A kormányfő elfogadta Katona Tamás lemondását

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a mai napon elfogadta Katona Tamás lemondását, ezért kezdeményezi a Pénzügyminisztérium államtitkárának tisztségéből történő felmentését.


Katona Tamás azt követően ajánlotta fel a lemondását a kormányfőnek, hogy Gyurcsány Ferenc figyelmeztette őt a nyilatkozattételi fegyelemre, a kormányzati tisztviselőkkel szembeni elvárásokra.

A kormány és a kormányfő nagyra értékeli Katona Tamás szakmai munkáját, személyes hozzájárulását az Új Egyensúly programjához és a Magyar Köztársaság konvergenciaprogramjához, ezért a kormány továbbra is számít Katona Tamás munkájára, más, később meghatározandó beosztásban.

Ugyanakkor a kormányfő megengedhetetlennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy kormányzati tisztviselők nyilatkozatai olyan szándékokat tulajdonítsanak a kormánynak, amelyekről döntés semmilyen formában nem született, amelyek nem tükrözik a kormány konkrét álláspontját, pontos terveit. Az államtitkárnak az ingatlanadóval kapcsolatos tegnapi nyilatkozata – egy korábbi hasonló esetet követően második alkalommal – ilyen hamis látszatott keltett, ilyen nyilatkozat megtételére felhatalmazása nem volt.
Az ingatlanadó bevezetése bekerült a konvergenciaprogramba. Az ingatlanadó koncepciójának megfogalmazására azért van szükség, mert az igazságosság megköveteli, hogy a vagyonnal rendelkezők ne csupán – olykor csak részben – látható jövedelmük, hanem tényleges vagyoni helyzetük alapján is hozzájáruljanak a közterhekhez. Ezért indokolt a vagyonra is kiterjeszteni a közteherviselést. Az ingatlanadóval érintett adózók körének, az adó alá vont ingatlanoknak a meghatározása, az adó kiszámításának, kivetésének és beszedésének módja, valamint a mentességeknek, a kedvezményeknek a kidolgozása további szakmai vizsgálatok és elemzések tárgya. A részletekről társadalmi, politikai egyeztetések keretében születik döntés.
A Pénzügyminisztérium államtitkári posztjának betöltéséről szóló döntés később várható.
BreuerPress-info