A megújuló energia alkalmazását szorgalmazza az új épületeknél a MEP

 A Nemzeti Megújuló Energia Platform (MEP) álláspontja az, hogy a közeljövőben minden új építménynél legyen kötelező a megújuló energia alkalmazása; a most elfogadott rendelet előrelépést jelent ebbe az irányba – közölte a Platform csütörtökön az MTI-vel.

A MEP közleményében ismerteti: az új kormányrendelet szerint az építmények tervezése és megvalósítása során biztosítani kell, hogy az építmény szerkezetének jelentős mértékű megbontása nélkül is beépíteni vagy csatlakoztatni lehessen megújuló energiaforrás berendezést. A platform üdvözli, hogy javaslata beépült az országos településrendezési és építési követelményről szóló kormányrendelet módosításának tervezetébe (OTÉK).
A MEP javaslatát az indokolta, hogy meglévő épületek esetén az ilyen berendezések utólagos beépítése vagy csatlakozása sokszor akadályokba ütközik, az építmény olyan mértékű átalakításával, és ennek következtében magas költségekkel jár, amely miatt a megbízók elállhatnak a megrendeléstől. Az új rendeletnek megfelelően épített épületeknél a megújuló energia berendezések utólagos beépítése már nem okozhat gondot a jövőben.
A Platform azt reméli, hogy az új épületek megrendelői közül sokan fognak úgy dönteni, hogy nem csak a csatlakozás lehetőségét biztosítják a jogi előírásoknak megfelelően, hanem eleve megújuló energia hasznosítására alkalmas berendezésekkel építtetik meg azokat. A közvélemény joggal várja el, hogy a közszféra jó példával járjon elől – mutat rá a szervezet.
A MEP szerint a kormányrendeletnek köszönhetően a magyar építész szakma és az építőipar hamarosan még szélesebb körben fog alkalmassá válni a megújuló energiák alkalmazására, és egyre többeket fognak rábeszélni ezek hasznosítására.
A MEP szerint ez rövidesen lehetővé fogja tenni, hogy például a spanyol, izraeli és német szabályozáshoz hasonlóan, Magyarországon is ne csak a csatlakozás lehetőségét kelljen biztosítani, hanem mielőbb kötelező legyen az új építmények energiaigényének meghatározott hányadát eleve megújuló energiaforrással biztosítani.
Ezért a Nemzeti Megújuló Energia Platform arra ösztönzi a jogalkotókat, hogy mielőbb ilyen tartalmú szabályokat fogadjanak el, még akkor is, ha ezek hatálybaléptetését csak későbbi időpontban tartják megvalósíthatónak. A jogi szabályozás korai kialakítása ugyanis több időt biztosítana a gazdasági szereplőknek a felkészülésre.
A MEP ezen törekvése egybeesik az uniós kötelezettségek teljesítésével. Az Európai Parlament és Tanács épületek energiahatékonyságáról szóló irányelve előírja, hogy a tagállamok új középületre 2018. december 31. után csak akkor adhatnak építési engedélyt, ha az közel nulla energiaigénnyel üzemeltethető, 2020. december 31. után pedig valamennyi új épületnek közel nulla energiaigényűnek kell lennie.