5768. PéSZACH

DR. FELDMáJER PéTERNEK
A MAZSIHISZ ELNöKéNEK
üZENETE


Kedves Hittestvéreim!
Niszán havának 14. napján kezdődik Pészach, a szabadulás ünnepe. A zsidó családok terheit ilyenkor ünnepek előtt főleg az asszonyok, leányok viselik, nekik kell elvégezni azt a hatalmas munkát, amely lehetővé teszi a széderek megtartását.

Ebben az évben különösen nehéz az ünnepek egymásutánisága miatt a munka, egyszerre kell készülniük a hagyományos Saboszra és a jantevi napokra. Köszönet nekik, köszönet minden zsidó nőnek, hisz nehéz munkájuk nélkül a férfiak nem tudnák zavartalanul élvezni ezeket a napokat, nem tudnának eleget tenni a Tórai parancsoknak.
„és kihozott bennünket az Örökkévaló Egyiptomból erős kézzel és kinyújtott karral, nagy félelmetességgel, jelekkel és csodákkal” ( Mózes V. 26:8)
Kihozott bennünket a rabszolgaságból, a sanyargatásból, a fizikai lét korlátozottságából, de egyben a legsúlyosabb rabságból is, mert az egyiptomiak nem csak a javakat akarták a héberektől, hanem igényt tartottak lelkükre is, azt akarták, hogy adjanak fel mindent, ami az ember legbelsőbb sajátja, kötődésüket a családjukhoz, népükhöz, vallásukhoz.
Ez az, amit nem tűrtek el őseink és Mózes vezetésével fellázadtak, és követve a jeleket elhagyták azt a földet, ahol oly sokáig éltek.
Útjukat csodák kísérték, az Örökkévaló csodái, de a csodák csak a zsidó emberekkel együtt hozhatták meg a várt eredményt, a szabadulást.
A Hagada több ezer éves ősi történetet mesél el nekünk, de tanulságai a mai napig hatnak, csak akkor lehetünk erős, öntudatos emberek, ha mindig megőrizzük magunkban őseink hitét, zsidóságunkat. Ezért kell eleget tennünk a Tórai parancsnak s elmondani mindenkinek: „erős kézzel hozott ki bennünket az Örökkévaló Egyiptomból a szolgaság házából” (Mózes II. 13:14)
Kóser Pészachot kívánok az egész magyarországi zsidóságnak.

Dr. Feldmájer Péter a Mazsihisz elnöke