Könyvbemutató:Uriél fiatal rabbi, aki Amerikából tér vissza Magyarországra az1960-as évek végén.

A kötetről:

 

Uriél fiatal rabbi, aki Amerikából tér vissza Magyarországra az1960-as évek végén. Vidéken vállal állást, mert abban reménykedik, hogy ottkevésbé lesz szem előtt, és a felső vezetés utasításait sem kell majd szolgaimódon végrehajtania. Hamarosan azonban rádöbben, hogy a fővárosiak általlenézett vidéki rabbiállás egyáltalán nem veszélytelen pozíció…

Megismerkedik a kisvárosban és környékénélő zsidó holokauszt-túlélőkkel, és reménytelen helyzetük láttán megpróbál segítenia kiszolgáltatott embereken. A központi segélyszolgálat vezetőihez fordultámogatásért, de mindenhol rideg elutasítást, zárt ajtókat talál. Rejtélyeserők hatalmi játszmáiba bonyolódik, amelyek skrupulus nélkül számolnak lemindazokkal, akik útjukba állnak. A fordulatos történetet egy romantikusszerelem szálai szövik át.

A regény jól visszaadja a nemrég letűnt diktatúra belső életét, aKádár-rendszer sajátos társadalmi és politikai közegét, de a történet messzetúlmutat azon a koron, amelyben játszódik: későbbi események is értelmetnyernek általa.

 

Ára: 2490

A szerzőről:
Dr. Domán István főrabbi, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemprofesszora, a zsidóság kultúrtörténetével foglalkozó könyvek szerzője (A talmudiskolák titkai; A Talmud matróza; Rettegés) és fordítója (Talmud – Részletek, kommentárok magyarul; A Babilóniai Talmud). 2009-es Menekülés. Egy zsidó fiatalember New Yorkban címűkönyve után aSzembesülés akövetkező regénye.