Magyar Nyelv Éve – 2009

Nemzeti

Emlékezet

Program


„Magyar Nyelv Éve – 2009”

A Nemzeti Emlékezet Program keretében a Kormány 1127/2003. (XII. 17.) számú határozatával a 2009. évet a nyelvújítás vezéralakja, Kazinczy Ferenc – születésének negyedévezredes évfordulója tiszteletére – emlékévnek nyilvánította.

Kazinczy Ferenc (1759. okt. 27. -1831. aug. 23.) személye, pályája és életútja a mai magyar átlagpolgár számára egyet jelent a nyelvújítással, anélkül, hogy erről mélyebb ismeretei lennének. Iskolai tananyag, megtanulandó érettségi tétel, de sem a korszakot, sem Kazinczy életművének jelentőségét nem ismeri. Kazinczy a modern magyar művelődés születésének egyik legfontosabb „intézménye” volt. Ő teremtett igazi irodalmi nyilvánosságot, irodalmi életet és tette az irodalmat közüggyé hazánkban.  A magyar nyelv ügyét elsőrendűen magáénak valló Magyar Tudós Társaság (MTA) létre jötte elképzelhetetlen Kazinczy nélkül. Hatalmas szerepe volt a magyar nyelvű színjátszás megteremtésében. Iskola felügyelőként több mint 200 iskolát hozott létre, az erről készített beszámolója az egyik legfontosabb dokumentuma a kor oktatásszervezésének.

A Magyar Nyelv Éve programjait az oktatási és kulturális tárca háttérintézménye a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága koordinálja. A Titkárság 2008 folyamán szakmai együttműködők bevonásával készítette el az év koncepcióját és állította össze programtervét.

Az előkészítő munkában részt vettek: MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA Irodalomtudományi Intézet, ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, MTA-ELTE Nyelvtörténeti Kutatócsoport, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Magyar Irodalomtanárok Egyesülete, Anyanyelvápolók Szövetsége, Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete, Kazinczy Alapítvány, Kazinczy Ferenc Társaság, Országos Széchenyi Könyvtár, Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Nyelv Múzeuma, Magyar Posta.

Az emlékév céljára rendelkezésre álló keret 250 millió Ft, amelyből kiemelt programok kapnak támogatást, ezen kívül 100 millió Ft-ot különítettek el pályázatokra.

A Magyar nyelv Éve 2009. kiemelt programjai

Kiállítások:

Kazinczy és a művészetek – interaktív kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban: a Kazinczy életmű és a kor bemutatása eredeti tárgyakkal és médiumokkal. Megnyitó 2009. május 27.

Nyelvet öltünk!

Interaktív országjáró busz, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum által készített kiállítást mutatja be – a hangsúlyt inkább a nyelvre téve – a nagy fesztiváloktól a kis településekig és határon túli helyszínekig. Indulás a múzeumok éjszakáján.


Íz, csín, tűz”

Az írott magyar nyelv a kezdetektől a nagy megújulásig – gyűjteményes kiállítás látható 2009. október 27.-től 2010. február 28-ig az Országos Széchényi Könyvtárban.. A reprezentatív kiállítás a külföldi intézményektől kölcsönzött magyar nyelvű kódexek bemutatásával magyar nyelvű írásbeliség történetének első félszáz évét mutatja be tudományos igénnyel, eredetiben felvonultatva a magyar nyelv legbecsesebb írott emlékeit. Nyelvemlékeink legfontosabb nemzeti kincseink közé tartoznak: hasonló nagyságrendű nyelvemlék-kiállítás még nem volt Magyarországon.

Az év kiemelt tudományos rendezvénye

Kazinczy és kora – tudományos konferencia 2009. október 15-17. között a Debreceni Egyetemen

A konferencia a Kazinczy életmű sajátos sokszínűségét kívánja középpontba helyezni.

A tudományos tanácskozás fő témái:

– nyelvi standardizálás és modernizáció, nyelv- és stílusújítás

– képzőművészeti érdeklődés, könyv- és műgyűjtés, kultúra és életmód

– nyilvánosságteremtés, oktatásügy, politikum, nemzet és identitás

Egyéb kiemelt rendezvények, programok

Kazinczy Túra:

Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete és Tápiógyörgye Önkormányzata

2009. május 17-31. között középiskolás diákok számára szervezett túrát, amely Érsemjénből (szülőfalu) kiindulva a Kazinczy emlékhelyeket érinti.

Olvasó liget

2009. június 20.-szeptember 13. közötti hétvégéken

A kezdeményezés célja hogy 2009. szeptember 1-re, az új tanév kezdetére azok is könyvet vegyenek a kezükbe, akik ezt eddig nem tették, vagy már rég nem tették, továbbá minél szélesebb közönség figyelmét felhívni az eseményre, ezáltal az olvasásra, mint élményre. A program nem a közönséget viszi a könyvtárakba, hanem a könyveket viszi ki közösségi terekbe: kávéházakba, parkokba, az utcára. Így egy alapvetően egyéni tevékenységnek, az olvasásnak – a helyszínválasztás, a felolvasások, a szövegek hallgatása által – a közösségi élményét erősítjük. A nyár folyamán szabadtérre (Margitsziget, Városliget, Balaton part, stb.) kitelepült „könyvtár” áll a közönség rendelkezésére, akik a helyszínen elhelyezett nyugágyakat használva újraélhetik a szabadban olvasás nyugalmát. Az Olvasó ligetek mellett Olvasópontokat is létrehozunk Budapesti és vidéki kávéházakban, a Balaton parton strandkönyvtárakkal várjuk az olvasni vágyókat, ahol a könyvtár állományából egy ideiglenes – a nyaralók igényeinek megfelelő – válogatást a strandon vagy az olvasópontnál található pavilonban helyezünk el.

Kiegészítő programok: a Felolvasó rét sorozat keretében ösztöndíjas és fiatal magyar írók, költők felolvasásait hallhatjuk, önkéntes felolvasásokat és író-olvasó találkozókat szervezünk neves szerzők (Garaczi László, Grecsó Krisztián, Parti Nagy Lajos, Závada Pál és még sokan mások) közreműködésével, a gyerekeket pedig betűbújócskával és nyelvi játékokkal várjuk.

A magyar nyelv hete rendezvényei

A 43. Magyar nyelv Hete rendezvénysorozat országos megnyitójára éppen a sajtótájékoztatóval egy időben (április 24-én) kerül sor a széphalmi Magyar nyelv Múzeumában. További események lesznek még Győrben, Vácott, Sopronban is.

A „Kazinczy, a Rádayak és a felvilágosodás” c. országos középiskolai művelődéstörténeti vetélkedő döntője április 25-én lesz Pécelen, a Ráday-kastélyban.

A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága olyan országos vetélkedőt hirdetett, amelynek célja az volt, hogy a fiatalok számára felidéződjön az a rendkívül pezsgő, alkotó szellemi légkör is, ami Kazinczy korában még igazi politikai és kulturális központ híján a személyes kapcsolatokban, a kiterjedt levelezésekben, az olvasókörökben, az irodalmi szalonokban létezett.

Regisztrált jelentkezők száma: 70 csapat

Az írásbeli fordulóban érvényes megoldást beküldők száma: 59 csapat

A szóbeli döntőbe bejutott: 6 csapat:

A pályázati kiírások – amennyire ez a sokoldalú és szerteágazó életmű egyáltalán lehetővé teszi – kapcsolódnak Kazinczy munkásságához:

a magyar irodalmi élet és a nyelv megújítója (közművelődési pályázat)

a magyar nyelvű színjátszás megteremtője (meghívásos színházi pályázat)

Nyílt pályázatok:

1. tudományos konferenciák, előadások és könyvek, elektronikus kiadványok (CD-ROM, DVD-ROM, internetes megjelenés), folyóiratok (tematikus emlékszámok, kulturális periodikák) megjelentetésére. Pályázati keret: 30 millió Ft

2. művészeti produkciók és közművelődési rendezvények szervezésére és megvalósítására (pl. kiállítások, koncertek, tanulmányi versenyek, amatőr/diák színházi és egyéb előadások, irodalmi programok). Pályázati keret: 50 millió Ft

3.    meghívásos pályázat független színházak számára

A pályázat kortárs magyar író, dramaturg és független színházi társulatok együttműködésével létrejövő új színművek színpadra kerülését teszi lehetővé. Olyan a magyar nyelv és a színházi produkció kapcsolatait kutató színházi produkciók megszületését támogatja, amelyek műfajtól függetlenül kiaknázzák a magyar nyelv lehetőségeit. Pályázni lehet prózai, zenés, tánc- és bábszínházi produkcióval, műfaji megkötés nincs. A pályázaton 13 meghívott társulat vehet részt.

Pályázati keret: 20 millió Ft

4.  A Balassi Intézet  ”Hadarva írok” -sms történetek címmel jeligés civil pályázatot hirdet magyarul beszélő magánszemélyek számára, két kategóriában.  Az ifjúsági kategóriában fél millió forintos, a felnőtt kategóriában 1 millió forintos fő díjjal. Részletek a honlapokon olvashatók.

Valamennyi pályázat 2009. április 24-én kerül meghirdetésre az alábbi honlapokon:

www.magyarnyelveve.hu

www.emlekev.hu.

www.bbi.hu

www.okm.gov.hu

BreuerPress-info