SZOMBATTARTÓ TELEFON AZ IZRAELI HADSEREGBEN

ZSIDÓ VILÁGHIRADÓ / NAFTALI KRAUS


Minél több ortodox, szigoruan szombattartó, fiatal szolgál az izraeli hadseregben – annál több problémát kell a karbantartási-technikai egységeknek megoldaniuk. Egyike ezeknek az un. szombattartó telefon.
Amig csak egyszerü vallásos fiuk szolgáltak a Cáhálban, a problémát azzal oldották meg a tábori rabbik, hogy a szükséges szombati telefonhivásokat életmentésnek deklarálták (Pikuách Nefes), ami feloldja a tilalmat. Az utóbbi években azonban, ahogy speciális egységekben jesiva-bócherok is szolgálnak, ezek rákérdeznek hogy mi a feloldás halachikus alapja. Ha nem volt kielégtő válasz – nem használták a telefont és ebből bonyodalmak adódtak.
Most beiktattak sok egységben olyan speciális telefonokat, amelyek “szombattartók”, vagyis a tárcsázás (illetve a kagyló felemelése)és a kicsengés között eltelik néhány másodperc és igy, kvázi, a telefon automatikusan müködik és nem a szombattartó katona müködteti. Ezt a halacha nyelvén “Grámá”nak (okozat) nevezik és a technikai megoldás elnyerte a legnagyobb Halacha tekintélyek elismerését is. Hasonló megoldás tette lehetővé azon elektrónikus ajtók használatát is, amelyekkel a terrorista-gyanus személyeket vetik vizsgálat alá.
A hadseregben nem mindenki nézi ezt jó szemmel, vannak akik “vallási kényszert” látnak benne. Az ellenérv: ha valaki akarja hogy a jesiva növendékek teljesitsenek katonai szolgálatot – ezt lehetővé kell tenni számukra. Nem lehet kényszeriteni őket hogy szombatot szegjenek. A vezérkar ezt a nézetet tette magáévá és igy egyre növekszik azon fiatalok száma, akik az un. “Jesivát heszdér” keretében szolgálnak. Ezek négy éves katonai szolgálatuk egy részét tanulással, a többit kiképzéssel és harci tevékenységgel töltik. Motiváció és készenlét szempontjából a legjobb katonáknak számitanak.
A KUTYÁKAT IS ELADTÁK A CHÓMECBA…
Már peszách után vagyunk, de vannak dolgok amiket nem lehet nem elmesélni. Itt van példának okául az izraeli hadikutyák esete. Ezeket az idén “eladták” a chomecba egy nem-zsidónak, mivel nem találtak megfelelő kóser ételeket, amelyek egyrészt kielégitik a finnyás négylábu “hadfiakat”, másrészt megfelelnek a halacha előirásainak.
Igy a menázsijukkal együtt “eladták” őket erev peszáchkor és csak az ünnep után kerültek vissza a hadsereg állományába.
A hadsereg kovászosát (chómec), beleértve a többszáz kiképzett kutyát – mint az utóbb években, egy tartalékos drúz tiszt, Labib Nasszer-a-din vette meg. Peszách után visszadta, mivel nem volt képes a teljes vételárat megfizetni. Igy az előleget is visszakapta és mindenki meg volt elégedve.
Az idei Szédereken különleges imát olvastak fel, amir Slomó Amár főrabbi komponált és benne fohász a három fogoly katona szabadon bocsátásra. Évekkel ezelőtt külön széket tettek az asztal mellé, a szobjet zsidóság szabadságára, most meg egy külön ima. Mindig van miért imádkozni…
A MARIHUÁNA KÓSER PESZACHRA?
Most már sajnos elkéstük, de a marihuána nevezetü “könnyü” drog élvezői feljegyezhetik maguknak jövőre: a drog nem cháméc és igy lehet mondani, hogy kóser peszachra. Ezt ne tessék ajánlásnak venni: én nem rekommendálok semmiféle drogot, csak a kósersági szempontot nézem.
A kendert (amiből szakértők szerint a hasis is eredezik) eddig a hüvelyesek azon fajtájához sorolták (kitniot), amit az askenáy zsiók nem esznek peszachkor. Most több szakértő rabbi szerint a kender nem tartozik ide és igy a marihuána sem – ezserint ez nem tartozik a bab, rizs, kukorica stb, kategóiába – és nem tilos peszachkor mint a többi “kitniot”. Ezek tilalma onnan ered hogy könnyen belekeveredhetnek magok az öt gabonafajtából (búza, árpa, rozs, stb) amelyekből készült liszt, ha nedvességgel keveredik – megerjed és ez maga a chómeg (a kovászos) ami tilos Peszáchkor
…ÉS AMERIKÁBAN A KUTYÁK HÉBERÜL BESZÉLNEK
Milyen becsben állnak a Cáhál által kiképzett hadi-kutyák világszerte – arra a legjobb tanuság az a tény, hogy ezek a kutyák, legalábbis egy részük, Amerikában is müködnek.
Nyolc amerikai rendőr végzett a mult héten egy többhónapos kuzust Izraelben, melynek keretében 16 kiképzett harci kutya kerül az amerikaiak birtokába. Ezek robbanóanyagok, valamint drogok felfedésére vannak kiképezve és a többéves izraeli gyakorlat nagyon pozitiv: a kutyák eddig több gyilkos merényletet megakadályoztak, azáltal hogy kiszimatolták a robbanóanyagot és/vagy elrettentették az öngyilkos merényőket.
A közeljövöben majd Los Angeles, San Francisco és Sacramento környékén lehet majd hallani a héber vezényszavakat, amiket az amerikai “vevők” kénytelenek voltak megtanulni, mivel az iszraelben kiképzett kutyák csak héberü “beszélnek”. Ezek között lesz a “Sév!” (Ülj le!), “Chápész”! (keresd!); “ázov!” (hagyd el!) valamint a dicsérő “Kelev tov!” (jó kutya) is.
Az új export egyelőre nem sokat hoz a konyhára, de ahogy mondják, a presztizs sem kutya …(vagy, jelen esetben, talán igen).
HOL HÁZASODHAT ÖSSZE 2 LESZBIKUS NŐ? AMERIKÁBAN, AZ IZRAELI KONZULÁTUSON!…
Az izraeli külügy megpróbált kibujni a kényes feladat alól, amig csak lehetett. Most azonban, a felsőbiróság határozata eredményeként már nem lehet és igy az izraeli konzulok “kötelesek” a náluk bejelentkező egynemü lényeket összeesketni.
Miért megy két izraeli leszbikus (vagy homokos férfi) egy külföldi konzulátusra és miért nem házasodik össze otthon, Tel-Avivban vagy Jeruzsálemben?
A válasz egyszerű. Azért mert Izraelben a törvény tiltja ezt. Ezzel szemben nemrég már volt egy ilyen “esküvő” – a bostoni konzulátuson – ahol egy izraeli állampolgár hölgy és amerikai barátnője, esküdtek örök(?) hüséget egymásnak, a konzul bárgyu mosolya közepette.
Ez persze még nem jelenti azt, hogy ha a két leszbikus – akik közben örökbe fogadtak egy kislányt – allijázna, a belügyminisztérium bejegyezné őket mint házaspárt. Valószü hogy nem. Arról nem is beszélve hogy a rabbinátus nem ismerné el az esküvőt, mivel a konzul nem rabbi és a zsidó vallás tiltja és undoritónak tartja két nő “házasságát”.

A Newsweek felmérése szerint:
A LEGBEFOLYÁSOSABB 50 AMERIKAI RABBI
KÖZÖTT A MÁSODIK – A REBBE VOLT TITKÁRA
A Newsweek cimü befolyásos amerikai hetilap nemrég felmérést készitett
a zsidó rabbik között, ki a legbefolyásosabb, a legnépszerübb de, nem aki a legnagyobb tudósa, illetve ismerője a zsidó vallásnak.
Az első helyet Marvin Myar (konzervativ)rabbi foglalja el, aki a los angelesi Wiesentál Intézet vezető, azzal az indokolással, hogy jóba van neves államférfiakkal (“a világ vezetőivel”) valamint a hollywoodi filmesekkel”. A második, Jehuda Krinski, a náhai lubavitsi rebbe egyik titkára, aki nem tölt be aktiv rabbi poziciót, de mint a Chabad küldöttek vezetője, “mindenütt zsinagógákat létesit és a Chábád mozgalmat világszerte imertté tette és befolyását növellte”.
A harmadik helyezett egy refom rabbi, Úri Herscher, aki a lap szerint “hatással van sok százezer emberre, zsidóra és nemzsidóra egyaránt”. A negyedik – Jehuda Berg, konzervativ rabbi, akinek az az érdeme, hogy “közelhozta Madonnát a kabbala világához”.
A zsidó közvélemény “vegyes” érzelmekkel fogadta a Newsweek felmérését. Bár lap nagy figyelemmel porciózta ki a “kóved”ot, reformátusdok, konzervativok és ortodoxok között – érthető hogy sonak nem voltak megelégedve. Főleg azért nem, mert a Tóra tudása és az istenfélelem nem szerepelt a kritériumok között. Ezek voltak: a publicitás az Egyesült Államokban vagy a világban (20 pont); befolyás a közvéleményra (vagyis “jelenlét a médiában” (10 pont) és elismertség a közösségben (10 pont) stb.
A Jesiva University volt elnöke, a hires Normann Lamm rabbi, a modern ortodoxia egyik vezéralakja, mindössze a 44-ik helyet érte el. A listán az utolsó helyeken 3 “rabbi”nő is található.
LENGYEL PILÓTÁK IZRAELBEN KAPNAK KIKÉPZÉST
Európai hirforrások szerint, a közeljövőben több tucat lengyel vadászrepülő jön Izraelbe, hogy itt intenziv kiképzést kapjanak a légierő szakembereitől, miután az izraeli légiipar már sikerrel modernizált sok – volt szovjet eredetü, de kiöregedett, lengyel vadászgépet.
Szerencse, hogy Magyarországnak ma nincs légiereje, ahogy hadserege sincs csak egy-két diszszázad vendégek fogadására. Ha lenne és nálunk akarnának kiképzést nyerni, lenne a magyar náciknak mit irni honlapjaikon. Ahogy a fegyvertelen katonalányok “toborozni” jöttek Pestre március 15. előtt…
CHURCHILL NEM VOLT ANTISZEMITA
A hir amely elmondta hogy Winston Churchill, a legendás brit “háborus” miniszerelnök, irt 1937-ben egy antiszemita cikket – nagy konsternációt keltett Londonban. Aki személyesen ismerték az “öreget”, vonakodnak elhinni, hogy azt irta volna hogy a zsidók felelősek azért mert üldözik öket.
Most – irja a Herald Tribune – történészek bizonyitják, hogy az ominozus cikket nem Churchill irta hanem egy “néger” (Ghost-writer), aki az angol fasiszta párt tagja. Churchill nem tetszését nyilvánitotta és a cikk soha nem jelent meg nyomtatásban.
A cikk egyébként a zsidók “másságáról” veszél, arról hogy nek akarnak asszimilálódni, beolvadni.
Bár igy lenne.
ZSIDÓ VILÁGHIRADÓ / NAFTALI KRAUS