A hazai zsidóság vezetői az egri érseknél

A hazai zsidóság vezetői az egri érseknél

A magyar zsidóság vezetői ma hivatalában felkeresték Ternyák Csaba egri érseket. A találkozó résztvevői hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a mindannyiunk közös örökségét képező Tízparancsolat megint a társadalom életének részévé váljon, a szeretet parancsának és a gyűlölködés tilalmának kőbe vésett elvei áthassák a mindennapokat.

Egyúttal sajnálkozásukat fejezték ki amiatt, hogy a világban még mindig sok helyen az intolerancia uralkodik, embereket támadnak és különböztetnek meg vallásuk, nemzetiségük vagy etnikai hovatartozásuk miatt.

Aggodalommal látják, hogy napjainkban is sok ezer embert gyilkolnak meg a világon, üldöznek el lakóhelyéről, egyes helyeken még ma is gyakoriak a keresztény ellenes pogromok, míg másutt a zsidókat üldözik.

Örömüket fejezték ki, hogy a Szentföldön és fővárosában, Jeruzsálemben szabadon látogathatóak a különböző – így a keresztény – vallások szent helyei és a zarándokokat is nagy szeretettel fogadják.

Az érsek felidézte Erdő Péter bíboros szavait: A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal! Nem fér össze a gyűlöletkeltéssel és az indulatok szításával semmilyen vallási közösség, semmilyen népcsoport ellen. Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel!

Van remény, ha mindnyájan összefogunk, és akarjuk! A gyűlölködés, az antiszemita, a rasszista beszéd és cselekvés mindig mérgező. Mindegy, hogy ki teszi vagy mondja ezt, és mindegy, hogy miért, milyen okból vagy milyen célból – mindig elfogadhatatlan. Ha ebben egyetértünk, ha ezt elismerjük – és nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is – akkor van esélyünk. Akkor megtaláljuk azokat a közös erkölcsi alapokat, amelyekre életünket, országunkat és jövőnket építhetjük.

Feldmájer Péter elégedettségét fejezte ki, hogy a másik három történelmi egyház közös imanapot kezdeményezett a magyarországi keresztény és zsidó közösségek részvételével, hogy együtt könyöröghessünk békéért és szeretetért.

Kardos Péter főrabbi – tolmácsolva a Rabbitestület álláspontját – kifejtette: ha a mindannyiunk közös örökségét képező zsoltárok legalább évente egyszer közösen hangzanak el a különböző vallású papok-rabbik, hívők szájából úgy imánk biztosan meghallgatásra talál.

Zoltai Gusztáv beszámolt a magyar zsidóság általános helyzetéről és arról, hogyan segíti a MAZSIHISZ intézményrendszere a holokausztot túlélt idős és beteg emberek ellátását.

Ternyák Csaba érsek tájékoztatást adott egyházmegyéje életéről, és arról a tevékenységükről, amelyet az oktatásban és az elesettek gondozásában betöltenek. Kiemelten szólt a Karitász Éve programjáról és arról a munkáról, amelyet ez a szervezet végez a rászorulók megsegítésében.

Mazsihisz