XII. Pius szentté avatásának lassítását kérik a pápától

katolikus tudósok kérték a pápát, hogy fékezze le XII. Pius szentté avatási eljárásának ütemét.

 


Katolikus tudósok XII. Pius szentté avatásának lassítását kérik a pápától

 Vezető katolikus tudósok levélben kérték a pápát, hogy fékezze le XII. Pius szentté avatási eljárásának ütemét.

 A levélírók – 18 amerikai, ausztrál és német tudós – arra
figyelmeztetnek, hogy XII. Pius szentté avatása jóvátehetetlen kárt
okozna a zsidó-keresztény viszonynak, ha az megelőzné a néhai
egyházfő történelmi szerepének tisztázását.
 A magánlevél, amelybe betekintést nyert a brit hírügynökség
vatikáni tudósítója, rendkívül ritkának számít. Eddig ugyanis
többnyire zsidó szervezetek, nem pedig katolikus tudósok jártak
közben XVI. Benedeknél elődje kanonizációja kapcsán. Előbbiek azt
állítják, hogy XII. Pius nem tett eleget a fasiszta uralom idején
életveszélybe került zsidók megmentése érdekében.
 A Szentszék viszont azt állítja, hogy a néhai pápa a nyilvános
fellépés helyett a színfalak mögötti cselekvésre helyezte a
hangsúly, mert attól tartott, hogy a nyilvánosság előtti
interveniálás csak rontotta volna mind a zsidók, mind a katolikusok
helyzetét a Hitler által leigázott Európában
 A levélből az csendül ki, hogy aláírói mindaddig kénytelenek
szigorúan megítélni XII. Pius tevékenységét, amíg a Vatikán nem
nyitja meg levéltárát a kérdést kutató szakemberek
előtt.
 „Szentatyánk, könyörögve kérjük, hogy mint elismert tudós,
professzor és oktató, tanúsítson türelmet XII. Pius ügyében… Az
eddigi kutatások alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy XII.
Pius pápa nem bocsátott ki egyértelműen megszövegezett
nyilatkozatot, amely fenntartások nélkül elítélte volna az európai
zsidóság tömeges legyilkolását” – áll a levélben.
 Emiatt a levél írói leszögezik, hogy „a jelen lépések, amelyek XII.
Pius boldoggá avatásának felgyorsítását célozzák, aggodalommal
töltenek el bennünket”.
 Decemberben XVI. Benedek haragra gerjesztette a zsidó
szervezeteket, amikor rendeletben ismerte el XII. Pius „hősi
erényeit”, miáltal a néhai pápa egy lépéssel közelebb került a szent
státushoz. Ehhez már csak két lépés van hátra: a boldoggá, illetve a
szentté avatás.

BreuerPress/Reuters/MTI