Jótékonyság és emberszeretet – a Rabbitestület újévi üzenete

Jótékonyság és emberszeretet az írás valamennyi törvényével felér. Adományozást csak élőkkel, szeretetet élőkkel és halottakkal egyaránt gyakorolhatunk.


Az adakozást csak szegényekkel, addig a szeretetet gazdagokkal és szegényekkel egyként gyakorolhatjuk. A jó cselekvésének leggyakoribb formája vagyonunk által valósul meg, a szeretetet pedig anyagi javainkkal és személyiségünkkel egyaránt gyakorolhatjuk.
Jótékonyság és emberszeretet az írás valamennyi törvényével felér. Adományozást csak élőkkel, szeretetet élőkkel és halottakkal egyaránt gyakorolhatunk. Az adakozást csak szegényekkel, addig a szeretetet gazdagokkal és szegényekkel egyként gyakorolhatjuk. A jó cselekvésének leggyakoribb formája vagyonunk által valósul meg, a szeretetet pedig anyagi javainkkal és személyiségünkkel egyaránt gyakorolhatjuk.
Az, aki a gömilusz chászódim-tól elfordul és nem ad — tanítja rabbi Jöhosuá ben Korchá — az bálványimádóhoz hason¬ló. Ugyanis így mondja a Tóra: „Óvakodjál, nehogy alávaló gondolat úralja el szívedet: Közeledik a hetedik év, az elengedés éve s irigység vesz rajtad erőt szűkölködő testvéreddel szemben, és nem adsz neki!…”
Jótékonyság és emberszeretet — tanítja Rabbi Eleázár ben Joszé — hatalmas szószólók és engesztelés-szerzők Izrael és Atyja között. Ahogy Jeremiás próféta írja: „Mert elvettem békémet e néptől, így szól az Örökkévaló, a szeretetet és az irgalmat…” Szeretet alatt az emberek iránt megnyilvánuló szeretet értendő, irgalom alatt pedig az adakozás. A cödókó és az emberek tisztelete hatalmas szószólók és békeszerzők Izrael és Mennyei Atyánk között.
„Mert a Tóra nem az égben van, hanem nekünk adta az Ö.való, hogy éljünk általa.” Mindennapi életünket kell, hogy gazdagítsa és erősítse annak erkölcsi tartásával. Most amikor az év fordulóján a M.ható szeretetében reménykedünk, a szigorú önvizsgálat és a jóra való törekvés ideje köszönt ránk. Jótékonyság és szeretet lehessenek szószólóink Égi Bíránk előtt, hogy békét szerezzenek zsidó közösségünknek és népünknek hazánkban és szerte a világon, hogy életre és békességre íratassunk be és pecsételődjünk be a Mindenható előtt!
BreuerPress