Dán Ofry Az érem másik oldala

Dán Ofry

 

 

Az érem másik oldala


 

Dán Ofry

Az érem

másik oldala

 

A világsajtó ismét tele

van a szenzációsabbnál

szenzációsabb leírásokkal

egy magasrangú Hamaszvez

ér halálával kapcsolalban.

Arab hírforrások váltig

hangoztatják, hogy

Mahmúd al-Mabhúhal, aki

a titkos közelkeleti fegyvercsemp

észet kulcsfigur

ája volt, nem más, mint a

Moszád végzett el.kel.

szállodai szobájában Dubajban.

Küls. megfigyel. is

könnyen levonhatja következtet

éseit az események

háttaréb.l.

A szóbanforgó al-Mabh

úh volt a felel.s különb

öz. Iránból kiindúlt fegyverk

üldemények továbbí-

tásáért Gázába földalatti

alagútak segitségével.

És .t kereste Izrael

több, mint húsz éve két katon

ánk elrablása és meggyilkol

ása miatt.

A Dubajban lebukott

Hámász-vezérnek tehát

minden oka megvolt arra,

hogy aggódjon sorsa miatt.

Annyira félt még az árny

ékától is, hogy Dubajban

példáúl bezárt szállodai

szobájában belúlr.l az

ajtó elé elé helyezett egy

széket. Mindez azonban, a

jelek szerint, nem segített.

Az utána kutató csoport tagjainak

siker.lt meglepni-

ök és behatolni szobájába,

ahol végrehajtották feladatukat.

Amennyiben igaznak

bizonyúl az arab sajtó állí-

tása, . jóllehet a Moszád

sohasem er.sít meg, vagy

cáfol operativ bevetésre

vonatkozó híreket . miszerint

az izraeli titkosszolgá-

lat keze volt Dubajban, ellens

égeinknek is tudniok

kell: azoknak, akik kezet

emelnek izraeli katonák

életére és gyilkos fegyverarzen

ált szerveznek Gázá-

ba, el.bb-utóbb számolniuk

kell a leszámolással.