Fellépés a banki csalások ellen

Nemzetközi vizsgálat a banki csalások elleni együttmûködés érdekében
A banki csalások elleni közös együttmûködésre szólít fel az, az 52 bank, amely egy, a banki csalásokat vizsgáló nemzetközi kutatásban vett részt.


London, 2007. március 29.
A First Data International, az elektronikus kereskedelmi és fizetési rendszerek vezetõ nemzetközi szolgáltatója, a mai napon ismertette azt a tanulmányt, illetve az abban foglalt tapasztalatokat és tényeket, amelyeket az Európában, a Közép-Keleten és az Afrikában elõfordult banki csalásokkal kapcsolatban vizsgáltak.
A régió 52 bankjának, a banki csalásokkal foglalkozó szakemberei, a banki csalások ellen szorosabb együttmûködést javasolnak. A szakemberek ugyanakkor elismerik, hogy az együttmûködés útjában jelentõs akadályok állnak.
A ma közzétett tanulmány – amelyet a First Data International rendelt meg és az Olive Insight független kutatóintézet végzett el – a banki csalásokkal foglalkozó vezetõ beosztású szakértõk tapasztalatait és véleményét vizsgálta az ATM-ekkel, a POS terminálokkal, az internetes banki mûveletekkel és a kártya jelenléte nélküli csalásokkal kapcsolatosan.
A tanulmány kulcsfontosságú észrevételei:
 A csalások globális jellegûek, kifinomultak és progresszívek.
A válaszadók 96 százaléka meg van bizonyosodva arról, hogy a csalások globálisan elterjedtek, kifinomultak és a világ egyik részérõl a másikra részére tevõdnek át.
Így az iparágnak megvan a lehetõsége, hogy elõre jelezze, hogy a csalások, illetve megelõzõ intézkedéseket tegyen egy lehetséges támadás bekövetkezése elõtt.
 A bankoknak meg van kötve a kezük.
Az ügyfél tapasztalata miatti aggodalom, illetve a saját versenyképesség megõrzése korlátozólag hat a bankoknak, a csalások visszaszorítására tett erõfeszítésére.
Ahogy az egyik válaszadó említi: “A társaságok titkolják a csalások okozta veszteséget, ami megnehezíti a közös munkát.”
Sok bank véleménye szerint az adatvédelmi törvény is jelentõsen hátráltatja az iparági együttmûködést, bár európai adatvédelmi szakértõk egy nemrégiben tartott First Data fórumon felvetették hogy a probléma inkább a szemléletmóddal és az egyetértéssel kapcsolatos mintsem a jelenlegi jogi rendszer realitásából ered.
 A szabályozás kényszerzubbony is lehet.
A válaszadók 55 százaléka bízik abban, hogy a szabályozás segíthet a csalás elleni harcban. Mások, különösen Nyugat-Európában, azonban tartanak attól, hogy egy ilyen gyorsan váltózó környezetben a szabályozás túl korlátozónak bizonyul.
Katy Worobec, a brit APACS Fizetési Társaság csalás-ellenõrzõ részlegének vezetõje szerint: ”A szabályozás esetleg nem venné számításba a banki csalások változó jellegét, valamint nem lenne elég rugalmas hogy eleget tegyen az új kihívásoknak.”
 A bankok legfõképp az új típusú csalások miatt aggódnak.
Manapság a legelterjedtebbek az ATM és POS terminálokkal kapcsolatos csalások. Ezek okozzák ma a nagyobb veszteségeket, de ugyanakkor az internetes csalások komoly fenyegetést jelentenek az egész régióban.
Ezek a csalások különösen nagy gondokat okoznak már most egész Nyugat-Európában. Különösen nagy gondot jelent majd ez a csalási mód, ahol az internet használat növekedése várható. Az elkövetõk számára az elektronikus banki csalások új módszerei nagyobb „hasznot” kínálnak, mivel ez a módszer több ember gyorsabb megtévesztésére nyújthat lehetõséget, és ezzel egyidejûleg csökkenti a csalók személyes kockázatát.
A válaszadók 38 százaléka jelentette az adathalászati (phising) támadások növekedését és több mint az egyharmada a kártya használat nélküli csalások növekedését. (CNP) Cédric Sarazin, a Cartes Bancaires, az Európai Fizetési Tanács Kártyacsalások Megelõzése Szakosztályának az elnöke szerint: “Az összes jelentõsebb piacon egy közös trend figyelhetõ meg, a CNP tranzakciók egyre több és több csalást generálnak. Bár összességében a banki csalások száma ugyan csökkenõben van, mégis nagyon óvatosnak kell lennünk, mivel a CNP-s csalások könnyen, jóval a mainál nagyobb problémát okozhatnak.”
 A csalás elleni harcban a kulcsfegyver a technológia, ami az elsõdleges fontosságú a válaszadók több mint fele szerint. Sok társaság vezet be a kártya adatok másolását gátló eszközöket ill. javítja az ATM-ek biztonságát.
Az innovatív adatelemzési módszerek áttekintése jelenleg is zajlik de további kutatások szükségesek. A kapcsolatelemzés például, segít a bankoknak, hogy egy összefüggõ képet alkossanak az egyes szervezeteknél elkövetett csalásokról.
A bankoknak a technológiák bevezetésével járó költségeket a csalások által keletkezett pénzügyi veszteségek illetve ezen csalások ügyfél bizalomra gyakorolt hatásának fényében kell mérlegelni.

Jackie Barwell, a First Data International Európát, Közel Keletet és Afrikát magába foglaló régió banki csalásokkal foglalkozó osztályának a vezetõje, megjegyzi:
„A tanulmányunkban résztvevõ banki csalásokkal foglalkozó szakemberek egyértelmûen elismerik, hogy a csalás egyre inkább globális jelenség, amely globális választ igényel, de ugyanakkor kényes téma is a bankoknak, akik a jó hírnevûkért, a versenyképességükért, illetve a nyereségességükért aggódnak. A bankok elismerik mind az egymás közötti, mind a más hivatalokkal való együttmûködés fontosságát a csalások elleni harcban, de az egymás közötti adatmegosztás még nincs azon a szinten, ami jelentõs fordulatot hozna ebben a küzdelemben.
A First Data az egész világon, elkötelezetten támogatja az ügyfeleit a csalások elleni harcban. Manapság aktívan együtt dolgozunk a bankokkal, kereskedõkkel a legújabb csalás megelõzési rendszerek bevezetésében. A csalás megelõzési munkacsoportunk tagjai megtalálhatók egész Európában, Közel Keleten, és Afrikában, így a lokálisan elkövetett csalásokról is átfogó ismeretekkel rendelkeznek, valamint a globális csaláskezelési rendszerünk lehetõségeit is alkalmazni tudják, ami az ügyfelek elõnyére válik.
Az iparágon belüli információ megosztással kapcsolatos problémák azonosítására szintén lépéseket teszünk. Ez egyre inkább fontossá válik, mivel az Egységes Euró-pénzforgalmi Terület (SEPA) bevezetése Európában, növelni fogja a különbözõ tagállamok hitelintézetei közötti pénzmozgásokat (cross border payment) valamint sieteti a nemzetközi adatbázisok meglétének szükségességét a csalások elleni küzdelemben.
Egy korábban, ebben a hónapban tartott bécsi értekezleten ügyfeleink elsöprõ támogatásukról biztosítottak minket egy olyan kezdeményezésben, ami elõsegíti a tagállamok közötti együttmûködést.
Jelenleg aktívan keressük a megoldásokat, amelyek lehetõvé teszik, hogy az iparági szereplõk ugyanolyan hatékonyan tudjanak együttmûködni, ahogy a csalások kitervelõi teszik manapság.”

First Data International
A First Data International, a First Data Corp. része. (NYSE: FDC), kereskedelmi és fizetési rendszerek vezetõ nemzetközi szolgáltatója.
A First Data International különbözõ piacokat, területeket szolgál ki, a globális piaci befolyáson át egészen a helyi jelenlétig, az egyedi ügyféligényekre koncentrálva.
A társaságnak mintegy 7 900 alkalmazottja van, akik Európában, Közép-Keleten és Afrikában, valamint Latin-Amerikában, Kanadában, Ausztráliában és a Csendes Óceán ázsiai részén található irodáikban dolgoznak..
A First Data 4.9 millió kereskedõi elfogadóhelyet és 1 900 kártyakibocsátót valamint azok ügyfeleit szolgálja ki.
A First Data a mozgató rugója a globális gazdaságnak úgy, hogy lehetõvé teszi az egyének és cégek számára az egyszerû, gyors és biztonságos áru- és szolgáltatás-vásárlást az egész világon, virtuálisan, gyakorlatilag bármilyen fizetési forma használatával.
A szolgáltatások és megoldások széles palettája, melyet a társaság kínál, magába foglalja a kereskedõi tranzakciók feldolgozását; különbözõ kártyafajták (kredit-, debit-, céges-, ajándék, fizetési és más meghatározott összeggel elõre feltöltött bankkártyák) széleskörû ajánlatát, banki csalások elleni védelmet és hitelesítési megoldásokat, csekkek elektronikus elfogadását TeleCheck segítségével, valamint internet és mobil megoldásokat.
A STAR hálózaton keresztül, mely a társaság tulajdona, PIN kóddal való debit kártya elfogadást ajánl 2 millió ATM terminálon és kiskereskedelmi helyeken keresztül.
(Bpreuerpress – FPI info)