A MAGYAR TÁRSADALOM MA IS ELUTASITJA A FASIZMUST

A MAGYAR ANTIFASISZTA LIGA NYILATKOZATA 2006-ban a magyar társadalom nagy többsége meghökkenve és elborzadva figyelte a sokasodó szélsőjobboldali és újfasiszta jelenségeket.


A Magyar Antifasiszta Liga fellép a neofasiszta jelenségek visszaszorításáért. Követeli, hogy a hatályos hazai és nemzetközi jog szellemének megfelelően állítsák helyre és tartasák be a jogrendet, a fasiszta irodalmat terjesztő Bede testvérek, továbbá az antifasisztákat üldöző Kristóf László és Kisbarnaki Farkas Ferenc rehabilitációja ügyében. – Az elmúlt hetekben az utcákon a nyilas mozgalmat idéző zászlók alatt újra zsidóztak, cigányoztak és szlovákoztak. Újságírók fényképével megjelölték, hogy melyik lámpavasat szánják nekik. Megfélemlítő listák hangzottak el és kerültek fel az Internetre. – Ebben az évben a Legfelsőbb Bíróság rehabilitálta az antifasiszta Ságvári Endrét tűzharcban megölő csendőregység egyik tagját, Kristóf Lászlót. Ezzel közvetve a nyilas rémuralom jogrendjét rehabilitálták. – Nemrég első fokon felmentette a bíróság a Gede testvéreket, akik fasiszta műveket, többek között Hitler, Mussolini és Szálasi írásait adják ki, illetve forgalmazzák. A Gede fivérek előadókörutat szerveztek az Egyesült Államok egyik legismertebb neofasiszta vezérének, David Duke-nak. – Általános megdöbbenést váltott ki, hogy Szekeres Imre honvédelmi miniszter javaslatára Sólyom László köztársasági elnök posztumusz visszaadta Kisbarnaki Farkas Ferencnek a rendfokozatát, mégpedig az illegitim Szálasi „nemzetvezető testvér” által soron kívül adományozott vezérezredesi rangját. Kisbarnaki a bíróság elnöke volt a kiugrásban résztvevő katonák perében, Sopronkőhidán. Ő írta alá többek között Bajcsy Zsilinszky Endre halálos ítéletét is. A Magyar Antifasiszta Liga felháborodottan tiltakozik a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződéseivel, így a Párizsi Békeszerződéssel, a Magyar Köztársaság alkotmányával és az Alkotmánybíróság 810/B/1992. sz. határozatának szellemével ellentétes megnyilvánulások és határozatok ellen! A felsorolt jelenségek és szégyentelen döntések a mai társadalmi helyzet következményei. Követeljük, hogy a magyar Parlament, a Kormány, a bíróságok és az ügyészségek – a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeinek is eleget téve – tegyenek meg mindent a neofasiszta jelenségek visszaszorítása érdekében! Követeljük, hogy vizsgálják meg az említett jogi döntések hátterét, és haladéktalanul tegyenek lépéseket a hatályos törvények szellemének megfelelő jogrend helyreállítása érdekében! Felhívjuk honfitársainkat, hogy bátran lépjenek fel a neofasiszta jelenségek ellen! Felhívjuk az antifasiszta érzelmű állampolgárokat és a civilszervezeteket, hogy aláírásukkal csatlakozzanak nyilatkozatunkhoz és a most alakult Magyar Antifasiszta Ligához!
Breuerpress