Vájécé hetiszakasz 5. kommentár, 5780. Kiszlév 7. Napi Tóra

Napi Tóra

A ma, a múzeum központi helységében egy vitrinben elhelyezett, egy magyaroszági askenáz közösségtől származó Tóra szövegét tartalmazó, héber nyelvű pergamentekercset, amelyet két fatengelyre tekertek fel és díszes Tóratakaróval burkolták be, több mint 120 éves. x

Darvas István

 

K”K,

 

Vájécé hetiszakasz 5. kommentár, 5780. Kiszlév 7.

 

A hetiszakaszhoz kapcsolódó prófétai szakasz (háftárá) Jákob menekülésének tényéről szól elsőként: „Arám mezejére menekült Jákob…” (Hósea 12:13). A menekülés motívuma kapcsán az egyik felmerülő kérdés: vajon az igaz embereknek, akik bíznak Istenben, nem helyesebb-e maradni, abból kiindulva, hogy az Örökkévaló megvédi majd őket? Talán valami hasonló kétely támadta meg Cipori városának előljáróit (Bamidbar rabba 23:1), akik rossz híreket kaptak Rómából és nem tudták eldönteni, mi a teendő, meneküljenek vagy sem? Elmentek a bölcs Rabbi Elázár ben Pártá-hoz, aki így szólt hozzájuk a probléma megismerése után: „engem kérdeztek? Menjetek, kérdezzétek meg Jákobot, Mózest és Dávidot”! Vagyis olyan hőseinket, akikről a T’náh leírta egy adott ponton menekülniük kellett (Ézsau/a Fáraó/Saul elől). Rabbi Elázárról a midrás leírja, hogy „félt az mondani nekik, hogy meneküljenek”, alighanem azért, mert tudta, mennyire nehéz elindulni és milyen bizonytalan a menekülés végkimenetele. De ettől függetlenül, az által mondott remez (utalás) által világossá tette, ha baj van, akkor Isten nem azt akarja, hogy összetett kézzel várjuk Tőle a segítséget, hanem a hitünk igazolásának értelmezhető megnyilvánulásaként (is) tegyük, amit a józan ész diktál, és meneküljünk. E logika alapján kell a hagyományhű életet élő beteg embernek orvoshoz fordulni és gyógyszert szedni az imádkozáson túl, és még számos példát lehetne hozni, amikor az Isten iránti elkötelezettségünket – egyénileg vagy közösségként egyaránt – kizárólag azáltal fejezhetjük ki, hogy normálisan gondolkodunk és cselekszünk.

 

Szép napot mindenkinek!