Ilan Mor Izrael Állam budapestinagykövete folytatja vidéki utazásait.

IlanMor Izrael Állam budapesti nagykövetének váci és százhalombattai látogatása

 

Ilan Mor Izrael Állam budapestinagykövete folytatja vidéki utazásait, amely során felelős vezetőkkeltalálkozik az élet minden területén. Ez alkalommal 2012. március 13-án Vácralátogatott. A polgármesteri hivatalban fogadta őt Fördős Attila polgármester,Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármesterek, Varga Lajos segédpüspök,Németh Zoltán a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, jelen volt TuraiJános is, a Váci Zsidó Hitközség és a Magyar-Izraeli Baráti Kör OrszágosEgyesületének vezetője.

 

A nagykövet tájékoztatta a várospolgármesterét és a jelenlévőket az izraeli bel- és külpolitikai helyzetről,szóba került Vác és Givatayim testvérvárosi kapcsolatának fontossága is.Mindkét fél úgy véli, hogy ezeket a kapcsolatokat újraéleszteni, sőt erősítenikell, és a nagykövet ígéretet tett, hogy ebben segítséget nyújt. Majd apolgármester rövid tájékoztatót adott Vác gazdasági, kereskedelmi és kulturáliséletéről. 

 

A városházi látogatás után együttsétáltak át a zsinagógába, ahol Turai János ismertette a templom történetét.Beszélt arról, hogy a felújítási munkálatok a saját erőforrás mellett, aMAZSIHISZ, az önkormányzat, a püspökség, valamint pályázati támogatásokbólvalósultak meg. Ellátogattak a zsidó temetőbe is, ahol megtekintették a HolokausztEmlékparkot, amely a Vácról és környékéről deportált zsidóságnak állít emléket.

 

Délben Őexc. Ilan Mor a BoronkayGyörgy Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégiumban beszélt több mint kétszázdiáknak és tanárainak a mai Izraelről. A nagykövet nagyon fontosnak tartja,hogy a fiatal generáció Izraelt az innováció szellemiségén keresztül ismegismerje, amely az országot jellemzi, valamint tudomást szerezzen sikereirőla kultúra, high-tech valamennyi területén és ismerje meg a nagyszámú izraeli Nobel-díjasokat.Ilan Mor nagykövet javasolta Fábián Gábor igazgatónak, hogy vegyék fel akapcsolatot egy hasonló izraeli középiskolával, segítséget ígért ehhez,valamint fontosnak tartja, hogy legyenek diákcsereprogramok is a két iskolaközött. Az igazgató ezt támogatta és reméli, hogy a jövőben a tanulók ismegoszthatják egymással tapasztalataikat. 

 

Az izraeli nagykövet vácilátogatásának utolsó eseménye volt, hogy felkereste a váci NagyboldogasszonySzékesegyházat, ahol Varga Lajos segédpüspök a templom történetéről,felépítéséről beszélt.

 

Ilan Mor izraeli nagykövetvasárnap Százhalombattán járt és találkozott Vezér Mihály polgármesterrel, majdközösen megnyitották az Auschwitz Album című vándorkiállítást.