ELŐSZÖR AZ ÖZÖNVIZ ÓTA…

AZ IZRAELI FELSŐBIRÓSÁG ELRENDELTE AZ
EGYNEMÜEK „HÁZASSÁGÁNAK” REGISZTRÁLÁSÁT


Nagy győzelmet könyvelhettek el a mult héten az izraeli „melegek”: a felsőbiróság nagy szótöbbséggel (6:1) elrendelte, hogy a belügyminisztérium köteles regisztrálni két homokos fiatalember „házasságát”, amit Kanadában kötöttek tavaly. Izrael nem ismeri el , hivatalosan, ezt a „házasságot” és nem engedi hogy a két férfi gyereket fogadjanak örökbe. Európában ezidáig csak a Skandináv államok valamint Holland és Belgium ismerik el a homokosok házasságát.

Maga a felsőbiróság ezen döntésében , kimondja hogy a döntés technikai bejegyzésről szól, ami nem jelent elismerést, mert ez a parlament dolga és a jelenleg érvényben lévő törvények tiltják az egynemüek házasságát. Ez nem akadályozza egyrészt a „melegeket”, hogy ünnepeljenek, másrészt a vallásosokat, hogy a zsidóság ellenségének kiáltsák ki a felsőbiróságot, amely „a zsidó államot Szodomának és Gomorrának tekinti”. Az egyik vallásos képviselő törvényt követel, amely tiltja a bejegyzést, mivel az „veszélyes precedenst jelent”.

A Talmudban és a Midrásban a bibliai özönviz kiváltó okaként, többek között a frivol erkölcstelenséget jelőlik meg („és a föld megromlott Isten előtt…” – Genezis, 6, 11) ami alatt a Midrás azt érti, hogy „az özönviz addig nem jött, amig az erkölcstelenség olyan fokra hágott, hogy házasságleveleket irtak az egymás között házasodó férfiaknak, valamint az…állatoknak” (Brésit rábbá, 25, 5).
Nagyon valószinü hogy az akkori felsőbiróság ezt akkurátusan bejegyeztette, mivel rendben muszáj lenni, ugyebár.
**********************************************************

AZ „ELVESZETT MENASSE TÖRZS” HAZATÉR
Az I.sz. előtti 721-ben lezajlott asszir invázió lerombolta Izrael (Szamária) országát és deportálta a 10 törzset. A maradék 2 törzs alkotta Judea állama még 130 évig fennállt;öket Nebuchadnecár deportálta Babilóniába, de 70 év multán Cyrus hazaengedte őket (már aki akart allijázni) és ezek felépitették a második Szentélyt.
Az őskori zsidó történelem ezen szelete, meglepő aktualitást kapott a mult héten amikor megérkezett Indiából az ottani, magukat az elveszett Menasse törzs tagjaiként elkönyvelő prozeliták 50 főnyi csoportja. A héten további 170 követi őket.
Az észak-Indiából eredező hinduk évek óta állitják, hogy hagyományaik szerint ők eredetileg zsidók és Izraelben szeretnének élni. Hosszu ideig a zsidó világ nem vett tudomást róluk, de végülis néhány megszállott meggyőzte a rabbikat, akik kiküldték embereiket, hogy megtanitsák a hindukat, mit jelent zsidónak lenni és szabályosan betéritsék őket.
Ennek megtörténte után most allijázott az első csoport, melyet nem fogadott Izraelben osztatlan lelkesedés, arról már nem is beszélve, hogy a dolog Indiának sem tetszik és akadályokat gördit.

Izraelben a vallásos közönség már torkig van a fiktiv téritésekkel, mig a nem vallásosok még nem emésztették meg a problématikus etióp falassák, majd falasmúrák (kikeresztelkedett falassák) okozta ribilliót. Az indiai kormány meg attól tart hogy Izrael kivándoroltatja az ország milliárdos lakosságát. Slomó Amár Izrael országos főrabbija elhatárolja magát a „Menasse törzs” meséjétől, ami „nem bizonyitott” és azt mondja hogy akik jöttek és még jönni fognak azok szabályosan betértek, a Halacha követelményei szerint és most vallásos, hithü zsidók.
Vagyis: az ” elveszett törzs” még nem került meg és erre nincs is sok esély…
——————————————————————————

JAFFAI ARAB KISLÁNY AUSVITZBAN
Szinte hihetetlen de igaz: a jaffai városi gimnázium nemrég zarándoklatot tartott Lengyelországba és meglátogatta a megsemmisitő táborokat (Ausvitz, Majdanek) valamint több ismert lengyel város gettóját, a tömegsirokat, stb. Ebben még nincs sok ujdonság, mert ilyen küldöttségek utaznak évente, rendszeresen, az ujdonság az, hogy a 31 végzős diák egy harmada moszlim arabok voltak.
Ez még Jaffán is szenzáció, amely pedig egy vegyes zsidó-arab város. A Mááriv tel-avivi melléklete megkérte a 17 éves Sziniél Abu-Sahadet, vezessen naplót a látogatásról. A most közzétett napló megdöbbentő dokumentum: a Sóá egy arab kislány szemében.
Sziniél leirja a döbbenetet, ami Ausvitzban, a krematoriumok mellett, elfogta, amikor felfogta, mi is történt itt: „Ez volt a legszörnyübb, a krematórium, vagyis kemencék, vagy hivjátok ahogy akarjátok. Az én szememben a németek voltak a halál angyala feketébe öltözve. Nem elég hogy gyilkolnak, még égetnek is? – – – hogyan képes a gyülölet erre. Szerintem ők az isten szerepét akarták játszani…”
Volt amikor a küldöttség zsidó tagjai – 20 fiu és lány – nevetgéltek, szórakoztak és Sziniél megrótta őket: „nem illik nevetni és főleg nem szép a sirokon ülni… Tálmá (az egyik tanitónő) azt mondta hogy igazam van és hogy ?szégyen hogy egy arab diáklánynak kell zsidókat erre figyelmeztetni…'”
„A küldöttség tagjai neveket olvastak fel, az elpusztitottak neveit. Barátnőm, egy jaffai arab kislány, is felolvasott neveket. Ez mutatta hogy mi is a küldöttséghez tartozunk. Én mécsest gyujtottam…”
Péntek este zsinagógába ment a küldöttség. „Az ima nagyon tetszett nekem, mindenki énekelt. Most először voltam zsinagógában. Éreztem hogy közéjük tartozom, nem mint zsidó, hanem mint egyenlő ember az Isten házában. Amikor felálltak, én is felálltam…”
Maga az utazás nem volt nagy élvezett. Sziniél állandóan fázott, „majd megfagytam” – irja a naplóban. A 17 éves, még érettségi előtt álló arab kislányt, édesanyja, nagybátyja és … vőlegényes várta a reptéren visszatértekor.
Az iskola igazgatója, Dávid ben Zohár, a moszlim diákok részvételének pedagógiai értékéről beszélt és „elárulta”, hogy értesülése szerint a küldöttségben résztvevő arab diákok, Lengyelországban, több alkalommal énekelték a Hatikvát, az izraeli himnuszt, amit Jaffán nem szoktak tenni.
No de ez már politika…
*——————————————————————————-
A SZAMARITÁNUSOK MENYASSZONYOKAT
IMPORTÁLNAK UKRAINÁBÓL
Egy kihalófélben lévő vallási szekta – a szamaritánusok – próbálja most létkérdéseit megoldani, menyasszonyok importjából Ukrainából és Szibériából.
A szekta – amely manapság 670 egyedet számlál, fele az izraeli Cholon városkában és a másik fele Schemben (Nablus) és a környező Gerizim hegyen, vagyis a palesztin autonómia területén – száma egyre csökken, mivel egyrészt csak egymás között házasodnak, másrészt és ebből kifolyólag, sok a beteg, a rokkant, a vak. Nincsenek nők, nincsenek menyasszonyok – mondja a szamaritánus főpap, Elázár ben Cádká, aki korszakalkotó ötlettel megengedte hogy a szekta tagjai keressenek maguknak menyasszonyt, ahol csak találnak. Jó példával fia, Jáir (40) járt elől, aki Herszonból (Ukraina) importált magának menyasszonyt, a szőke, 19 éves, Szura személyében. Egy másik szamaritánus, Radgai, a szibériai Omszkban találta meg élete párját, a szemüveges, intelligens Láná (BA orosz irodalomban) személyében.
A főpap nagyon jó véleménnyel van a két fiatal nőröl. Komolyak, odaadók, gyorsan beilleszkedtek, tartják a szombatot és a Nidda törvényeit (ezt a két zsidó követelményt tartják a szamaritánusok, akik a zsidókhoz közel állónak tartják magukat) és ami a lényeg – friss vér a kiöregedett szektába. Egyébként, szamaritánusnak lenni nem követel meg semmi betérési aktust, elég egy deklaráció, hogy mától fogva a szektához tartozok és kész. Ha zsidóról van szó, akkor le kell mondani Jeruzsálem szentségéről, mivel a szamaritánusoknak Grizim a szent hegy.
A két esetről film is készült, egy orosz forgatócsoport munkája – és most várják, hogy a hir elterjedtével meginduljon az „allija”áradat a Fák országainak szegényebb fertályaiból. A kevés szamaritánusok aránylag jó anyagi helyzete komoly vonzóerőt jelent a szőke bárisnyáknak.

IZRAELBEN NEM ÉRDEMES MEGHALNI: FOGYTÁN
A TEMETKEZÉSI HELYEK TEL-AVIV KÖRNYÉKÉN
A tel-avivi Chevra Kaddisa (Szent-Egylet amely a temetőket üzemelteti) vezetősége közölte az illetékesekkel, hogy a „napokban” betelik az „új” tel-avivi temető és utána a halottak mehetnek Isten hirével: nem lesz hol eltemetni őket.
Ezt az „új” temetőt, a Hájárkont, csak néhány évvel ezelőtt nyitották meg, miután az első, a choloni betelt és ma ott csak „protekciósokat” temetnek, vagyis olyanokat akik még életükben helyet vásároltak ott maguknak. A „illetékesek” ezügyben a Földhatóság, amelynek fel kell szabaditani e célra olyan területeket, amelyek eredeti rendeltetése mezőgazdasági. Értesülések szerint Tel-Avivban ma mindössze 300 „szabad hely” maradt. „Eszerint jó lesz sietni? – sütötte el egy ujságiró a morbid viccet, de a Chevra igazgatója válasza úgy szólt hogy ez nem vicc, kérem.
Tel-Avivban van még három régi temető – köztük a régi, patinás „Trumpeldor” a város szivében – de ott már csak sulyos ezresekért lehet helyet kapni de ehhez is hires embernek, irónak vagy közéleti személyiségnek kell lenni.
Az alternativ temetési lehetőség az un. „emeletes” lenne, amit a Halacha megenged, de a delikvensek húzódoznak tőle.
——————————————————————————-

TIBÉRIÁSON FELTÁRTÁK A SYNHEDRION SZÉKHÁZÁT
Tibériáson, az észak-izraeli városkában amely a Kineret (Genezáret) tó partján terül el és amely a négy izraelföldi szent város egyike (Jeruzsálem, Hebron és Cfát mellett) – az óvárosban tartott archeológiai ásatások során feltárták az egykor ott székelő Synhedrion székházát.
A most befejezett hatodik ásatási idényben , amelyet Jizhár hirschfeld professzor vezetett, feltárták a bazilikát, amelyben, megalapozott feltevések szerint, volt a Synhedrio székhelye. Ez a római hódoltság kései szakaszában volt, a Bar-Kochba felkelés leverése után, amikor a Felsőbiróság – amely akkor a zsidó vezetést képviselte a megszállók felé – már nem űlésezhetett Jávnéban.
Ezen kivül a jelenlegi ásatások feltártak egy fejlett nyilvános VC rendszert, amely „modern” szellőztető berendezéssel és lefolyó csatornák segitségével müködött és amit az archeológusok mint egy „ekológiai szisztémát” aposztrofálnak. Ez valószinüleg a 9. századból maradt fenn és ebből a szennyvizet a Kineretbe vezették, mig a sárral a mezőket trágyázták. Tibériás akkoriban egy jól megtervezett modern város volt – mondják az Izraeli ásatási Hatóság emberei.

LONDON: TONY BLAIR DICSÉRI AZ ULTRA-ORTODOX ZSIDÓ
LÁNY ISKOLÁT – MIKÖZBEN KORMÁNYA INTEGRÁCIÓT HIRDET
Bizarr ellentmondásnak voltak nemrég szenvedő tanui az angol nevelésűgy moguljai. Miközben a kormány meghirdette a szigoru integrációt az állami, vagy az állam által támogatott iskolákban – Tony Blair miniszterelnök meglátogatta a londoni ortodox-zsidó lányiskolát, amely a „Jeszodé Hátóra” (a Tóra alapjai) nevű hálózat szerves része. Blair dicsérte az iskolát, amely szerencsésen ötvözi a zsidó nevelést a brit polgári értékekkel és kijelentette: „nem szégyeli és nem titkolja, hogy ő a zsidók barátja”. (lásda mellékelt képet).
Ekkor már heteken át folyt a herce-hurca az angol közoktatási minisztérium „integrációs” terve körül, amelyet a vallásos iskolák, főleg a zsidók és a moszlimok elleneznek. A terv szerint minden államilag támogatott vallásos iskolának, „legalább 25% más hitü diákot kell felvennie”. Az össz-zsidó képviselet csúcs-szerve is aggodalmát fejezte ki mondván, hogy integrációnak ezen módja veszélyezteti a zsidó nevelést.
Az iskola igazgatója , Ábrahám Pinter rabbi, a miniszterlnök szemébe mondta, hogy ha az integrációs terv megvalósul, abban a pillanatban a „Jezsodé Hátóra” lemond az állami támogatásról és magán-iskola lesz.
Angliában kb. 300 ezer zsidó él, közülök 15 ezer diák tanul 37 zsidó iskolában. Ezek jelentős állami támogatást élveznek. Az itt emlitett ultra-ortodox lányiskolában 250 diáklány tanul. Pinter rabbi, az igagató, azt mondta Tony Blairnak hogy „néhány moszlim „mesüge” miatt, nincs értelme felboritani a jól müküdő brit multi-kulturális nevelési rendszert”.
Az ultra-ortodox hitközség Angliában 50 ezer tagot számlál és tiz évenként megduplázza önmagát.
***
Rövid idővel Blair látogatása után az ultra-ortodox zsidó iskolában, a közoktatási minisztérium szóvivője közölte, hogy a kormány eláll az integrációs tervtől.
NAFTALI KRAUS
BreuerPress-info