Izraelben képzelik el
életük folytatását.

 Igen ám, csak hogy a budapesti Szochnut irodájában
szembesülnek azzal, hogy nekik ez a jog nem adatott meg.
Ez az abszurd helyzete például a Magyarországon
nevelkedett W. J.-nak is. Habár zsidóként nőtt fel, és zsidóként izraeli
zsidóval házasodott, és a halacha szerint zsidónak ismerte el a rabbinikus
bíróság Tibériásban – a belügyminisztériumban „felekezet nélkülinek” tekintik őt
is és izraeli férjével közös három gyermeküket is. A belügyminisztérium szerint
W. keresztény, mert anyai nagyanyja több évtizede kikeresztelkedett. Az egyetlen
lehetőség számára, hogy zsidóként jegyeztesse be magát, hogy betér. W.-nek két
fiútestvére van, akik szintén alijázni akarnak Izraelbe. Egyikük rabbinak tanul
és rövidesen befejezi az avatás előtti vizsgáit. Mindkettőt a rabbinikus bíróság

zsidóként ismerné el, ám a belügyminisztérium nem. Uriél Ganzl rabbi, aki
felelős a törvénymódosításért a Cohárban azt mondja, hogy „Akárkinek is mesélem
el ezt a történetet, mindenki arra gondol, hogy én hazudok.” „Abszurd történet,
hogy valakit a rabbik elismernek zsidónak, az állam pedig ezt nem ismeri
el.”
W. ezért turistaként lépett az országba és a népesség nyilvántartás
„felekezet nélküliként” jegyezte be, mivel a II. világháború idején az anyai
nagyanyja kikeresztelkedett. W. a zsidósága megállapítását kérte a Cohár
szervezettől, a begyűjtött dokumentumok alapján, amelyek a rabbinikus bírákat
meggyőzték és a szervezet minden kétségen kívül megállapította a zsidóságát. A
folyamat végén megjelent a rabbinikus bíróság előtt Tibériásban is, amelyik
megállapította, hogy ő zsidó.

Ám a Belügyminisztérium nem fogadta el a rabbinikus
határozatot és ragaszkodott ahhoz, hogy W.-nek be kell térnie ahhoz, hogy
zsidóként jegyeztesse be magát a népesség nyilvántartásba.

Az abszurd helyzet híre elérkezett az izraeli Legfelsőbb
Bírósághoz és a végén kompromisszum született. A belügyminisztérium elismerte a
fellebbezőket zsidóként, de nem volt hajlandó általánosságként elfogadni ezt.
Így felmerült annak lehetősége, hogy törvényalkotással oldódjon meg ez a
probléma: a miniszterek tanácsában elfogadták az erre vonatkozó
törvényjavaslatot, amelyet egy rabbinikus szervezet Cohár és néhány parlamenti
képviselő kezdeményezett, így a belügyi bizottság elnöke is: David Azoulai
(SASZ). A javaslat szerint a BM köteles elismerni a rabbinikus bíróság
határozata alapján elismertek zsidóságát elfogadni.

A módosítási javaslatot különböző frakciók
képviselői jegyzik, példa nélkül álló módon. Eitan CabeL (Munkapárt), Pnina
Kirsenbaum (Izrael Beitenu), Zvulun Orlev (Ha Báit HaJehudi) és az élükön David Azoulai a
z
ortodox
Sasztól.

Ha a módosítást most most elfogadják akkor sok
ezer zsidó előtt nyílhatnak meg „valóban” Izrael kapui.
(Forrás: zsido.com)