Megnyílt az El Grecótól Rippl-Rónaiig című kiállítás

Megnyílt az El Grecótól Rippl-Rónaiig című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban Nemes Marcell példát állít napjaink emberének is

  Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője és Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter kedden nyitotta meg az El Grecótól Rippl-Rónaiig, Nemes Marcell, a mecénás című tárlatot a Szépművészeti Múzeumban kedden. A kiállítás a műgyűjtő egykor páratlanul gazdag és színes kollekciójából válogat, mintegy 120 olyan műtárgy bemutatásával, amelyek valaha Nemes Marcell tulajdonát képezték. A tárlaton a címben jelzett mestereken kívül többek között Cranach, Courbet, Cézanne, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Ferenczy Károly és Vaszary János alkotásaival találkozhat a nagyközönség. A megnyitón Lázár János Módos Péter szavait idézve azt mondta: Nemes Marcellnek nem volt párja, és nem is lesz. A századforduló magyar művészeti életének nem volt olyan szereplője, aki semlegesen viszonyult volna Nemeshez – méltatta Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter a mecénást.

A XX. század egyik legnagyobb műgyűjtőjét méltatva Lázár János kifejtette: Jánoshalmán Klein Mózesként látta meg a napvilágot egy szegény zsidó család sarjaként a később nagy hatású mecénássá váló Nemes.

 

 

Életének néhány mozzanatát ismertetve a politikus elmondta: Nemes az 1870-es évek elején került Hódmezővásárhelyre, ahol Grossmann Adolf helyi rövidáru-kereskedésében, az ún. Golyósboltban dolgozott, mintegy tíz éven keresztül. Az ország fővárosába 1883-ban került, és 1904-től kimutathatóan rendszeresen vásárolt különböző magyar festők műveiből a Nemzeti Szalon kiállításain.

Milyen emberi kvalitások és milyen történelmi kor kellett ahhoz, hogy egy szegény család gyermeke a századfordulóra páratlan gazdasági karriert fusson be? – tette fel a kérdést Lázár, hozzátéve: az adott kor légköre nélkül ez biztos nem lett volna lehetséges. Azonban, mint ahogy a politikus rámutatott, nem a pénz a fontos, hanem az, hogy a pénzét és hatalmát mire fordította Nemes. Hangsúlyozta: páratlan az a mecenatúra, amit a műgyűjtő a XX. század elején kiépített. Ezzel összefüggésben Lázár kiemelte: a rendszerváltozás nagy nyertesei sokat tanulhatnának Nemes Marcelltől.

 

 

A műgyűjtő életpályáját ismertetve a frakcióvezető kifejtette: a századfordulón kialakuló új múzeumi polgári kultúrának egyik meghatározó formálója volt Nemes. A Szépművészeti Múzeum részére 1906-ban adományozott festményt először, El Greco Bűnbánó Magdolnáját – mondta Lázár, hozzátéve: a 20-as években pedig Mányoki II. Rákóczi Ferenc portréját kaphatta meg a múzeum. A donációkról szólva a politikus kiemelte: a műveket Nemes mindig tudatosan adományozta, mindig volt aktualitása a műremekeknek.

További adalékként említette meg Nemes Marcell életéről Lázár, hogy munkássága messze túlterjeszkedett a régi mesterek műveinek gyűjtésén, s idejekorán meglátta az értéket az impresszionisták alkotásaiban. Ezzel összefüggésben a politikus hangsúlyozta: Nemes biztos kézzel választotta ki a kortársak közül azokat, akik mecenatúrára érdemesek.

 

 

A példa mindenképpen beszédes – fogalmazott Lázár, hozzátéve: történeti és civilizációs távlatban egyetlen beruházásnak van értelme, és ez a kultúra. Ezzel összefüggésben megjegyezte: Nemes Marcell példát állít napjaink emberének is, hogy az adakozás mindig megtérül. Zárszavában a polgármester köszönetet mondott a Szépművészeti Múzeumnak Nemes Marcell emlékének ápolásáért.

Nemes, a kortárs fiatal művészek mecénása

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter Nemes Marcellt méltatva kifejtette: a polgári műgyűjtés egyik kiemelkedő alakja volt, s az üzleti megfontolások mellett személyes ízlése és művészeti érzéke vezérelte tevékenysége során. Nemes Marcell megítélése kortársai közt sem volt egyöntetű – mondta a miniszter, hozzátéve: jellemzően „XIX. századi karriert futott be: szénkereskedőből vált műgyűjtővé és mecénássá. Réthelyi ismertetése szerint Nemes munkássága egybeesett a polgári műgyűjtés felvirágzásának korszakával S bár nem tartozott a leggazdagabb gyűjtők közé, mégis tanácsaival jelentősen hozzájárult a korabeli magyar ízlés alakításához – tette hozzá.

 

 

Réthelyi Miklós Nemes gazdag életútját továbbismertetve elmondta, hogy a régi mesterek művei mellett kiemelt figyelmet fordított a fiatal kortárs festők alkotásaira is, több magyar művész az ő támogatásával indulhatott meg a világhírnév felé. Mindezeken túl pedig más mecénásokat inspirált donációival – fűzte hozzá.

 

 

A századforduló magyar művészeti életének nem volt olyan szereplője, aki semlegesen viszonyult volna Nemeshez – zárta szavait Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője