Schöner Alfréd

Dr. Birnfeld Sámuel 1906-ban Szegeden született, a Rabbiképzőben végzett. 1944. december közepén, rabszolgává alázottan, a koncentrációs táborban éhen halt.


Schöner Alfréd


Dr. Birnfeld Sámuel 1906-ban Szegeden született, a Rabbiképzőben végzett. 1944. december közepén, rabszolgává alázottan, a koncentrációs táborban éhen halt.


Gyönyörű hangú, nagy műveltségű, hat nyelven beszélő, zseniális gondolkodású fiatalember volt költői, műfordítói, művészi, zeneszerzői vénával megáldva. Rövidre szabott rabbinikus pályáján állandó rabbi állást mégsem kapott. Ezzel szemben sokat írt, fordított.

birnfeldsamuel.JPG
Dr. Birnfeld Sámuel, 1906-1944

Az elmúlt évtizedekben e kéziratokat összegyűjtöttem és napvilágot láthatott a Birnfeld emlékkötet. Benne a János Vitéz magyar fordítása. Pontosabban fogalmazva: kézírással Petőfi költeménye az egyik oldalon, a másikon az archaikus héberséggel megfogalmazott gyönyörű héber fordítás. Birnfeld rabbi a János Vitéz fordítását 1944-ben fejezte be. A héber szöveg tisztázatából még néhány fejezet elmaradt, letisztázni, és a magyar szöveget melléírni már nem volt ideje. Birnfeldet eldeportálták Félixdorfban éhen halt.
Hátizsákjában a T’nachot (héber nyelvű Szentírást), Szerb Antal Magyar irodalomtörténetét, és Petőfi verseinek héber fordításait vitte magával. Bajtársai Petőfi költeményeit, s a fordításokat megtalálták, visszajuttatták hitvesének, Margitkának.
Birnfeldné leveleit kincsként őrzöm. Az Ő figyelmessége irányította, inspirálta ilyen jellegű kutatásaimat, gyűjtéseimet. Így találtam meg Petőfi költeményeinek számos fordítását, valamint illusztrációit, gondolattöredékeit, kottáit, grafikáit.
Március idusához közeledve Dr. Birnfeld Sámuel versfordításai közül az egyik legjobbal a Nemzeti dal héber nyelvre átültetett változatának közlésével emlékezünk nemzeti ünnepünkre az 1849-1849-es Forradalom és Szabadságharcra

A költeményt Birnfeld Sámuel kézírásával teszem közzé:

nemzetidal_h__ber.JPG