150éve született

Sólem Aléhem


1859. március 2-án született az ukrajnai Perejaszlavban Sólem Aléhem
jiddis író, akinek Tóbiás, a tejesember című munkájából készült a
világhírű Hegedűs a háztetőn című musical.

    Salom Rabinovitz néven született, a héder (zsidó egyházi elemi
iskola) után orosz gimnáziumban tanult és ekkoriban jelentek meg
első cikkei is. 1880 és 1883 között Lubniban rabbiként működött.
Eleinte héber és orosz nyelven írt, majd 1883-tól már csak jiddis
nyelven alkotott, ekkor kezdte a Sólem Aléhem írói nevet is
használni.
    1883-ban az atyai tilalom ellenére megnősült, apósa halála után
tekintélyes vagyont örökölt. 1888-ban Kijevbe költözött és
megindította a Di Jidise Folkszbibliotek (Zsidó Népkönyvtár)
antológiasorozatot, amelyben több novellája és két regénye is
megjelent. A sorozat sok kiadással, ám kevés bevétellel járt, és
részben emiatt, részben sikertelen üzleti vállalkozásai miatt az író
csődbe jutott, pénze elfogyott.
    1890-ben Párizsba utazott, ahonnan egy év múlva tért haza.
Üzleti terveiről végleg letett, népszerű és sikeres írásai hatására
az irodalomnak szentelte magát. 1892 és 1895 között készültek el A
kisemberek városa és a Menáhem-Mendl novellaciklus darabjai,
valamint a Tóbiás, a tejesember című műve, a Hegedűs a háztetőn című
musical alapja. 1905-ig rendszeresen publikált lapokban, regényei,
novellái, színművei láttak napvilágot, gyermekeknek, kamaszoknak is
alkotott.
    Sikerének egyik titka az volt, hogy belülről ismerte az általa
ábrázolt világot, hősei környezetének nyelvét beszélték, és Sólem
Aléhem szeretettel, melegséggel és nem kevés humorral, bölcs
iróniával írt sorsukról, tragédiákról és örömeikről.
    Az 1905-ös kijevi pogrom elől családjával New York-ba utazott,
1907-ben tért vissza Európába. 1908-ban egy oroszországi
felolvasó-körút közben tuberkulózist diagnosztizáltak nála. A hosszú
kezeléssorozat során Olaszországba is eljutott, ekkoriban családját
a baráti és rajongói adományok tartották el. Lábadozása idején
folytatta az írást, ekkor készült el két máig is népszerű műve, az
anekdotikus elbeszélésekből álló A Motl gyerek és a szerelmi témájú
lírai regény, az Énekek éneke. 1914-ben New Yorkban telepedett le, a
következő évben szintén tüdővészben meghalt egyik fia. Az író
depresszióba esett, állapota gyorsan romlott, és 1916. május 13-án ő
is meghalt.
    Noha írásai ma is népszerűek, igazi hírnevét a műveiből készült
Hegedűs a háztetőn című musicalnek köszönheti. A Jerry Bock
zenéjével készült darabot 1964 szeptemberében állították színpadra a
Broadway-n, 1971-ben látványos film készült belőle.
    A musicalt Magyarországon is több színház mutatta be, G. Dénes
György és Reményi Gyenes István fordításában, Tevjét olyan
kiválóságok játszották, mint Bessenyei Ferenc, Huszti Péter, Dunai
Tamás és Gregor József. 2005-ben a Zsidó Nyári Fesztivál keretében
Sólem Aléhem Marienbád című darabja eredeti nyelvén, jiddisül
szólalt meg.