NAFTALI KRAUS JELENTI IZRAELBŐL

1600 év után visszatér a bálványimádás Görögországba?
200 EMBER ZEUST és HERÁT
ÜNNEPELTE ATHÉNBAN…


„Zeus, az istenek királya, aki békét hoz a világra” – skandálták a felajzott „papok” Athénban az ősi pogány templom előtt, amikor felujitották – a mult héten – az 1600 éve szünetelő pogány istentiszteletet, régies tógákba öltözött „papok” és „papnők” közremüködésével.
A 200 ember részvételével zajló ceremóniát, egy Ellinais nevü szervezet rendezte, melynek jelenleg 34 bejegyzett tagja van. Egyike a három „főpapnak”, Kostas Stathopolous, kinyilvánitotta, hogy céljuk a világbéke. Egy papnő égnek emelt karokkal kérte Zeust hogy adjon esőt a földre.
Az ősi pogány-görög vallást a rómaiak helyezték törvényen kivül 1600 évvel ezelőtt. Azóta tilos volt ilyen ceremóniákat tartani.
A mai görögök nagy része az ortodox keresztény egyházhoz tartozik, amely bálványimádásnak tartja és itéli el a Zeusz-Hera kultuszt.
Az alapitó szervezet pert nyert az állam ellen amit köteleztek, ismerje el az „új” vallást és irodáit deklarálja templomoknak, ami lehetővé fogja tenni, hogy ott esküvőket és egyéb szertartásokat tartsanak. „Követeljük, hogy a hatóságok engedjék át használatunkba ősrégi templomainkat” (illetve azok maradványait) – hangoztatta az egyik „papnő”.
A bámész nézőközönség szemében a ceremónia úgy tünt mint egy hollywoodi monstre film, de a szervezők nagyon komolyan veszik magukat – irja a Jerusalem Post egy athéni tudósitó jelentését közölve.
—————————————————————————————–
HÉT NAPOS GYÁSZ – ARABOKNAK ÉS KERESZTÉNYEKNEK IS
—————————————————————————————-
Izraelben a törvény biztositja a dolgozónak: ha közeli rokona meghal, egy hét fizetett szabadságot kap, hogy a gyászhetet („Sivá”, vagy „magyarán „sűve”) otthon tölthesse és „leülje”, illetve fogadja a kondoleálókat. Ez vonatkozik zsidókra, drúzokra és cserkeszekre. Moszlimok és keresztények csak 3 nap szabadságot kapnak, mert ezek a vallások nem irnak elő hét napos gyászt.
Most három Kneszet képviselő ( két moszlim-arab és egy zsidó) törvényjavaslatot nyujtott be, amely kimondja az egyenlőséget a gyászban Javaslatuk szerint a keresztények és moszlimok is egy hét fizetett szabadságot kell hogy kapjanak, mivel „ujabban kaptunk olyan véleményeket keresztény és moszlim vallási autoritásoktól, amelyek a gyászt közeli rokonok után 7 napban állapitják meg”.
Nem tudjuk, elfogadja-e Kneszet a javaslatot, amely kötelezné mind a magán mind az állami szektort. Ami érdekes, hogy a javaslattevők , a Chádás párt tagjai amely még nemrég hivatalosan is az izraeli kommunista párt fedőneve volt…
—————————————————————————————-
A VISZÁLY RENDEZŐDÖTT; AZ EL-AL FELMONDOTT A RABBINAK
—————————————————————————————-
Már jelentettük annakidején, milyen pácba került az El-Al, az izraeli nemzeti légi társaság, amikor szombatot szegett – egy rövid sztrájk következtében – és ezzel elvesztette utazóközönségének egy részét, nagy részét, az izraeli ortodox zsidó közösséget, amely rendszerint megtöltötte a társaság gépeit a Tel-Aviv – New-York vonalon.
Csak hosszas tárgyalások, egyeztetések és igérgetések után sikerült a dolgot elboronálni, mikoris az El-Al vezetősége megigérte, hogy ez többé nem fog előfordulni és ha nagy szükség mutatkozik, akkor egy külső rabbi-tekintély fogja eldönteni, mennyiben áll fenn az életmentés (Pikuách Nefes) veszélye, amikor szabad szombatot szegni.
Most majdnem mindenki elégedett, kivéve az El-Al veterán rabbiját, Avsalom Kacirt, aki annekidején a tábori főrabbi első helyettese volt ezredesi rangban és évek óta tölti be a légi társaság rabbijának tisztjén. Neki most felmondtak, mert úgymond „fölöslegessé vált”.
Hogy-hogy „fölösleges”? Eddig nem volt az?
A légitársaságtól elérhető magyarázat szerint, Kacir rabbi „nem szállitotta az árut”, vagyis nem volt képes megakadályozni az ultra-ortodox bojkottot – mivel ő maga nem „ultra”, hanem un. „vallásos cionista” rabbi, ami a zsidó vallási „Richter-létrán” sokkal alacsonyabb fokot jelent. A kásrut szintet is külső rabbik felügyelik és igy aztán Kacir csak reprezentativ feladatokra volt alkalmas.
Most az El-Al vezetőség első haragjában felmondott neki, de egy kis madár súgja nekem: nincs kizárva hogy visszaveszik.
—————————————————————————————
GÖNCZ KINGA, CIPI LIVNI, EFRÁJIM ZUROFF, ÉS NOVISAD…
—————————————————————————————–
Mi a közös nevező a fentiek és egy volt csendőrtiszt között, aki 1942-ben „szerepelt” utoljára, az ujvidéki „hideg napokon”?
Első látásra – semmi. Azonban, ha ismerjük a cimben emlitett szereplőket, kiderül a közös nevező.
Göncz Kinga, mint tudjuk, a jelenlegi magyar külügyminiszter. Kolleganőja, Cipi Livni, az izraeli külügyér. Efrájim Zuroff a jeruzsálemi Wiesenthál Intézet igazgatója és Noviszád nem más mint a délvidéki Ujvidék.
Nos, Kinga a napokban Izraelben vendégeskedett, mint Cipi vendége. Zuroff a napokban terjedelmes cikket irt a Jerusalem Postban, melyben felkérte Livnit, szóljon már Kingának a Képiró Sándor ügyről.
Dr Képiró volt egyike azon csendőrtiszteknek, aki 42′-ben az ujvidéki „razzia” során, jelen voltak. Ez tény. Az is tény hogy ott 1246 embert, nagyrészük zsidót, a többi szerb és cigány – meggyilkoltak illetve a jeges Dunába löttek. Képiró szerint, aki ma 93 éves és Pesten él háboritatlanul – neki az „akció”hoz semmi köze nem volt. Ennek ellenére kétszer is elitélték: egyszer a „nemzeti” magyarok (44′-ben) tiz évre, majd a német megszállás után megsemmisitették az itéletet és visszadtaák rangját… másodszor 46-ban (távollétében) a kommunista magyarok – 14 évre. Évtizedekig Argentinában élt, majd 1996-ban hazament, miután az argentinai magyar követségen tudomására hozták, hogy ennek semmi akadálya.
Gondolom, hogy Cipi Livninek fontosabb megbeszélnivalója is volt magyar kollégájával mint az öreg magyar csendőr. A Jerusalem Post szerint, a dolog szóbakerült és Livni „teljes bizalmáról” biztositotta magyar kollegáját, a magyar igazságszolgáltatást illetően”. Ha van véleményem Zuroff jelenlegi tevékenységéről, azt megtartom magamnak. Csak annyit jegyeznék meg, hogy akit a kommunista népbiróságok 1946-ban 14 évre itéltek – sokkal kisebb dolgokért is kötelet vagy életfogytiglant adtak akkoriban – nem kellene 92 éves korában halálra üldözni…
Egyébként – állitólag – Dr Képirót meghivták egy Budapesten, február 14-én tartandó történész konferenciára, amit – állitólag – a magyar igazságügy minisztérium rendez.
—————————————————————————————
Az államelnők „szörnyü ügyei”
Avagy: az izraeli vallásos sajtó „szemérmes” dilemmái…
————————————————————————————–
A világsajtót (a magyart is) bejárták az izraeli Mose Kácáv államelnök „ügyei”, amelyek enyhén szólva nem serdülő lánykáknak való olvasmány. Az eddigi tények: az izraeli államügyész legalább három esetben történt nemi zaklatás és egy alkalommal erőszak ügyében tett vádemelési inditványt a keleti származásu, hagyományhünek tartott elnök ellen, aki erre „ideiglenesen alkalmatlan”nak nyilvánitotta magát a magas közjogi méltóság betöltésére, és kiköltözött az elnöki palotából. Megigérte: ha valóban lesz vádirat – lemond az elnökségről.
A mult héten az „ideiglenesen alkalmatlan” elnök a tévében jözel egy órás „hegyi beszédet” tartott, melyben mindenkit vádolt aki él és mozog: a sajtót, az ügyészséget, a rendőrséget, akik – szerint – összeesküdtek ellene, olyannyira hogy Kácáv önmagát Dreyfusz kapitányhoz hasonlitotta.
Az ügy jelenleg sub judice és igy véleményt nyilvántani szigoruan tilos. Ami a vallási vetületet illeti, roppant érdekes az izraeli vallásos, ortodox sajtó magatartása. Három vallásos napilap van Izraelben, három pártlap, melyek hozzáállása az „ügy”höz nem egységes. „Hácófe” a nemzeti-vallásos párt napilapja, amely mérsékelten vallásos – közli a folyó hireket, de nem a zaftos „részleteket”. A Játéd Neemán, egy szuper-ortodox párt napilapja, melyben egy erkölccsősz rabbi-bizottság olvassa el a tartalmat megjelenése előtt és cenzuráz ki mindent ami „nem erkölcsös” – néhány sorban közölte az „ügy” politikai vetületét (ki tölti be ideiglenesen az „alkalmatlan” elnök helyét, stb) és mint okot azt irja, hogy „az elnököt ‘szörnyü ügyben’ vádolják”.
A harmadik napilap, a Hámódiá, még ennél is szemérmesebb: nála egy betü nem jelent meg eddig az egész „szörnyü ügy”ről és olvasói egyáltalán nem tudják, hogy Kácávnak valami problémája van – hacsak nem olvasnak, Isten őrizz, egy profán ujságot, vagy nem hallgatnak rádiót…
—————————————————————————————-
Ahol soha nem volt antiszemitizmus …
—————————————————————————————-
KI MÉRGEZI AZ UTASOKAT AZ INDIAI VASUTAKON?
Indiában soha nem volt antiszemitizmus.
A héten, a zsidó világszervezetek évi jelentésében az antiszemita kilengések évi „rátájáról” 2006-ban, közölték, hogy az elmult évben a jelenség világszerte emelkedő tendenciát mutatott. Főleg azokban az országokban, amelyekben jelentős moszlim kisebbség él, valamint kelet-Európában (Magyarország kivételével!) és a volt Szovjetunióban.
Néhol szoros együttmüködést észleltek szélsőbaloldali szervezetek és arab-moszlim organizációk között, mig a szélsőjobb bőrfejüek főleg verbális „tevékenységükkel” tüntek ki.
Egy izraeli túrista, aki Indiában vonaton utazott, egy táblára lett figyelmes, amely – angol nyelven – figyelmezteti a t. Utazóközönséget, vigyázzon, ne fogadjon el idegenektől ennivalót, mert lehetséges hogy mérgezett (vagy kábitószert tartalmaz). Logikus, főleg egy olyan országban ahol még az ivóviz is prolématikus.
Igenám, de a tábla egyértelmü utalást tartalmaz, arra nézve, kik azok akik „mégezik” a gyanutlan utasokat: a szöveg mellett két szakállas, pajeszos, stürmeri „zsidó látható. Igy már érthető.
Az izraeli túrista panaszt tett a külügyminisztériumban.
AMIKOR EGY ORTODOX ZSIDÓ – „ZÖLD” AKTIVISTA…
„Inkáb tanulj talmudot és ne foglalkozz ezekkel a hülyeségekkel” – mondja rabbija a vallásos környezetvédőnek * Mit mond erről a Tóra és a Halacha?
A rengeteg izraeli vallásos szervezet – többségükben karitativ, jótékonysági, kamatmentes kölcsön, stb – egy ujabb meglepően rendhagyóval szaporodott. Ezek az ortodox „zöldek”, vagyis környezetvédők, akik igencsak aktivak. A kb. hatvan aktivistát számláló voluntáris szervezet vezetője, Jehuda Genút (Amerikából allijázott), volt jesiva bócher, aki ma is jelentős idő szentel a Talmud tanulmányozásának.
Genút jól tudja, hogyan tekintenek rá ortodox társai, akiket az ilyen „külsőségek” nem érdeklik. „Amikor meglátogatom Steinman rabbit, a litván ortodoxia great old manjét, mindig ugyanzat mondja: Juda, űlj és tanulj (Talmudot) és ne foglalkozz ezekkel a hülyeségekkel”.
Hogy „ezek” mennyire nem hülyeségek – arról Genút sokat tud mesélni. Egy speciális vallásos probléma a témában: a vallásos közönség sok tonnányi nyomtatott papirt „termel” évente, szent könyveket, folyóiratokat, amit mint makulatúrát („sémot”), nem szabad szemétbe dobni, hanem el kell temetni. Ez súlyos ökológiai problémát okoz, mivel a tinta, illetve nyomdafesték dioxint tartalmaz, ami a talajvizbe kerülve életveszélyt jelenthet. Van megoldás – mondja Genút – most ezen dolgoznak.
A Tóra és a zsidó hagyomány igencsak pozitivan viseltetik a környezetvédelemhez. A „Mit mond a Halacha” cimü könyvben ( N.Kraus: Ősi Forrás(15), Budapest, 2005) olvasom: „Lásd Isten cselekedeteit (mily szépek és tökéletesek), hiszen ki tudja megjavitani amit (az emberek)elrontanak” (a Prédikátor könyve,7,13).
Erre épül egy „ökologikus” Midrás:
„Amikor az Örökkévaló a világot teremtette, fogta Ádámot, az első embert, odavezette az Éden-kert fáihoz és azt mondta neki: „nocsak, nézd, hogy cselekedeteim mily szépek és dicséretesek. Minden amit teremtettem – neked teremtettem. Ügyelj tehát, hogy el ne rontsd (teremtményeimet) és le ne rombold a világot…mert ha elrontasz valamit, nincs aki utánad megjavitsa…” (Kohelet rábbá, 7,13)
—————————————————————————————–
„Az iráni Hitlerrel csókolózott…”
KI VANNAK ZÁRVA
IZRAELBŐL AZ ULTRÁK, AKIK
TEHERÁNBAN TAGADTÁK A SOÁT
—————————————————————————————–
Az izraeli belügyminiszter, Roni Bár-On, utasitotta a határrendőrséget, ne engedje be Izraelbe azon tiz tagu küldöttség tagjait, akik nemrég résztvettek Teheránban a Holocaust-tagadók konferenciáján és összecsókolóztak az antiszemita iráni elnökkel, aki Izrael megsemmisitésével fenyeget.
A tiz, a szélsőséges ultra-ortodox Netoré Karta vezetői és tagjai,többségükben amerikai állampolgárok, a következők: Izrael Weiss, Izrael Friedmann, Dávid Feldman, Viliam Weberman, Nachman Deutsch,Chájim Levkovits, Áncsel és Chezi Schwartz, Chájim Freiman és Mose Árje Friedman. Többségük magyar származásu, többször látogattak Izraelbe ahol rokonaik élnek.
New-Yorkban zsidó szervezetek bojkottot hirdettek a tiz ellen, akiket a zsidóság árúlójainak neveznek. A felhivásban javasolját, űzzék ki őket a zsinagógákból, mondjanak fel nekik munkahelyeiken, stb. Az egyetlen angol állampolgár, aki Mancheszterben lakik, testőrökkel veszi körül magát és a bécsi Friedmannt elhagyta felesége és New-Yorkba „menekült”, közölvén hogy el akar válni férjétél, aki „az iráni Hitlerrel csókolózott”…
NAFTALI KRAUS