A cél a roma kultúra megőrzése, továbbadása

A New Yorkban, a Magyar Református Templom dísztermében június 3-án megrendezett cigány találkozón bár a valódi cigány-pecsenye volt a sztár, de a résztvevők komoly, a cigány társadalmat érintő kérdésekről cseréltek eszmét. Tudósítónk jelenti.

Az IRU, az International Romani Union USA tagozatának vezetője, Balogh Sándor által megszervezett New York-i cigány találkozó hivatalos és egyben közös nyelve természetesen az angol volt, ugyanis a résztvevők közül többen nem beszélik már a roma nyelvet.

A jelenlevők közül többen elmondták, hogy Magyarországon, avagy Romániában – Erdélyben – születtek, de volt köztük olyan, aki már az Egyesült Államokban látta meg a napvilágot, ott nőtt fel, ott járt iskolába.

Dionisie Kallo, az egyik résztvevő, tudósítónknak elmondta, hogy természetesen az Ő anyanyelve már az angol. A tanácskozáson Dionisie Kallo hozzászólásában hangsúlyozta, hogy bár tudja és büszkén vallja, hogy szülei révén cigány származású, de magát már amerikainak tartja. Az USA-ban járt iskolába, itt szerezte diplomáját, s jelenleg tanárként dolgozik az egyik amerikai egyetemen és egy középiskolában. Számára mégis fontos a cigány kultúra. Ezért hajlandó és szeretne is tenni valamit. Ezért szívesen csatlakozik az Internationale Romani Union (IRU) USA szervezetéhez, mert úgy tartja, hogy szükség van arra, hogy a cigány kultúrát a következő generációk, akár az övé, s majdan az ő gyermekei generációja is ismerje, s magáénak vallhassa.

Balogh Sándor, az IRU amerikai tagozat vezetője könyvének címlapja.

Balogh Sándor, az IRU amerikai tagozat vezetője könyvének címlapja.

Ezt erősítette meg Balogh Sándor is, aki az IRU amerikai szervezetének a vezetője.

Tudósítónk kérdésére lelkesen válaszolta, hogy “Cigány vagyok, s büszke arra, hogy amerikai cigány vagyok, aki Magyarországon született. Az anyanyelvem magyar, de megtanultam angolul, hogy az új hazámban élni, dolgozni tudjak.

Megtanultam az amerikai gondolkodásmódot is, ahhoz, hogy itt New Yorkban boldogulhassak.  Azt gondolom, hogy nemcsak az én példám, de másoké is, akik hozzám hasonlóak, azt bizonyítják, hogy bárhol is éljünk a világon mi nem tagadhatjuk le, hogy cigányok vagyunk. Azonban úgy kell élnünk, ahogyan azt új hazánk törvényei diktálják, de kultúránkat , a cigány kultúrát kötelességünk megőrizni.”

Tudósítónk arról érdeklődött Balogh Sándornál, hogy ismert-e az a szám, hogy mennyi roma élhet az Egyesült Államokban. Erre Balogh Sándor lelkesen válaszolt, hiszen megjegyezte, hogy ez a terület számára a legfontosabb.

Szerinte: “Az Egyesült Államokban számos különböző roma csoport létezik. Talán a legnagyobb közösség az oláh cigányok közössége. Külön csoport a „Romanichals”-nak nevezett csoport, illetve a közép-európai, zömében „magyar és szlovák cigányok csoportja. Van egy másik csoport, ide tartoznak az elmúlt 10-15 évben érkezett romák, akik különböző európai országokból származnak. Érdekes, hogy ezek vagy egyáltalában nem ismerik a roma nyelvet, vagy eltérő dialektikusokat beszélnek. Fontos jellemzőjük, hogy angolul nem igazán tudnak. Ide tartoznak a „romungrók”, azaz magyar cigányok. Legtöbbjük New Yorkban és Chicagóban telepedett le.

Érdekes módon a roma népességet itt Amerikában „rejtett Amerikaiaknak” is szokták nevezni. Ian Hancoc professzor –  a roma társadalom egyik legjobb ismerője – szerint ennek az az oka, hogy az Egyesült Államokban számtalan kisebbség él, így egy roma, ha nem akarja bevallani valódi származását, nyugodtan mondhatja magáról, akár hogy indián, vagy akár azt is, hogy dél-európai. Hancock szerint Amerikában gyakran észre sem veszik a különbséget.”

Valószínű ez lehet az alapvető oka, hogy a ma tanácskozáson jelenlévők  két dologban úgy értettek egyet, hogy senki sem vitatta a mai tanácskozás zárszavában elhangzottakat. E szerint az elsődleges cél az IRU amerikai tagozata számára, hogy támogassa a roma kultúra megőrzését és oktatás megszervezését.

Balogh Sándor, az IRU amerikai tagozatának vezetője, akit ez év áprilisában az IRU Roma Parlament tagjai sorába beválasztottak, a tanácskozáson hivatalosan bejelentette, hogy az IRU amerikai tagozata az elmúlt héten beadta az IRU kérelmét az Egyesült Nemzetek  u.n. “Consultative Status” megszerzése érdekében. Ez a státusz teszi lehetővé, hogy az IRU, mint roma szervezet képviselhesse a világszervezetben a nemzetközi roma társadalom érdekeit.

A New York-i cigány tanácskozás résztvevői a maguk számára megfogalmazott elsődleges feladatként a roma kultúra megismertetésének megszervezését fogadták el.

WBPI (Barát Tamás)