A Zsidó Újév

A zsinagógai esztendő legfontosabb időszaka ez, Félelmetes Napok. A Rajs Hásónó, az újév, és a Jajm Kippur, az Engesztelés Napja közötti időszak a megtérés tíz napja.

Ez az a tíz nap, melyben hitünk szerint minden élő megítéltetik a Földön. I-ten (a zsidó vallásban tiltott Isten írott nevének kitörlése, bár ez elsősorban a héber írásra vonatkozik, a vallásos zsidók sokszor tiszteletük kifejezéseként más nyelveken is átírják – szerk.) három könyvet tart nyitva e napon. Egyik az igaz embereké, a másik a gonoszaké, s a harmadik pedig a kettő között állóké. Az igazak azonnal bekerülnek az élet könyvébe, gonoszok a halál könyvébe. A kettő között állóknak azonban van még tíz napjuk. Egészen Jajm Kippurig van idejük, hogy tetteikkel és gondolataikkal a mérleget az igaz ember kritériuma felé billentsék.

A három könyv a lényeg. Az igazaké, a gonoszoké és a középen állóké, melyek az eltelt év cselekedeteitől függően töltetnek ki. A könyörgés mindenkiért szól, vallástól, nemzetiségtől, nemtől és bőrszíntől függetlenül. Elgondolkodtató a kérdés: vajon megérdemli-e mindenki, hogy minden élő közös, egyetlen I-tenéhez fohászkodjunk érte is?

Ma, amikor újult erővel törnek fel ősi gyűlölségek, amikor a zsidó, a cigány, s mindenki, aki más, aki kilóg a sorból, bűnbakká tehető, akkor lehet-e őszintén fohászkodni?

Ma, amikor kódolva vagy nyíltan felhangzanak régről ismert rettenetes szlogenek, kérhetünk-e irgalmat és életet mindenkire?

A Biblia tanúsága szerint Salamon király, mikor felavatta a jeruzsálemi Szentélyt, imájában megemlékezett az idegenekről, a nemzsidókról is. A zsidóság hagyomány hű és hagyományt tisztelő, a jó példát évezredeken keresztül is követi.

Ebből fakadó kötelességünk, hogy fohászkodjunk minden emberért, érdemeitől függetlenül. Mivel a zsidóság alapvetően optimista, így hisszük és reméljük, hogy az új évben mindenki érdemes lesz az igazak könyvére.

Meggyőződésünk, hogy a mennyei bíróság igazságosan ítél, s a Félelmetes Napokban is reményt ad, ha tudjuk: minden élő ember az őt megillető könyvbe lesz beírva.

Forrás: fn.hu