Rádióinterjú dr. Egri Oszkárral

 

 

 


Breuer Péter rádióinterjúja dr. Egri Oszkárral, a beszélgetés a zsidó vallási felekezet félórája MR1-Kossuth Rádió Halljad Izrael című műsorában hangzott el.

 

 

 

Breuer Péter: Stúdiónk vendége dr. Egri Oszkár. Egy körzet újjászületésének vagyunk a tanúi. Ön ennek a körzetnek az elnöke. Melyik körzetről van szó?

 

Dr. Egri Oszkár: A Hegedűs Gyula utcai templomkörzetről van szó, amely Budapest legnagyobb zsidó népességét szolgálja ki szükség szerint a zsinagógai szertartásokkal és imákkal.

 

Breuer Péter:  Ha jó az információm, a körzetnek éppen nincs rabbija. Talán éppen ennek köszönhető, hogy az Elnök rabbinikus tanulmányokat is végez az elmúlt napokban. Miről szeretne beszélni?

 

Dr. Egri Oszkár:  Hát hogy héberül folytassuk, haszve halil, a jó Isten mentsen meg ettől. Nem erről van szó, de nagyon érdekes, hogy  véletlenül-„véletlenül” összevág a most olvasandó Tórai szakaszunk Mózes IV. könyvében, Bamidbár a sivatagi vándorlásban azzal, ami esetleg a XXI. században is táptalajt, vagy elirányítást, eligazítást tud adni a zsidó népességnek, illetve nemcsak a zsidó népességnek. Egy híres filozófus író Kirkegard mondta, hogy „aki a korszellemmel házasodik, az hamar megözvegyülhet”, tehát én azt gondolom, hogy mégis az a mi feladatunk, hogy visszatérjünk az örök ősi törvényeinkhez, a Tíz-parancsolathoz és az abból folyó összes többi törvényt is igyekezzünk minél teljesebb mértékben betartani. Mi az összefüggés akkor a régi  törvények és a mai kor között? Nagyon érdekes a Tóra, mivel egy fantasztikus logikus történeti, törvényi összefüggéseket tartalmazó, a világ legérdekesebb olvasmánya és bemutatja, hogy volt egy megrázó esemény, pozitív értelemben vett megrázó esemény ugye a Peszach, a kivonulás Egyiptomból és a rabszolgaság megszűnése. És ezután, csúnya szóval mondom, vált a nép, illetve a „népség” igazából egy rendezett néppé, majd társadalommá, majd törvényekkel rendelkező, a szó akkori értelmében vett társadalommá és állammá. Mi ebben az összefüggés a mához? Az, hogy akkor a kapott törvényeket maradéktalanul be kellett tartani és az adott eligazítást. És volt népszámlálás és volt jutalmazás és volt büntetés és volt rend, és egy sikeres összetartó nép kovácsolódott össze. Most a XX.-XXI. században egy nem pozitív, hanem egy negatív értelmű megrázó eseményen vagyunk túl, a holokauszton, ahol ezután nekünk újra vissza kell nyúlnunk azt gondolom az egységünk, a sikeres és még sikeresebb néppé és társadalommá kovácsolódás érdekében a régi törvényeinkhez, hiszen más kapaszkodót jelenleg én nem látok. Ha ezt tudjuk átültetni a mai nyelvre és mai társadalomra, akkor újból egy egységes és teljességgel sikeres magyarországi zsidó társadalmat tudunk majd felmutatni és ebben szeretnénk mi együttműködni és ehhez vesszük alapul a tórai parancsolatokat és a történetet.

 

Breuer Péter: Minthogyha a jogász beszélt volna Önből, de térjünk akkor vissza a közösségéhez.  Ma este Erev Sávuot van. Hogyan készültek Sávuot ünnepére a Hegedűs körzetben?

 

Dr. Egri Oszkár:  Ez egy gyönyörű ünnep, többszörös ünnep, – mégiscsak megint kijön belőlem a jogász -, a Tóra adás ünnepe, én inkább úgy mondom, hogy a Tóra kapás ünnepe, mert nem szeretnék az Örökkévaló nevében beszélni. Megkapjuk a Tórát, a Tízparancsolatot, illetve az ahhoz kapcsolódó összes olyan törvényt, amely az életet, a zsidó társadalmat és a mindennapokat, az ünnepeinket rendezi. Felvirágoztuk a templomunkat ebből az egy alkalomból, gyönyörűszépen feldíszítettük zölddel, növényekkel, késő tavaszi virágokkal és egy komoly tanítással készülünk a híveknek, mert ez nemcsak a Tóra adás ünnepe, hanem a zsengéknek, az aratásnak is az ünnepe, és magát a szót,  Sávuot a sévából, a hetekből tudjuk levezetni, ez a heteknek az ünnepe is. Mostanáig gyászoltunk, szomorkodtunk 49 napon keresztül és számoltuk sötétben, néha késő este az ómert. Az ómer számlálás ideje most jár le ezen az úgynevezett ötvenedik napon, amely szám más vallásokban is megtalálható, hiszen ez az ötvenedik nap, ha a göröggel vesszük, vagy más vallású nyelvekkel, akkor ez a pentakoszta, tehát ez a pünkösd is, és ez valahol visszacseng abból az ősi vallásból ami a miénk, amit mi űzünk, gyakorolunk.

 

Breuer Péter: Nincsen zsinagóga sabesz nélkül, ünnepek nélkül, de nincsen zsinagóga rabbi nélkül sem. Valamikor régen a közösségek választottak rabbit, nem a rabbik választottak közösséget. Ha jól tudom ez úgy volt, hogy meghirdették a rabbi állást és akkor a szabadon lévő rabbik megpályázták, jelentkeztek. Hogy folyik ez ma?

 

Dr. Egri Oszkár:  Szeretnénk ehhez a régi szokáshoz, minden más régi szokással együtt visszatérni és ahogy Szerkesztő Úr mondta, ez a kiváló régi emlék szeretném ha feléledne, ámbár a kiválasztás nemcsak meghirdetésre, pályáztatásra történt annak idején, hanem adott esetben egy nagynevű, nagyhírű rabbinak, idézőjelben tett „elcsábításával”. A közösség felkérte és ha meg tudtak állapodni, vagy megszületett a lelki és anyagi konszenzus, akkor ő lett ott a továbbiakban a rabbi. Mi most a bőség zavarával is küszködünk, hiszen több jelöltünk is van, de mivel még csak két hete üres a Hegedüs Gyula utcai rabbiszék, ezért korai lenne mondani, hogy el tudtuk ezt dönteni. Szeretettel várunk minden jelentkezőt és igyekezünk úgy rabbit választani, vagy felkérni, hogy nagyon hosszú időre megoldódjon a  Hegedűs Gyula utcai probléma, és az újlipótvárosi, az egész budapesti zsidó közösségnek egy vonzó kínálatot tudjunk biztosítani, hiszen most egy polgári kiszólással: elég nagy a konkurencia.

 

Breuer Péter: Tehát akkor ezt ne úgy képzeljük el, hogy szabadúszó rabbik, tessék kérem a hirdetési újság rovatait nézni, rabbit keresünk a Hegedűs Gyula utcai körzetbe, ilyen és ilyen feltételekkel, hanem mindenki szépen várja, hogy őt hívják meg meghallgatásra.

 

Dr. Egri Oszkár: Nem így kell elképzelni, hiszen azért a mi közösségünk  most egy szinte megoldhatatlan matematikai feladvány előtt áll.  Rengeteg olyan talppont, vagy cölöp, vagy követelmény van, aminek mind egyszerre kell megfelelni, hogy a mi halachikus szabályainkat is betartsa, – ugye ez egy statusquo ante templom -, tehát itt nem lehet nagyon modernizálni, a híveknek is ez az elvárása, de ugyanakkor mégis egy vonzó, a mai kornak megfelelő kínálatot nyújtson, legyen a személye ismert, legyen a szó tényleg objektív értelmében egy jó ember és számtalan egyéb feltételnek feleljen meg. Ez szinte lehetetlen feladvány, de igyekszünk neki eleget tenni rövidesen.

 

Breuer Péter: AZ elmúlt percekben dr. Egri Oszkárral  beszélgettem, a MAZSIHISZ jogtanácsosával, és természetesen a Hegedűs Gyula utcai körzet elnökével.  Elnök úr várjuk a friss híreket mielőbb, tudni szeretnénk kit is választottak rabbinak.

 

Dr. Egri Oszkár: Igérem először Önnek fogom elmondani Szerkesztő Úr és a hallgatóknak ebben a műsorban. Mindenkinek jó ünnepet. Hág Számeách.

 

Breuer Péter: Hág Számeách, todá rábá.