Böjte Csaba összefogásra buzdította a csíksomlyói zarándokokat

 

 


 Összefogásra és a nehézségek legyőzésére buzdította Böjte Csaba ferences szerzetes a
csíksomlyói zarándokokat a pünkösdszombati misén mondott
szentbeszédében.

 A megpróbáltatások közepette ne csak saját emberi korlátaikat
nézzék, hiszen az élő Isten teremtette az embereket. Az igazi
keresztény ember a nehézségek közepette nem elkeseredik, hanem
imádkozik – hangoztatta a dévai ferences szerzetes. Jézus alakját
idézte fel, aki új világot teremtett az emberek számára annak
ellenére, hogy az ő korában is számos nehézséggel kellett
megküzdenie.
 Az ember gyenge és kicsi, de Isten kitartó szeretete vigasztalja őt
– mondta Böjte Csaba, és hozzátette: Jézus is mindenkit bátorított,
hitte, hogy a bűnös emberek is újra tudják kezdeni az életüket.

 Beszédében a szónok felidézte Szent István példáját is, aki nem
azon siránkozott, hogy milyen sok a pogány ember, hanem hatalmas
életerővel, munkával és szeretettel új világot teremtett a
Kárpát-medencében. – Jó lenne, ha mi is a szentistváni hozzáállással
viszonyulnánk saját feladatainkhoz. Van jövő, van remény, bízzunk az
élő Istenben – hangoztatta a szónok. Mint emlékeztetett, a XVII.
században Domokos Kázmér erdélyi ferences szerzetes, a két
világháború között pedig Márton Áron erdélyi püspök is a kitartásról
tett bizonyságot. 
 Örömtelinek és óriási dolognak nevezte, hogy a magyarországi
magyarok a kettős állampolgárság révén kinyújtják a kezüket a
határon túli magyarok felé. Hozzátette: meg kell tudni értetni
egymással, hogy elég nagy a világ és a Kárpát-medence is, ha bízunk
egymásban. Leszögezte: a románokkal és a más nemzetiségekkel való
viszonyban nem az ellenségeskedés parancsát kell követni, hanem arra
kell törekedni, hogy együtt építsük fel Isten országát ezen a
világon.
 A szerzetes bejelentette, hogy a csíksomlyói ferencesek a
magyarországi árvízkárosultak számára ajánlják fel a szentmisén
elhelyezett perselyekben összegyűlt pénzt.
 A mise kezdetén köszöntötte a zarándokokat Orbán Szabolcs erdélyi
ferences tartományfőnök, José Rodríguez Carballo, a világ
ferenceseinek legfőbb elöljárója és Francisco Javier Lozano
bukaresti apostoli nuncius, aki Jakubinyi György gyulafehérvári
érsekkel együtt celebrálta a misét.