Nem kell tandíjat fizetniük a hátrányos helyzetű hallgatóknak!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a közelmúltban többször is kibővítette azoknak a körét, akik mentesülnek a fejlesztési részhozzájárulás fizetése alól.


Nem kell tandíjat fizetniük a hátrányos helyzetű hallgatóknak, a GYES-en, GYED-en lévő jelentkezőknek, a doktoranduszoknak, és természetesen a költségtérítéses hallgatóknak sem. Ezen kívül a tárcánál előterjesztés készül arról, hogy a jól teljesítő hallgatók felső 15 százalékának az intézmények kötelesek legyenek mentességet biztosítani. Ez eddig csak lehetőségként állt fenn.
Ezzel együtt jár az is, hogy a legrosszabbul teljesítő 15 százalék viszont a tanév végén átkerül a költségtérítéses rendszerbe, tehát a mostani elsősöknek érdemes az első perctől odafigyelni a tanulmányi eredményükre. Szeptembertől változott a hallgatói támogatások rendszere is: a 116.500 forintos hallgatói normatíva 35-40 százaléka szociális, 59 százaléka teljesítményalapú támogatásként osztható szét. Teljesen új elem az első évfolyamosok alaptámogatása, amely pályázati úton adható a szociálisan rászorulóknak.
A szociálisan rászoruló hallgatók emellett rendszeres szociális ösztöndíjat kapnak, ami a normatíva 10, illetve 20 százaléka. Húsz százalék jár annak a hátrányos helyzetű hallgatónak, aki fogyatékossággal él, egészségi állapota miatt rászorult, családfenntartó, nagycsaládos vagy árva. A normatíva 10 százalékát kapja az, akiknek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbért. A második félévtől az első évesek tanulmányi ösztöndíjat is kaphatnak, amely minimum a normatíva 5 százaléka. A már jól ismert lehetőségek, mint a Bursa Hungarica ösztöndíj és a diákhitel természetesen ebben a tanévben is rendelkezésre állnak.
BreuerPress-info