IZRAEL EGYKORI BUDAPESTI NAGYKÖVETE

73 ÉVET ÉLT . TEMETÉSÉN JISZRÁÉL MÉIR LAU VOLT ORSZÁGOS FÖRABBI VETT ÉRZÉKENY BÚCSÚT


  1.  

 

 

Tel Avivban hosszabb betegség után elhunyt

Dávid Ádmon, az ismert reklám-szakért

!, aki

változatos karrirje során három évig Izrael magyarországi

nagykövete is volt. Budapesti m

ködése a két állam közötti kapcsolatok fénypontjának

számitott.

A temet

!ben, ahol többszáz f!nyi közönség

– családtagok, barátok, egykori kollégák –kisérték

utolsó útjára. A sírnál Jiszrael Méir Lau,

Izrael volt országos f

!rabbija és Tel Aviv város

jelenlegi f

!rabbija vett érzékeny búcsút barátjától,

Dávid Ádmontól.

A megboldogúlt 73 évet élt és négy gyermeket

hagyott maga után. Felesége a nagytehetség

Aja Admon Meisels festómvészn!, aki önálló

tárlataival megérdemelt sikereket aratott itt az

országban és Európa különböz

! államaiban.

***

Futót

zként terjedt a hír, hogy gyógyíthatatlan

betegség után az Ichilov kórházban 73

éves korában elhunyt Dávid Ádmon, az ismert

reklámszakért

!, aki változatos karrirerje

során 2004-2007 között Izrael magyarországi

nagykövete volt budapesti székhellyel. Ádmon

a kapcsolat-teremtés nagymestere volt, aki

politkai-gazdasági körökben nemcsak bejáratos,

de komoly befolyással is rendelkez

! személyiség

volt, aki számos jóbarátot szerzett Izraelnek

budapesti diplomácisi küldetése során.

Admon szülei Erdélyb

!l, illet!leg Kárpátaljáról

alijjáztak.

#maga a telavivi Florentin-negyedben

született és ifjuságától kezdve eljegyezte magát

egyik „szerelmével“, a labdarugással, a sporttal.

Ez is egyik magyarázata annak, hogy felnött emberként

is mindvégig befolyásos, lelkes támogatója

volt a sport ügyeinek. Élete egyik kiemelked

!

eseménye játszódótt le idén a Függetlenségi

Napon a tel-avivi Operaházban, ahol impozáns

szertartás keretében sz els

! héber város több érdemdús,

veterán polgára mellett

!t is a „Jakir Tel

Aviv-Jaffo“, a város diszpolgára címmel tüntette

ki Ron Chuldai polgármester (képünkön.

***

Szülei révén Ádmon a tel avivi magyarajkú

közösség imindenki által ismert (és elismert)

tagja volt.

„Nem térhettem sábbáti pihen

!re, ha el!z!

leg, péntek délel

!tt nem találtam olyan kioszkot,

ahol megvásárolhattami az Új Kelet hétvégi számát.

Megboldogúlt édesanyám ragaszkodott ehhez,

és ha nem siker

lt újságot találni, elmentem

akár az Új Kelet szerkeszt

!ségéig is, ahol kedves

jóbarátom, Dán Ofry, a lap f

!szerkeszt!je, készségesen

segitségemre volt és megajándékozott a

lap legfrissebb példányszámával. Új Kelet nélk

l

édesanyám nem tudta elképzelni a sábbáti nyugovót“

– mesélte egy alkalommal Admon, amikor a

családi „gyökerek“ ker

ltek szóba.

Az évek folyamán Ádmon több olyan

feladatk

!rt töltött be, ami valamilyen módón

kapcsolattban volt a hirdetési reklám-szakmával.

Nem véletlen

l. Admon ugyanis 1963-2004

között az általa alapított Admon kommunikációs

reklámiroda f

!nöke volt. # állt az egyéni kezdeményezései

révén naggyá (tulajdonkéépen

az egyik legnagyobbbá) vált izraeli hirdetési ls

reklámiroda élén. Szakismerete és elhivatottsága

annyira elismert volt, hogy 1974-1978 folyamán

!

irányította az izraeli reklámszakma

aktivistáinak szakmai tömör

lését az Izraeli

Reklámügynökségek Csúcsszervezete (Haigud

hajiszraeli löpirszum) elnöki min

!ségében.

Mint lelkes futballdrukker, könny

szerrel megtalálta

útját a Chadasot Haszport nev

sportújság

direktóriumának elnöki székéhez is.

Életrajzának természetes folyománya volt,

hogy, 2000-2004 között Dávid Ádmon ker

lt a

Nemzetközi Reklámszakma izraeli tagozatának

elnöki poziciójába is. Fáradhatatlan energiájára

és sokirányú érdekl

!désére vall, hogy mindezzel

egyid

!ben az izraeli Kereskedelmi Kamara elnökségének

is tagja volt három éven át. Említésre

méltó még, hogy 1978-ban a miniszterelnökség

!

t bízta meg az Izrael 30 éves fennállának jubileumi

ünnepségei megszervezésével. Ugyanakkor

több miniszter tanácsosaként is szerepelt az

évek folyamán és vezet

! poziciókat töltött be a

Rádió és Televízió Hatóság kuratóriumában is.

Pályafutása kiemelked

! állomása 2004-ben érkezett

el, amikor a reklámszakmával kapcsolatos

tevékenységét felfüggesztve a kormány Árik Sáron

miniszterelnök jóváhagyásával öt jelölte Izrael

magyarországi nagykövetének megtisztel

! feladatára.

Lelkesedéssel, friss energiával és számos

új, eredeti elképzeléssel telve foglalta el budapesti

állomáshelyét. Új színt, új koncepciót hozott a

nagyköveti megbizatásba.

Sajátágos hazai jelenség, hogy amint növekedett

az Ádmon tevékenységét méltányoló elismer

!

k tábora, ugyanúgy emelkedett az irigyek, az

áskálódó vádaskodók száma is. Dávid Ádmont

nagyköveti min

!ségében a külügyminisztérium

f

!ellen!re különféle vádak alalpján vizsgálatnak

vetette alá, amelynek végeztével hivatalosan is

közölték, hogy nem találtak semmiféle kivetnivalót

a dinamikus , újszer

kezdeményezésekkel

teli Ádmon nagykövet munkájában.

Ilyen el

!zmények után „tisztán“ fejezte be

m

ködését Budapesten és tért haza Izraelbe.

Ittléte alatt Ra

Éjtán miniszter, a Moszád egykori

legendás alakja, aki személyesen is részt

vett Adolf Eichman argentinai elrablásában és

Izraelbe szállitásában, Ádmont nevezte ki különleges

tanácsosává az örökösök nélk

l hátramaradt

európai vagyontárgyak, f

!ként ingatlan,

vagy annak ellenértéke visszaszerzésére Izrael,

illet

!leg a zsidó nép számára.

A sors kegyetlen játéka, hogy Dávid csak

megkezdhette tevékenységét Ra

fi Éjtán mellett

és máris csatát vesztett a gyilkos korral vivott

küzdelemben.

DAN OFRY