ZSIDÓ VIÁGHIRADÓ

– NAFTALI KRAUS –
„ENGEDJÉK SZABADON LÁNYOM GYILKOSAIT
GILÁD SÁLIT ELLENÉBEN”; MONDJA EGY RABBI


Jichák Lévi rabbi, Kneszet képviselő, a Nemzeti Vallásos Párt oszlopos tagja. Felfogására nézve szélsőjobboldali, ellenez minden engedményt az araboknak.
Ezért keltett nagy feltünést legutóbbi nyilatkozata, amelyben azt mondta, hajlandó beleegyezni, hogy szabadon engedjék leánya arab gyilkosait a Hamasz fogságában lévő izraeli kiskatona, Gilád Sálit, ellenében.
Lévi rabbi egyetlen lányát, évekkel ezelőtt gyilkolták meg palesztin terroristák, akiket elfogtak és életfogytiglani börtönbüntetésüket töltik. Eddig az volt az izraeli álláspont, hogy csak olyan terroristákat engednek szabadon, egy esetleges csere-akció keretében, akiknek „nem tapad vér a kezükhöz”. Most Lévi rabbi
példát akar mutatni, mondván hogy a kiskatona ellenében, nem bánja ha lánya gyilkosait is futni hagyják.
Sálit édesapja felhivta Lévi képviselőt telefonon és megköszönte a „nagyvonalu” támogatást.
Mint ismeretes, a Sarm-A-Sechi négyes találkozón Olmert miniszterelnök megigérte 250 Fatach terrorista szabadon bocsátását, mint gesztust Abbasz palesztin elnök felé – a Hamasz ellen. A listát most állitják össze.
„Biztonsági” okokból…
A PÁRIZSI REPTÉREN LEVÉTETTÉK EGY VALLÁSOS
ZSIDÓ NŐ PARÓKÁJÁT – A KNESZET TILTAKOZIK
Ortodox Kneszet képviselők tiltakoztak Jeruzsálemben a francia nagykövetnél az ellen ami a párizsi repülőtéren történt és amiben a honatyák az ortodox zsidók jogainak – és érzékenységének – durva megsértését látják.
Mi történt Párzsban?
Egy Amerikából , Párizson keresztül, Izraelbe tartó ortodox zsidó házaspárt feltartóztattak a párizsi repülőtéren és a biztonsági vizsgálatok keretében felkérték a nőt, hogy vegye le…parókáját. A pár tiltakozott, de eredménytelenül. Ekkor legalább azt kérték, hogy a vizsgálat egy zárt helységben történjen és ne a szájtáti közönség szeme láttára, de a biztonsági személyzet ezt a kérést is durván elutasitotta.
Méir Porus rabbi, agudista képviselő, levelet irt a francia nagykövetnek és azt aláiratta több mint két tucat képviselővel a T.Ház minden oldaláról, jobb és baloldal, vallásos és profán képviselő, csatolták aláirásukat a tiltakozáshoz, és kérték hogy a diplomata járjon el az ügyben.
Tartozik az igazsághoz az is, hogy a franciáknál a nagy érzékenységet az arab nők fátyla fáltotta ki, ami mögött, ki tudja mi rejtőzik. E között és a zsidó paróka között a távolság akkora mint Mekka és Jeruzsálem között…
A jövő év végéig : MOHAMED LESZ A
LEGELTERJEDTEB NÉV LONDONBAN
Az angolok most a moszlim terror pokolgépes megnyilvánulásaival vannak elfoglalva. Ha eddig voltaka, akik mindennel Izraelt vádolták – és bojkottot hirdettek az izraeli egyetemek ellen – most látják és talán belátják, hová vezet a nyakló nélküli arab imádat.
Még ez előtt és ettől függetlenül, közzétettek Londonban egy felmérést, amely azt állitja hogy a jövő év végéig Mohammed lesz a legelterjedtebb név a brit fővárosban .
Ehhez nem kell kommentár…

KÉT UJ ZSIDÓ MINISZTER A BRIT
KORMÁNYBAN – KÉT TESTVÉR (+kép)
Az új angol kormányban két zsidó miniszter is van. Két testvér – Lengyelországból a Sóá elől menekült szülők gyermekei. David Milliband, az új külügyminiszter, aki mindössze 41 éves és nála is fiatalabb öccse, Eduárd (38), aki tárcanélküli miniszter lett Gordon Braun kormányában.
Angol-zsidó körökban tartanak Miliband külügyminiszterségétől, mivel tavaly, a libanoni háboru során, kritizálta Blair miniszterelnöket, aki szerinte túl…Izrael párti volt.
KI ÖLTE MEG LONDONBAN AZ EGYIPTOMI KÉMET,
AKI ÉRTESITETTE IZRAELT A JOM KIPPURI HÁBORURÓL? (+ 2 kép)
Egyszer volt, hol nem volt? Kairóban volt egyszer Izraelnek egy szuperkéme, Gamel Abdul Nasszer elnök veje és a Jom Kippuri háborus elnöknek, Anuar Szadatnak, közeli munkatársa, Dr Ashraf Marwan, jómódu üzletember, aki az utóbbi évtizedekben Londonban lakott.
Dr Marwant holtan találták a mult héten, mikoris kiesett lakásának ablakából és szörnyet halt. A Scotland Yard nyomozást inditott annak kideritésére, ki lehetett az aki a doktort emeletes lakása ablakából kilökte.
Dr Marwan volt Izrael legmagasabb rangu kémje Egyiptomban. Ő volt az, aki egy nappal a Jom Kippuri háboru kitörése előtt, közölte izraeli kapcsolatával a tervezett háboru kitörésének tényét és annak időpontját. Ez a tény az utóbbi években került nyilvánosságra, miután két izraeli főtiszt vitája és pereskedése során, eléggé el nem itélhető módon, emlitve lett Marwan neve.
Mások szerint Dr Ashraf Marwan kettős kém volt, vagyis Egyiptomnak is kémkedett Izrael ellen. Annak ellenére, hogy az egyiptomiak tudtak „árulásáról”, szabadon jött-ment Egyiptomban és jó kapcsolatokat tartott fenn a legmagasabb körökkel.
Halálával kapcsolatban a hivatalos Izrael hallgat de a lapokban a két volt főtisztet vádolják, akik vitájukban hivatalosan elismerték Marwan szerepét.
Marwant a héten eltemették – Egyiptomban. Ez azt jelentené, hogy ott nem láttak benne árulót?

A rabbinikus birák megdöbbentek:
A VÁLÓPERES FELEK AZON VITATKOZTAK,
KINÉL MARAD A „GULYÁS” NEVŰ KÖZÖS KUTYA… (+kép)
Izraelben, ahol házassági és válási ügyekben a vallási biróságok illetékesek (nemcsak a zsidóknál, hanem a moszlimoknál és a keresztényeknél is), sokan birálják a vallási birákat, az un, „Dájján”okat, hogy szük látókörüek, nem értik meg a nem-vallásos közönség mentalitását;fanatikusok, szőrszálhasogatók, túl szószerint, vagyis túl komolyan veszik a halachát, stb.
Most az egyik ilyen halachikus biró, akinek nagy tapasztalata van válási ügyekben, az egyik ultra-ortodox lapnak elmondta, hogyan látja ő, illetve hogy néznek ki a dolgok, a „barrikád” másik oldaláról nézbe…
„A válás ma nagy divat nálunk… jön egy jó szituált, intelligens fiatal pár…három éve házasodtak össze… el nem boronálható szakadás támadt közöttük…el akarnak válni…gyerek nincs…mindenben megegyeztek és a rabbinikus biróság feladata, a gettet (válási okmány) elrendezze…”
Mit mondjak – folytatja a dájján – az első paragrafus a válási egyezményben arról szólt, részletekre menően, kinél marad a közös…kutya, „akit” Gulyásnak hivnak. A férjnél marad, de az egyezmény kimondja, mikor láthatja a feleség és ellátási költségeit (havi 1500 sekel!)közösen viseljék. A különélő feleség felpanaszolta, hogy többizben jött, látni Gulyást, de a férj szerint, az éppen…aludt. Megegyeztek abban is hogy testvériesen osztozkodnak a kutya fényképalbumán is, fele-fele alapon.
Csak a harmadik paragrafusbeszélt a közös javak elosztásáról és ebben semmi vita nem volt – mondja a Dájján aki hozzáteszi: „…ehhez kell nekünk statisztálnunk és barátságos , „megértő” arcot vágni. Ha nem akkor maradiak és „fanatikusok” vagyunk…”

Lengyel kérésre
MEGVÁLTOZTATTÁK AUSVITZ NEVÉT; MOSTANTÓL
HANGSULYOZOTTAN „NÉMET HALÁLTÁBOR”
Múzeum Warsóban „az ezeréves lengyel-zsidó élet” bemutatására (+kép)
A lengyel hatóságok régóta kezdeményezik, de most igyekezetük sikerrel járt. Ezentul az ausvitzi haláltábor hivatalos neve „német haláltábor”, amiből nyilvánvaló hogy nem a lengyelek létesitették és nem ők üzemeltették a világ legszörnyübb tömeggyilkossági szinhelyét.
A lengyelek ujabban nagyon kényesek a látszatra és Ausvitz ügyben igazuk is van. Ez áll a hátterében annak a határozatnak is, amely rávette hogy a lengyel hatóságokat, hogy 65 millió dollár ráforditással Holocaust muzeumot létesitsenek Warsóban. Ennek alapkövét a mult héten tette le Lech Katsinski lenygel államelnök, aki az ünnepségez azt mondta, hogy a „lengyel zsidóság történelme szerves része az egyetemes lengyel történelemnek”.
A muzeumot a warsói gettó emlékmü mellett létesitik, nem messze a vasutállomástól, ahonnak a „szállitmányok” kiindultak a megsemmisitő táborokba. A Múzeum tengelyében nem a Soá fog állni, hanem „az ezeréves zsidó lét Lengyelországban”, hangsulyozta az elnök.
A múzeum jövöre, 2008-ban nyilik meg – a tervek szerint

LITVÁNIÁBÓL KIMENEKITETT TÓRATEKERCS
A TRUMANRÓL ELNEVEZET REPÜLŐ-ANYAHAJÓN(+kép)
A litván zsidóságnak alig 5% élte túl a Sóát. Az ottani patinás zsidóságból úgyszólván nem maradt semmi – még kegyszerek sem – mivel a náci megszállást az ateista, kommunista rezsim követte.
Most az egyik megmenekült Tóratekercs méltó helyre kerül: a Harry S. Truman amerikai elnökről elnevezett repülőgég-anyahajó zsinagógájába. Truman volt az első aki Izrael Államát elismerte 11 perccel kikiáltása után, 1944 május 14-én. Nem sok hajón van zsinagóga és benne TÓRA-TEKERCS, de a Trumanon sok zsidó katona szolgál. Az elmult vasárnap, ünnepélyes keretek között adták át a Tóra tekercset a hajó tábori rabbijának, a Virginiai Norfolkban.
NAFTALI KRAUS