Értékes könyvadomány határokon túlra

A Határon Túli Magyarok Hivatalában mutatta be és adta át a határon túli magyar oktatási intézmények könyvtárai részére felajánlott 240 kötetes adományát az Égisz Könyvkiadó főszerkesztője.


Dr. Karvalics László, a „Magyarország városai” című, négy kötetes, szép kiállítású, gazdagon illusztrált kiadvány főszerkesztője, Szabó Vilmosnak, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárának jelenlétében mutatta be a sajtó képviselőinek és adta át Komlós Attilának a HTMH elnökének azt a 240 kötetet, amelyet a határon túli magyar oktatási intézmények számára adományoztak.
A „Magyarország városai” című reprezentatív, színes, négy kötetes könyv Magyarország városait mutatja be. Tartalmazza a városok földrajzi, demográfiai adatait, alapításuk, fejlődésük történetét, gazdasági, kulturális, oktatási, művelődési és sportéletének jellemzőit és nevezetességeit. A könyv megbízható információforrás üzletembereknek, turistáknak, diákoknak, és mindazoknak, akik Magyarország városai iránt érdeklődnek. A könyvek nemcsak a határon túl élő magyar nyelven tanuló diákok, főiskolai és egyetemi hallgatók számára hasznos kiadvány, de a Magyarország iránt érdeklődők számára is hasznos, mivel angol és német nyelven is tartalmaz összefoglalót minden magyarországi városról.
A könyvbemutatón tudósítónknak Dr. Karvalics László elmondta, hogy „hasonló kiadvány, amely együtt, egységes szerkezetben mutatja be a hazai városokat, színes fotókkal illusztrálva, még nem készült Magyarországon. Ez a könyv, alapvetően nem a turisták számára készült, de azok is hasznos háttér információkat nyerhetnek belőle.” A főszerkesztő ehhez hozzátette, hogy „a könyv készítése során nagyon sok támogatást kaptunk a helyi emberektől, a helyi önkormányzatoktól, velük egyetértésben alakult ki a könyv struktúrája. A könyvekben bemutatjuk a városok történetét alapításuktól, napjainkig, de az újkori magyar történelemre koncentrálunk. A könyvben szerepelnek a városok gazdasági, kulturális adottságai, eredményei is.”
Dr Karvalics László, tudósítónknak, az adományozásra vonatkozó kérdésére, a következőt válaszolta: „Amikor mi ezt a könyvet felajánlottuk az volt a célunk, hogy erősítsük a határon túliak és az itt élők közötti kapcsolatot. Talán ez a szolidaritás közelebb hozza egymáshoz a határon túli magyarságot és a határokon belül élőket.”
A bemutató alkalmával Szabó Vilmos államtitkár, tudósítónknak adott nyilatkozatában kihangsúlyozta, hogy azért tartja nagy jelentőségűnek ezt a könyvadományt, mert eddig csak korlátozott számban szerepeltek az adományok között új könyvek. Az eddigi adományok elsősorban szociális jellegűek voltak, katasztrófákhoz, árvízhez, rendkívüli eseményekhez kapcsolódtak.”
Szabó Vilmos ehhez hozzátette: „Magam azt tartom kiemelkedőnek, hogy az adományozás terén eljutottunk a kultúráig, az oktatásig. Ráadásul, ebben az esetben egy olyan drága könyv sorozatról van szó, amelyet nem biztos, hogy a határon túl élők meg tudnának engedni maguknak, hogy megvásárolják. Már korábban is sikerült a határon túli magyar oktatási intézmények számára könyveket juttatni, de azok egyike sem volt újonnan kiadott könyv. Itt, ebben az esetben egy hazai könyvújdonság jut el a hazai magánemberek, vállalkozások adományaként Erdélybe, Vajdaságba, vagy Kárpát-aljára.”
A Határon Túli Magyarok Hivatala segít majd megfelelő helyekre eljuttatni az értékes könyveket. Erről beszélt tudósítónknak Komlós Attila a HTMH elnöke, aki elmondta, hogy „elsődlegesen a felsőoktatási intézményeknek, az egyetemi könyvtáraknak szánjuk a könyveket. A könyvújdonságból kap majd például, Szlovákiában a Sellye Egyetem, a Nyitrai Tanárképző Főiskola, Ukrajnában, Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Tanárképző Főiskola, az Ungvári Egyetem Magyar Történeti Tanszéke, Romániában a Sapiencia Egyetem a kolozsvári, a marosvásárhelyi és a csíkszeredai kampuszok, de kap majd a könyvekből a nagyváradi egyetem is. Eljuttatunk példányokat a vajdasági oktatási intézményeknek is. Számos határon túli könyvtárnak is szánunk a könyvekből. Ugyanis úgy tartjuk, hogy ezek a könyvek jól hasznosíthatók a diákok számára. Ez a négy kötet nem egy színes turisztikai album, bár vannak benne nagyon szép színes fotóillusztrációk, a könyv főként a történeti, a kulturális és a gazdasági részeivel nyújt fontos, érdekes információkat a magyar városok múltjáról és a rendszerváltozás óta eltelt időszakról.”
A könyv HTMH – beli sajtóbemutatóján is felvetődött, hogy jó lenne, ha a négy eddig megjelent kötet kiegészülne egy újabb ötödik kötettel, amelyben hasonló színvonalon, de a határon túli magyar városokkal ismerkedhetnének meg a magyarországi olvasók.
Komlós Attila, a könyv ötödik kötetének megjelentetésére, vonatkozó javaslatra a következőt válaszolta: „Ha én lennék a kiadó, bizony elgondolkodnék arról, hogy igaz, hogy nagy munkával jár egy ilyen kötet elkészítése, de én bizony vállalkoznék egy ilyen könyv megjelentetésére. A sajtótájékoztatót megelőzően tárgyaltunk a Kiadó igazgatójával és ott is felmerült a gondolat a könyv folytatásáról. Való igaz, léteznek szép városokat bemutató albumok, de olyan kötet még nem jelent meg, amely a magyarországi városokhoz hasonlóan bemutatná a határon túli magyarlakta városokat. Egy ilyen kötet elősegítené a határon túl és innen élő magyarok információcseréjét, egymás jobb megismerését, mert nemcsak a napi politikai, hanem az úgymond civil információkra is szükségünk van egymásról, egymás életéről.”
Barát Tamás tudósítása