EZ A KORMÁNY AZ EGÉSZ MAGYAR NEMZETET KÉPVISELI

EZ A KORMÁNY AZ EGÉSZ MAGYAR NEMZETET KÉPVISELI

A magyar kormánynak egy egységes és erős nemzetet kell vezetnie azon az úton, amelyen négy éve elindult – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök az Országgyűlésben elmondott beszédében arról tájékoztatott, az alkotmányos rendnek megfelelően megválasztását követően felkérte a leendő kormány tagjait; őket az illetékes bizottságok tagjai meghallgatták, és támogatásukról biztosították. A miniszterjelöltek a kinevezési okmányukat átvették a köztársasági elnöktől.

„AZ ORSZÁGNAK TARTANIA KELL AZ ELŐZŐ CIKLUSBAN KITŰZÖTT MARKÁNS ÉS HATÁROZOTT IRÁNYT.”

Kellő mértéktartással, de álszerénység nélkül mondom, hogy 24 év tapasztalata már megadja a lehetőséget, hogy kiérlelt szempontok alapján, határozott célok és világos elvárások mentén alakíthassuk meg a szabad Magyarország tizedik kormányát – jelentette ki Orbán Viktor.

Felidézte, a választók másodszor döntöttek az egység mellett, és adtak kétharmados felhatalmazást ugyanannak a politikai irányzatnak. Magyarország kormányának egy egységes és erős nemzetet kell vezetnie azon az úton, amelyen négy éve elindult – szögezte le. Mint mondta, az országnak tartania kell az előző ciklusban kitűzött markáns és határozott irányt.

A célunk az, hogy a most megalakuló kormány néppárti kormány legyen, és néppárti kormányzást folytasson – jelentette ki, hozzátéve, ez több, mint a demokrácia szabályainak betartása. Az emberektől kapott felhatalmazás alapján, az emberekkel közösen, az emberek érdekében akarunk kormányozni – emelte ki a kormányfő. Ezzel kapcsolatban rámutatott, ez a szemlélet elutasítja az elitizmust. Válaszként az elitek ezt a politikát populizmusnak szokták minősíteni – jegyezte meg, hozzátéve: „ezek jól ismert tánclépések”.

„A KORMÁNYNAK NÉPI FELHATALMAZÁS ALAPJÁN, A NEMZETI CÉLOK ÉRDEKÉBEN, AZ EMBEREKRE TÁMASZKODVA KELL VÉGEZNI A MUNKÁJÁT; EZ A NÉPPÁRTI POLITIKA ÉS A NÉPPÁRTI KORMÁNYZÁS LÉNYEGE.”

Úgy fogalmazott, az igazságos és versenyképes Magyarország megépítésében szükség van kiemelkedő koponyákra, tekintélyes szakemberekre, sok tudást és tapasztalatot kell beépíteni a kormányzati munkába, emellett kellenek a bátor és újító gondolatok is.

Ugyanakkor hangsúlyozta, a kiemelkedő képesség, a magas iskola és az elismert szakértelem önmagában még nem ad jogalapot az ország vezetésére. Elitekre szükségünk van, de elitista kormányra nincs – húzta alá.

Orbán Viktor kijelentette, a kormánynak népi felhatalmazás alapján, a nemzeti célok érdekében, az emberekre támaszkodva kell végezni a munkáját; ez a néppárti politika és a néppárti kormányzás lényege.

Leszögezte a kormánynak mindig minden helyzetben a háromharmadot kell szolgálnia. Minél nagyobb a felhatalmazás, annál nagyobb a feladat és a felelősség, minél nagyobb a felelősség, annál nagyobb alázattal kell szolgálni az egész országot – mondta.

Ez a kormány az egész magyar nemzetet képviseli – utalt arra, hogy a határon túli magyarok is szavazhattak az országgyűlési választáson. Hozzáfűzte: elvárható a kormány minden tagjától, hogy vállalja ezt a történelmi felelősséget, és mindig álljon ki a magyarokért, az egész magyar nemzetért.

„A TÖBBSÉGNEK JOGA VAN MEGVÉDENI MAGÁT A SZÉLSŐSÉGEKKEL SZEMBEN, ÉS EGYÚTTAL KÖTELESSÉGE MEGVÉDENI A MINDENKORI KISEBBSÉGEKET IS.”

Szólt arról is, hogy a magyarok elsöprő erővel szavaztak a középerőkre az országgyűlési és az európai parlamenti választáson egyaránt, „ezért a mai kormányzó erőket joggal hívhatjuk európai középnek”.

Ezzel kapcsolatban kijelentette, a többségnek joga van megvédeni magát a szélsőségekkel szemben, és egyúttal kötelessége megvédeni a mindenkori kisebbségeket is.

Arra kérte a kormány tagjait, hogy lépjenek fel minden szélsőséges és veszélyes politikával szemben. A miniszterelnök szerint gyenge és erkölcstelen kormány az, amely tétlenül nézi, hogy a törvényeket betartó emberek rendre rosszul járnak, míg a szabályokat kijátszók jól járnak és előnyt szereznek.

Hangsúlyozta, a kormánynak szerepet kell vállalnia az országban uralkodó közállapotok erkölcsi minőségének alakításában is. Mindannyian olyan Magyarországon akarunk élni, ahol az emberek elismerik egymás munkáját és érdemeit, sőt, ahol az emberek bíztatják és bátorítják egymást; ahol nem engedik, hogy a kicsinyesség, a szűkkeblűség és a kisszerűség visszahúzza a többre képes, a többet teljesítő, többet vállaló társaikat – fejtette ki. Orbán Viktor arra kérte a kormány tagjait, hogy ebben a tekintetben mindig legyenek szigorúbbak önmagukkal, mint másokkal szemben.

Szólt arról is, rendkívüli mértékű és gyorsaságú változások zajlanak a világban, a kormány pedig „a változások sűrűjében gázol.” Ezek a változások a következő négy évben egyre gyorsabbak lesznek a technika, a tudomány és a világpolitika területén is – tette hozzá. Úgy vélekedett, vannak országok, amelyek inkább félnek a változástól, más államok azonban reménykednek, és komoly várakozásokat fűznek a világ megváltozásához. Vannak, akik jó okkal teszik ezt, úgy látom, Magyarország közéjük tartozik – szögezte le.

„MINISZTERNEK LENNI EGYSZERRE KÜLDETÉS, SZAKMA ÉS MUNKA.”

A kormányfő úgy fogalmazott, Magyarország egy új és reményteljes korszak előtt áll, már nem a válságot és nem más országok hátát látjuk magunk előtt. Szavai szerint az előző négy év a nagy és bátor gondolatok időszaka volt, az előttünk álló négy év pedig a nagy tettek korszaka lesz. Felhívta a figyelmet, hogy a mostani kormány tagjainak nehezebb dolga lesz, „a léc ugyanis magasabbra került”.

Olyan kormánytagokra van szükség, akik elbírják a magyar választók által a vállukra helyezett súlyt és felelősséget, akik alázattal közelítenek feladatukhoz, és kitartanak közös céljaink mellett – emelte ki.

A kormányfő Varga Mihályt arra kérte fel, hogy folytassa a munkát, és a néppárti kormány nemzetgazdasági minisztereként szolgálja a magyar embereket. A munkaalapú gazdaság kiépítését és ennek eredményeképpen teljes foglalkoztatottságot várunk tőle – szögezte le Orbán Viktor, hozzátéve, azt kéri a minisztertől, hogy az Európai Központi Bank (EKB) csütörtöki döntéseinek következményeire is készítse fel a magyar gazdaságot.

A miniszterelnök Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter bemutatása kapcsán arról beszélt, „olyan vonalvezetést szeretnénk, amely minden jelentős külhatalmat érdekeltté tesz a magyarok sikerében.” Kifejtette, azt várja az újdonsült minisztertől, hogy „olyan kapcsolatrendszert alakítson ki, hogy a világpolitika minden jelentős szereplője abban legyen érdekelt, hogy Magyarország ereje, súlya és befolyása növekedjen.”

A kormányfő elmondta, Trócsányi László igazságügyi minisztertől azt várják majd el, hogy a nemzetközi térben védje meg hazánk alkotmányos identitását, itthon pedig járuljon hozzá, hogy „az igazságügyi rendszerünkben meginogni látszó közbizalom visszaszilárduljon”.

„A FELELŐS KORMÁNYZÁS MEGVALÓSÍTÁSA AZON MÚLIK, HOGY A KORMÁNY MINDEN TAGJA MEGÉRTI-E, HOGY A MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁBA LÉPNI EGYSZERRE HATALOM ÉS FELELŐSSÉG. „

Orbán Viktor Pintér Sándor belügyminiszter kinevezése kapcsán arról beszélt, arra kérte fel a régi-új tárcavezetőt, hogy a néppárti kormány belügyminisztereként töretlen határozottsággal folytassa azt a munkát, amit 1998-ban kezdett el.

Azt várjuk öntől, hogy a közrend legfőbb őreként teremtse meg a mindennapok biztonságát. Kérjük, legyen kemény, hajlíthatatlan és igazságos. Gondoskodjon arról, hogy a bűnözők jogai sohase előzhessék meg a törvénytisztelő polgárok és az áldozatok jogait. Arra kérjük, tegyen meg mindent, hogy Magyarországon senkinek se kelljen félnie – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter személyéről szólva kitért rá, „ez a minisztérium harcos hely, amely a figyelem és a támadások közkedvelt célpontja”. Itt őrzik az állami vagyon tekintélyes részét, innen fejlesztik a közlekedést, az energiaellátást és az infokommunikációt.

Arra kérjük önt, őrizze és gyarapítsa a nemzeti vagyont, segítse az ország újraiparosítását és egy új szerkezetű gazdaság kiépítését. Azt várjuk, bizonyítsa be, hogy az állam lehet jó gazda, és képes arra, hogy a magyar erőforrásokat a magyar gazdaságon belül tarthassuk – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének kinevezését érintően úgy fogalmazott, arra kérte fel a tárcavezetőt, „folytassa azt a hatalmas munkát, amelyet az elmúlt években elkezdett.” Azt várjuk öntől, hogy a minisztériumában összpontosuló valamennyi lehetőséget és energiát úgy irányítsa, hogy az végül a magyar családokat erősítse. Öntől várjuk azt a politikát, amellyel a fájdalmas népesedési folyamatokat megállíthatjuk, majd megfordíthatjuk – jelentette ki Orbán Viktor, aki ezt a tevékenységet a „nemzetmentés modern kori formájának” nevezte.

A miniszterelnök Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterhez szólva arról beszélt, arra kérte fel a tárcavezetőt, hogy folytassa az elmúlt években a magyar föld megtartása érdekében tett erőfeszítéseit. Azt várjuk öntől, hogy érje el, találja meg a módját, hogy a magyar földet a magyar gazdák művelhessék. Az előző ciklusban eldöntöttünk egy több évszázados magyar sorskérdést: kié legyen, lehessen a magyar föld. Nyolcvan százalék a kis- és középbirtok, húsz százalék a nagybirtok. Arra kérem önt, hogy az agrár- és vidéktámogatás rendszerét is igazítsa hozzá ehhez a meghozott verdikthez – hangsúlyozta Orbán Viktor.

„HAZASZERETET, ALÁZAT ÉS SZOLGÁLAT. EZ LEGYEN MINDEN KORMÁNYTAG VEZÉRELVE. NINCS MÁS, NEM LEHET MÁS IRÁNYTŰNK. ”

A kormányfő Hende Csaba honvédelmi miniszter felkérése kapcsán arról beszélt, „a jelenleg zajló világerő-átrendeződés komoly katonai és hadászati átrendeződéssel jár, napról napra nő a nyomás a NATO részéről is, hogy növeljük katonai kiadásainkat.”

Nem kevesebbet várunk öntől miniszter úr, minthogy találja meg a magyar honvédség és honvédelem helyét a XXI. századi nemzeti együttműködési rendszerekben. Kérem önt, ne adja alább azoknál a sikereknél, amelyeket a magyar katonák az elmúlt években szövetségesi kötelezettségeink teljesítése során elértek – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök felidézte, 1998-ban és 2010-ben, az előző két kormányának megalakításakor más-más módszerrel, munkarenddel és eszközökkel próbálta összefogni a kabinetek munkáját, koordinálni a miniszterek és minisztériumaik tevékenységét. Ehhez kapcsolódóan megjegyezte, „egyik megoldást sem érezte olyannak, amelyen ne lehetne és ne kellene változtatni.”

Nyolc év kormányzati munkájának tapasztalatait próbáljuk ötvözni a most kialakítandó Miniszterelnökség formájában. Még oly hatékony és eredményes miniszterek és minisztériumok sem adódnak össze automatikusan jó kormánnyá és jó kormányzati teljesítménnyé. Ehhez összhang, koordináció, rendezettség és bátor kezdeményezések is kellenek – mondta Orbán Viktor, ekképpen indokolva azt, hogy Lázár Jánost kérte fel a Miniszterelnökség vezetésére.

Orbán Viktor a Miniszterelnökséget „a kormányzat idegközpontjának” nevezte. Úgy vélte, „a kormánnyal szembeni támadások gyakorisága és ereje Lázár János eredményes munkájának bizonyítéka lesz.”

Megjegyezte, „akkor fognánk gyanút, ha a támadások alábbhagynának.” A kormányfő szerint köztudott, hogy „a Miniszterelnökséget vezető miniszterre irányított ólmot és vasat valójában a miniszterelnöknek szánják.” Nincs okunk sem meglepődni, sem neheztelni, hiszen tudjuk, ez a politikai élet Magyarországon természetessé vált rendje. Nehéz, de szép munka ez miniszter úr. Biztos vagyok benne, hogy egyfelől örömét leli majd benne, másfelől a haza javára végzi majd – húzta alá Orbán Viktor.

„AKIRE SOK BÍZATOTT, ATTÓL SOK KÉRETIK SZÁMON.”

Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter, miniszterelnök-helyettes kinevezése kapcsán a kormányfő azt mondta, „a Fidesz-KDNP pártszövetség sikerének egyik záloga, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt által képviselt kereszténydemokrácia az a horgony, amely filozófia, világszemlélet és értékrend szempontjából biztonságos vizeken tartja a kormány hajóját.”

Gratulálok az előző négy év sikeres nemzetpolitikájához, és hálás lehetek, hogy ismét együtt dolgozhatok önnel – intézte szavait Semjén Zsolthoz a miniszterelnök.

Orbán Viktor végül arról beszélt, „miniszternek lenni egyszerre küldetés, szakma és munka.” A felelős kormányzás megvalósítása azon múlik, hogy a kormány minden tagja megérti-e, hogy a magyarság szolgálatába lépni egyszerre hatalom és felelősség. Hazaszeretet, alázat és szolgálat. Ez legyen minden kormánytag vezérelve. Nincs más, nem lehet más iránytűnk. Mint mondta, erkölcsi tekintetben a mindenkori magyar kormányok tagjai erre a három vezérelvre esküsznek fel. Ne feledjék, akire sok bízatott, attól sok kéretik számon. Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség – zárta szavait Orbán Viktor.

(fidesz.hu)