Orbán: Az emberek hitet tettek a megújulás mellett

A magyarok felelősséget éreznek a jövő iránt


Fontos ponthoz érkeztünk Magyarország megújulásában, lezárult ugyanis az alkotmányozás egyik leglényegesebb fejezete, a Nemzeti Konzultáció – kezdte beszédét a miniszterelnök. Mint mondta, egy, az emberektől induló kezdeményezés küzdött ki polgárjogot magának, és ezzel új politikai kultúrát teremtett. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Konzultáció mint mozgalom hét évvel ezelőtt jött létre. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek alatt több millió aláírás és kérdőív gyűlt össze. A Nemzeti Konzultáció azért jelentős társadalmi eredmény, mert a magyarság öntudatának és közösségtudatának újjászületését hozta magával – tette hozzá.
Orbán Viktor kiemelte, hogy a történelem viharai ellenére a magyarok képesek voltak eljutni oda, hogy higgyenek abban, részt kell venniük az ország megújításában. Ez a hit nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy demokratikus forradalmat vigyenek végbe, hogy megdöntsék a hatalommal való visszaélők rendszerét – fűzte hozzá. Mint fogalmazott, ez a hit erőt és eszközöket adott ahhoz, hogy a hazánknak végre erős és magyar alkotmánya lehessen.

 

Orbán Viktor napirend előtti felszólalása

 

„Mi megkérdeztük az embereket”
A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy az eddigi, átmeneti alkotmány úgy született meg 1989-ben, hogy abba az embereknek nem volt beleszólásuk, és demokratikusan megválasztott parlament sem állt mögötte. Az előző korszak kormányaival ellentétben, mi megkérdeztük az embereket, akik hangosan és határozottan válaszoltak, hitet tettek a megújulás mellett – szögezte le.
A kormányfő a Nemzeti Konzultáció sikerének nevezte a magyarok egyetértését is. Szembetűnőnek nevezte, hogy az elmúlt húsz év hányattatásai során letisztultak a közös értékek. Olyan igazi közösségben szeretnénk élni, amely egységesen és határozottan kiáll a közös értékekért és célokért – jelentette ki. A válaszadók 91 százaléka ért egyet abban, hogy az alapvető kötelességeink ugyanolyan fontosak, mint az alapvető jogaink. Szintén több mint 90 százalékos egyetértés van arról, hogy a közös értékeink – mint a család, az otthon, a munka, a rend, az egészség – számára kiemelt alkotmányos védelmet kell biztosítanunk.

 

 

„Magyarország nem eladó”
Alkotmányos kötelezettséget kell vállalni a jövő nemzedékei iránt, vagyis alkotmányos garanciákra van szükség a következő generációk védelmében – folytatta napirend előtti felszólalását Orbán Viktor. Ez az egyetértés kiterjed arra is, hogy egyik generáció sem élheti föl a következő nemzedékek jövőjét, ezért korlátozni kell az állam mindenkori eladósodásának mértékét – hangsúlyozta a miniszterelnök.
A gyermeknevelés olyan közcélú és közhasznú vállalkozás, amelynek költségeit nem szabad adóval sújtani, derül ki a Nemzeti Konzultációval kapcsolatos visszajelzésekből – emelte ki a miniszterelnök. A magyarok elszántak abban is, hogy a trükközést kiszorítsuk a közpénzek felhasználásából. Egyhangú elvárás, hogy ne lehessen a magyar adófizetők pénzét offshore cégeken keresztül eltüntetni, ahogy ez az előző korszakban napi gyakorlattá vált – tette hozzá.
Az emberek ragaszkodnak a nemzeti öntudathoz, ragaszkodnak a nemzet határon kívül élő részeihez. Egyetértenek abban, hogy a határon kívül élő magyarság a nemzet teljes értékű része. A velük való összetartozás értékét bele kell foglalni Magyarország új alaptörvényébe – húzta alá a kormányfő. Jóformán nincs olyan, aki ne értene egyet abban, hogy szükségünk van a nemzeti vagyon, azon belül a termőföld és a vízkészlet alkotmányos védelmére. A magyarok megüzenték: Magyarország nem eladó, a magyar föld és víz nem eladó, sem most, sem később – fűzte hozzá a kormányfő.
A magyarok felelősséget éreznek a jövő iránt
Orbán Viktor felszólalásában elmondta: a magyarok rendet akarnak az élet minden területén. A törvénynek a törvénytisztelőket kell védenie; a bűnözőkkel kapcsolatban sokkal szigorúbban kell fellépni. A válaszadók 94 százaléka akarja azt, hogy indokolt esetben a bíróságok szabjanak ki tényleges életfogytiglani szabadságvesztést. Egyetértés van abban is, hogy a törvénynek mindenkire kell vonatkoznia.
Alapvető és konkrét kérdéseket tettünk fel az embereknek a Nemzeti Konzultáció során – folytatta Orbán. A válaszok minden kérdésben kivételesen nagy egyetértést mutatnak. Ez a széleskörű egyet akarás a legfőbb erőforrása Magyarország megújulásának. Ez az egyetértés és egység kell ahhoz, hogy sikeresen megvalósítsuk azokat a mélyreható változásokat, amelyek hosszú távra meghatározzák Magyarország jövőjét, nemcsak a mi érdekünkben, hanem a következő nemzedékek számára is – hangsúlyozta a miniszterelnök.
A magyarok a visszaküldött kérdőívekből kiolvashatóan felelősséget éreznek a jövő iránt, bele akarnak szólni annak alakításába. Erősek és elszántak abban a tekintetben, hogy saját kezükbe vegyék a sorsukat. A válaszok mutatják, a magyarok azt akarják: Magyarország végre az a hely legyen, ahol a magyar emberek az elsők, ahol mindenki biztonságban érezheti magát, ahol mindenkinek lehetősége van boldogulni és sikeressé válni. A Nemzeti Konzultáció sikere azt jelenti, az új alkotmány az egész nemzet alkotmánya lesz – jelentette ki Orbán Viktor.

 

 

Az új alkotmány kivételesen erős alaptörvény lesz
Az új alkotmány kivételesen erős alaptörvény lesz – húzta alá a miniszterelnök, és köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a Nemzeti Konzultációban, és „felelősségteljesen hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországnak végre erős és végleges alkotmánya legyen”. Orbán Viktor leszögezte: az Országgyűlésben véghez kell vinni azt, amit az emberek akarnak. Mindazt, ami még nincs benne a tervezetben – de az emberek elsöprő egyetértéssel javasolták -, bele kell foglalni, és mindazt, ami benne van a tervezetben – de az emberek nagy többsége nem akarja az alkotmányban látni -, ki kell venni belőle – tette hozzá. A kormányfő ezért arra kéri a képviselőket, hogy tegyenek eleget a választók akaratának, és támogassák azokat a módosító javaslatokat, melyek révén a Nemzeti Konzultáció eredménye maradéktalanul és pontosan bekerül az alkotmány végleges szövegébe.
Minden magyar ember érdekét szem előtt kell tartani
A kormányfő külön köszönetet mondott a korábbi házelnöknek, Szili Katalinnak, mert kiállt választói és az egész ország mellett a Nemzeti Konzultáció folyamán. Sajnálatos, hogy vannak olyanok, akiknek tíz hónap sem volt elég, hogy elfogadják a magyar választók döntését és akaratát, továbbra is makacsul ellenszegülnek a változásnak, a megújulásnak, amire pedig a magyarok világos megbízást adtak – utalt a kormányfő az alkotmányozástól távolmaradó ellenzéki pártokra. A miniszterelnök szerint elárulják szavazóikat, akik tudatosan és előre elhatározottan kivonják magukat ebből a munkából, és nem hajlandók azokat az értékeket és érdekeket megjeleníteni az előttük álló vitában, amelyek képviseletével a választóik megbízták őket. Orbán Viktor azért felhívta a figyelmet arra, akik részt vesznek az új alaptörvény megalkotásában különleges felelősségük van abban, hogy minden magyar ember érdekét szem előtt tartsák, azokét is, akik választott képviselőiken keresztül nem tudják hallatni a parlamentben a hangjukat. Arra kérte a képviselőket, hogy álljanak ki minden magyar emberért, függetlenül attól, hogy milyen pártra voksolt. „Ennek a megnőtt felelősségnek a tudatában végezzük tovább az alkotmányozás munkáját, amihez sok sikert kívánok mindannyiuknak” – zárta napirend előtti beszédét a miniszterelnök.