Jókívánság a Zsidó Újév alkalmából

A zsidó vallás szerint Elul hónap 29.-én, azaz szeptember 26.-án, pénteken este beköszönt az 5764. újesztendő.

Lapunk azon olvasóinak, akik a zsidó vallásos előírások szellemében élnek, ezúton szeretne szerkesztőségünk boldog új esztendőt kívánni, s azt, hogy írattassanak be a az igazak könyvébe.


Még azok a nem vallásos zsidók is, akik különben egész évben nem járnak templomba, még azok is elmennek ezen a napon, hogy ezen az ünnepen meghallgassák a Sófár hangját.

A zsidó vallásúak ekkor számba veszik az elmúlt év eseményeit, hisz ez a számadás napja, valójában már a megtérés kezdete. A zsidó újév lényege ugyanis a megtérés. A zsidó bölcsek ezt úgy értelmezték, hogy ez egyrészt a múltban elkövetett rossz, a bűnök megtagadása, másrészt az ünnepélyes fogadalom napja. A fogadalom minden ember sajátja: a jövőben jobb leszek, mint voltam.

A Talmud-bölcsek szerint az újévkor, – Ros Hásáná-kor – az égi bíróságon három nagy könyvet nyitnak meg Az egyikbe az igazak iratnak be, a hosszú és jó életre. A másodikba a rossz emberek. A harmadik könyvbe azok kerülnek, akiket se ide, se oda nem lehet besorolni. Ezekkel az emberekkel aztán Jom Kippurig (idén október 6.-ra esik ez az ünnep) vár az égi bíróság, és ha érdemesnek találtatnak arra, hogy elfogadják megtérésüket, akkor beíratnak ők is az első könyvbe.

Milyen bűnöket lehet elkövetni? Az egyik fajta bűn, amit az ember Isten ellen követ el azzal, hogy nem tartja meg a Tóra parancsolatait. A másik, az, amit embertársai ellen követ el. A Tóra ugyanis az embertársaink iránt elkövetett bűnöket, például a másik becsapását éppúgy tiltja, mint ahogy előírja a szombattartás kötelező voltát, vagy a disznóhús evésének tilalmát. A talmud, a zsidó emberek számára íratott törvények előírják, hogy az embertársaink ellen elkövetett gonosz cselekedetekért csak akkor lehet bűnbocsánatot nyerni, ha előtte közvetlenül bocsánatot kér attól, akit megbántott. Amennyiben erre nem hajlandó, akkor megtérése nem fogadtatik el. A hagyomány szerint újévkor – Ros Hásánákor – dől az el, hogy a következő évben milyen lesz az életünk, boldogság vagy szerencsétlenség jut-e osztályrészül?

Minden olvasónknak ezúton szeretné szerkesztőségünk azt kívánni,hogy írattassanak be a az igazak könyvébe.

Shana Tova
(BPI)