Shabat Shalom!

 Shabat Shalom! A BPI -honlapjának hír és információszolgáltatása most megszakad a Shabat tiszteletére! A gyertyagyújtás időpontja Budapesten: 16:02 óra.

 


Shabat Shalom!

5770 Chesván 19, 2009. november 6.         

 

 

 A BPI -honlapjának hír és információszolgáltatása most megszakad a Shabat  tiszteletére!

A gyertyagyújtás időpontja Budapesten: 16:02 óra.

 

Shabat  ünnepén a zsidó népnek a zsidó vallási törvények alapján nem szabad munkát végezniük, beleértve ennek a honlapnak a frissítését is.

A Tórából ezen a héten a „Vájéra” Hetiszakaszt olvassuk fel zsinagógáinkban.
A honlap  frissítése szombat kimenetele után folytatódik (17:07 óra után)

Egy mondat a Hetiszakaszból:
Hisz Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz és megáldatnak általa a föld összes népei. Mert megismertem őt, hogy meg fogja parancsolni az ő fiainak és az ő házának maga után, hogy őrizzék meg az Örökkévaló útját, cselekedvén igazságot és jogot, hogy elhozza az Örökkévaló Ábrahámra, amit szólt róla.” (Mózes I. 18. 18-20.)

VÁJÉRA

„És megjelent” az Örökkévaló, Mámré terebintusainál, mikor a nap a legmelegebben sütött.
A szidra kezdő sorai egy nagyon fontos fogalommal ismertetnek meg minket, a Derech Ereccel. (A föld útja, a zsidó etika). Ezen szabályok szó szerint nem szerepelnek a Tórában, de szellemében igen. Igaza lehet Naftoli Kraus írónak, amikor törvény felettiségéről beszél. Bölcseink szerint a Derech Erec az egyetlen, amely megelőzi a Tórát. Megelőzi kronológiailag, hiszen a tanulságokat többek között Ábrahám cselekedeteiből eredeztetjük. De megelőzi tartalmilag, mert az ember és ember közötti magatartás az ember és I-tenn tiszteletével azonos. Embertelen magatartású egyén nem lehet kedves a Teremtő szemében. Vegyük a példákat részletesen:
Ábrahám Mamré (Ábrahám társa, barátja) terebentusánál pihen. Megjelent neki az Ö-való. A circum cisió után a harmadik nap a legnehezebb, tehát a Teremtő beteget látogatott. Tanulság: a beteget meg kell látogatni, közvetlen hozzátartozót azonnal, rokont, barátot három nap után. „Amikor a nap a legmelegebben sütött”.
Tapintatból a Teremtő nagy meleget bocsátott a földre, hogy ne zavarják a beteget. De látta, hogy Ábrahámnak oly öröm a vendéglátás, hogy feltűnt három férfi (már tudjuk, hogy angyalok). Ábrahám eléjük sietett.
Tanulság: a vendéget szívesen kell látni. Ábrahám kenyeret ígért nekik. Nézzük meg, mit is tett a vendégek elé.
Süttetett Sárával lepényt. Vágott borjút, hozott tejet, vajat, túrót. Valószínűleg ez utóbbit adták először, hogy oltsa szomjukat és a kásrut szabályainak is megfeleljen. „Ők ettek”. Az angyalok ettek? Mímelték az evést.
Tanulság: az embernek tiszteletben kell tartani a helyi szokásokat. Érdeklődtek Sára felől.
Tanulság: a család tagjai iránt tanácsos érdeklődni. A három angyalnak három különböző feladata volt. Az egyik közölte, Sárának egy esztendő után gyermeke lesz. Sára a hírt kétkedve fogadta.
A másiknak Szodoma megbüntetése, a harmadiknak Lót megmentése. Ábrahám irgalomból alkudott. Ha tíz igaz ember lett volna Szodomában, a város nem pusztul el. De nem találtak ott mást, csak Lótot. Szodomának, Gomorának fő bűne az idegenek sanyargatása volt.
A két angyalt (a harmadik már teljesítette küldetését) Lót szívesen fogadta, sátrába vezette. Szodoma gonosz lakói kiadatásukat követelték. Már az ajtót akarták betörni, de vakságban lett részük a betolakodóknak. Így az ajtót nem találták. Lót egész családja megmenekülhetett volna, de csak felesége és hajadon lányai mentek vele, mert vejei tréfának fogták fel a város pusztulásának bejelentését. Az Ö-való utasításának teljesítésével sem késlekedni nem szabad, sem visszanézni. Látni, hogyan pusztul el a város. Lót felesége visszapillantott, sóbálvánnyá merevedett.
Ábrahám kora reggel lenézett Szodoma és Gomora fölé, látta, hogy felszállt a föld füstje, mint egy égő kemence füstje. Fohász tört fel lelkéből.
Idézet a kommentárokból: A bölcsek szerint ekkor vezette be a reggeli imát.
Ábrahám és családja Kadés és Sur között Gerárba tartózkodott, itt is a király, Abimelek udvarába került Sára. Ez Ábrahám számára a kilencedik megpróbáltatás. Az Ö-való megjelent a király álmában, és közölte, hogy Sára felesége Ábrahámnak, ne nyúljon hozzá. Abimelek felelősségre vonta Ábrahámot, hogy ezt nem közölte vele. Gazdagon ellátta és elbocsátotta.
Az Ö-való megemlékezett Sáráról, fia született, Ichak (Izsák), a rossz nyelvek szerint Gerár királyától származott a fiú. De Izsák mintha fiatalabb testvére volna, annyira hasonlított apjára. Így a pletykának nem lehetett hitele. Sára az örökséget féltve, elkergeti Hágárt és Ismaelt. Az Ö-való megmentette őket, és megígérte, hogy nagy nemzet válik Ismaelből.
A legnagyobb próbatétel: az Ö-való felszólította Ábrahámot, hogy vigye fiát, Izsákot a Moria hegyére, és áldozza fel. Izsák Ábrahám öreg napjainak ajándéka, akire várt, akiért imádkozott. De mégsem késlekedett, hogy a parancsot teljesítse. Megkötözte fiát, (akéda), de egy angyal elütötte Ábrahám kezéből a kést. Egy kost tett a bokorba „a kos szarva fennakadt a bozótban”. A kos szarvát minden Ros Hásánákor megfújjuk, ez a sófár. Jelezve, az Örökkévalónak nem kedves az emberáldozat, sőt egyenesen utálatos. Nyomatékkal akarta közölni, hogy a Móloch kultusz, amikor gyermeket áldoztak fel a pogányok, halálos vétek. Hasonlót elkövetni tilos.
Ros Hásáná első napján felolvassák Izsák születését, Hágár elűzését és Ismael megmenekülését. Háftorának Hanna történetét, Sámuel születését.
Második napján Izsákot megkötözik, de mint láttuk, megmenekült, Háftóra Ráchel siratja gyermekeit, akiket száműztek hazájukból.
Ezért Ros Hasánát az anyák és fiak napjának is szoktuk nevezni.
Deutsch Gábor (Forrás: OR-ZSE)

 

Shabat Shalom! BreuerPress.