Balassi Intézet

A Balassi Intézet, amelynek létrehozásáról tavaly decemberben döntött a kormány, az integrációval olyan szakmai irányító központként működik majd, mint a német Goethe Institut, vagy az angol British Council .


Március 1-jétől a Balassi Intézet látja el a megszűnő, hasonló elnevezésű magyar kulturális intézet, valamint a Külföldi Kulturális Intézetek Igazgatósága és a Márton Áron Szakkollégium feladatait .
A Balassi Intézet egyfajta integrált „szolgáltatóház” lesz, amely korábbi tevékenységeit folytatva központi szerepet kíván betölteni a hungarológiai oktatóhelyekkel való kapcsolattartásban, a nemzetközi tudományszervezési feladatokban, a magyar nyelv tanításának, illetve a képzés módszertani központjának kialakításában.
Az intézet továbbra is foglalkozik a Kárpát-medencei magyarság, illetve a nyugati szórványban élők nyelvi felkészítésével, szakkollégiumi képzésével. Kiadói feladatokat lát el, szakkönyvtárat, dokumentumtárat és adatbázisokat tart fenn, továbbá gondoskodik a nemzeti évfordulók méltó megünnepléséről. Égtájak Irodája a határon túli és szórvány magyarság társulatai és produkciói számára szervez magyarországi és külföldi bemutatkozási lehetőségeket.
A vonatkozó kormányrendelet szerint a magyar nyelv és kultúra megismertetése, az egyetemes magyar kulturális örökség tudományos feltárása és közkinccsé tétele, valamint az ezekkel kapcsolatos kulturális és közművelődési, oktatási és oktatásszervezési, tudományos és kutatásszervezési tevékenységek, illetve a határon túli magyarság oktatásával összefüggő egyes állami feladatok ellátására hozzák létre a Balassi Intézetet.
A rendeletben az áll, hogy a külföldi kulturális intézetek irányítását és felügyeletét a szakminiszter március 1-jétől a Balassi Intézet útján látja el.
A Balassi Bálint Intézet 2002 januárjában jött létre a magyar kultúra éltetésére és terjesztésére, a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ jogutódjaként. Az intézet 2005 elejétől Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet néven működött.
Az újonnan létrejövő központi költségvetési szerv főigazgatója a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet jelenlegi vezetője, Lauter Éva lesz.
BreuerPress-info