1941-es kőrösmezei deportálás 69.

Kegyeleti megemlékezést tartottak az 1941-es kőrösmezei deportálás évfordulóján

   


Kegyeleti megemlékezést tartottak az 1941-es kőrösmezei deportálás 69.
évfordulóján a Wesley János Lelkészképző Főiskola szervezésében
kedden Budapesten.

 

    Iványi Gábor, a főiskola rektora a megemlékezésen elmondta, hogy
a magyar hatóságok mintegy húszezer 
zsidó származású embert deportálták Kőrösmezőn keresztül az ukrajnai
hadműveleti területekre. Szerinte a magyar társadalom tudatosan nem
akar szembenézni a magyarság egyik legsötétebb időszakával, 1941-ben
ugyanis semmilyen német felkérés nem érkezett arra, hogy elkezdjék
deportálni a zsidókat. Mint mondta: a zsidótörvények meghozatalában
úttörő volt Magyarország.
    A megemlékezésen Ágai Ágnes költő, író, műfordító verset
szavalt, majd istentiszteletet tartottak.
    A Wikipedia internetes lexikon szerint 1939 és 1941 között
körülbelül 10-20 ezer zsidó menekült Magyarországra Csehországból,
Lengyelországból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából.
Többnyire hamis papírokkal bujkáltak, mások a Belügyminisztérium alá
tartozó Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság (KEOKH)
nyilvántartásába kerültek, internáló táborokban vagy szabadlábon
voltak.
    Az 1941-es népszámlálás alapján, valamint a Központi
Statisztikai Hivatal legújabb elemzéseit is figyelembe véve, a
kikeresztelkedettekkel együtt a magyarországi zsidók száma akkor
megközelítette a 800 ezret. A Trianon utáni Magyarországon mintegy
480 ezer, az 1938-41 között Magyarországhoz került felvidéki,
erdélyi, délvidéki részeken és Kárpátalján összesen 320 ezer zsidó
ember élt.
    A „rendezetlen állampolgárságú” zsidókat Kárpátaljára kezdték
áttelepíteni. Kozma Miklós, Kárpátalja kormányzói biztosa támogatta
a betelepítést és nemsokára megszerezte Horthy Miklós kormányzó és
Bárdossy László miniszterelnök hozzájárulását is. Júliusban, a
Szovjetunió elleni háború megkezdésével párhuzamosan megkezdődött a
magyar állampolgársággal nem rendelkező zsidók összegyűjtése.
    A mintegy húszezer embert először a kárpátaljai Kőrösmezőre,
majd innen több hullámban a Kárpátok túlsó oldalára, a magyar
hadsereg műveleti területéhez tartozó ukrajnai területre
szállították. Augusztus második felében a deportáltakat a magyar
határtól mintegy 100 kilométerre lévő Kamenyec-Podolszkij környékére
szállították, ahol Fridrich Jeckeln SS-tábornok alakulatai a helyi
zsidó lakossággal együtt augusztus 27-28-án tömegesen kivégezték,
legéppuskázták őket. Legtöbbjüket Kamenyec-Podolszkij és Stanislau
ma is jelöletlen földhányásai alatt nyugszanak.

 

BreuerPress