Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Dr Mesterházy Balázs korábbi miniszteri biztos vázolta a következőket:
„Ugyan Pécs városa nyerte meg a pályázatot de ez a pályázat kihatással lesz az egész országra”


Fókuszban a gazdaságfejlesztés elemeként értelmezett kultúra

Olyan projektet indítottunk be a Kulturális alapú gazdaságfejlesztési koordináció elnevezésű projekttel, amely képes összehozni a szakpolitikák (gazdaság, kultúra, környezet, stb.), az ágazatpolitika (területfejlesztés) és az önkormányzatiság szereplőit. Kezdeményező szerepünk ebben!
A Kulturális Főváros-akciót és a Kulturális alapú gazdaságfejlesztési koordináció-t követően lehetségessé válik a kultúráról való gondolkodás átalakulása: A KULTÚRA TŐKE!
Előremutató a projekt a fejlesztési tervek összeállítására vonatkozó munkákat tekintve is, hiszen annak része: a. a projektgenerálás b. szakértői segítség a városok kitörési pontjainak feltérképezésében c. EU-kompatibilitás előzetes vizsgálata d. segítség a tervek projektekké való fejlesztésében (szakértői segítség) e. a városok fejlesztésében kiemelt szerepet játszó, Eu-kompatibilis projektek becsatornázásában való segítség
Koordinált, a tényleges igényekre és konkrét projektekre épülő fejlesztési projekt a kulturális szektorban!
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának 2004. október 7-én meghirdetett, az Európa Kulturális Fővárosa-cím elnyerésére kiírt pályázatán a megyei jogú városok közül tizenegy indult el. A kétfordulós pályázat kapcsán az önkormányzatoknak lehetőségük nyílt kulturális koncepciójuk újratervezésére, városuk arculatának és jövőjének újragondolására. A városok pályázati anyagaiból jól látszik, hogy a pályázat – az Európa Kulturális Fővárosa-cím elnyerésének lehetősége – rendkívül jótékonyan hatott Magyarország szellemi, kulturális életének élénkítésére, fejlődésére; kultúráról évtizedek óta nem esett ennyi szó országunkban. A Kulturális Főváros-pályázaton részt vevő városok által megalapozott kulturális alapú gazdaságfejlesztési tervek, valamint az egyes városok európai jövőképének megfogalmazását célzó koncepciók kitüntetett helyet foglalnak el a városfejlesztés újkori, magyar történetében.
Az Európa Kulturális Fővárosa-akció által generált kulturális városfejlesztési aktivitás fenntartása és további ösztönzése a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma mellett a Megyei Jogú Városok Szövetségének egyik kiemelt, megvalósítandó célja. Fontos, hogy a pályázatot követően ne tekintsük lezártnak az ügyet, hanem közösen tegyünk az abban rejlő lehetőségek kiaknázásáért. Úgy gondoljuk, hogy a pályázat által kiváltott aktivitás továbbvitele nemcsak kötelességünk, de az egyben vissza nem térő lehetőséget is jelent úgy a magyar városok, mint a kormányzat számára.
Az Európa Kulturális Fővárosa-pályázat által kiváltott aktivitás ösztönözte arra a többi megyei jogú várost is, hogy a pályázatot benyújtott városok projektjeihez hasonló városfejlesztési terveket dolgozzanak ki, melyek révén az eddiginél hatékonyabban és koncentráltabban tudják hasznosítani kulturális értékeiket.
A 2007-2013 közötti időszakban várhatóan 22,5 milliárd euró európai uniós forrás válik lehívhatóvá Magyarország számára. Ehhez természetesen kidolgozott, színvonalas projektekre van szükség.
A Második Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítése során a helyi szereplőket az eddiginél sokkal intenzívebben és hatékonyabban kell informálni, jobban be kell vonni őket a tervezésbe, és ehhez segítséget kell nyújtani számukra.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége szükségesnek, és nélkülözhetetlennek tartja tagvárosainak további segítése céljából egy koordinációs – programiroda létrehozását.
A „kulturális alapú gazdaságfejlesztési koordináció” elnevezésű projekt keretében a Szövetség égisze alatt működő új koordinációs és programiroda elsődleges feladata egy „New Public Management”-típusú tájékoztató és felkészítő tréning-sorozat megszervezése és lebonyolítása.
A tréning és az azt követő tervezői munka célja, hogy a szaktárcák képviselőinek, valamint a fejlesztési, programozó szakértőknek a segítségével zajló projekt-tervezési és szakszerű pályázatírói munka során a városok feltérképezzék, meghatározzák és kidolgozzák saját „kitörési pontjaikat”. Megfogalmazzák mindazokat a lehetőségeket, amelyek hosszú távú, kulturális alapú város- és gazdaságfejlesztést tesznek lehetővé majd tagvárosaink számára a Második Nemzeti Fejlesztési Tervbe történő sikeres becsatornázás esetén.
A Szövetség az új programiroda felállításával találkozási pontot kíván létrehozni, szeretne hatékony kapcsolatot és együttműködést kialakítani az önkormányzatok, az államigazgatási szervek és a témában jártas, fejlesztésekkel és beruházásokkal foglalkozó tanácsadó szektor között.
Szeretnénk, ha a hálózatos együttműködést célzó program eredményeképpen elkészülne Magyarországon egy, a megyei jogú városokat érintő kulturális alapú város- és gazdaságfejlesztési tervcsomag.
A Második Nemzeti Fejlesztési terv előre láthatóan 2006. év tavaszán zárul le. Eddig az időpontig van esélye minden megyei jogú városnak, hogy megtalálja és előkészítse projektjeit, és ezek megvalósításáért a szövetséggel együtt lobbizzon.
A fent vázolt, valamennyi városunk jövőjét meghatározó feladatok elősegítése érdekében a Megyei Jogú Városok Szövetsége a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, az Országos Területfejlesztési Hivatal, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium szakértőinek közreműködésével több napos szakmai felkészítő tréninget szervez tagvárosainak. A tréning az együttműködő partnerek támogatásával valósul meg. A tréning célja, hogy a városok felelős munkatársai a fent említett szakértők segítségével olyan projekteket dolgozzanak ki és készítsenek elő, amelyek alkalmasak a készülő Nemzeti Fejlesztési Terv új operatív programjaiba történő becsatornázásra. A Szövetség első lépésben főként kulturális és humán területekkel összefüggő gazdaságfejlesztési tervek kidolgozásában kívánja segíteni tagvárosait. A projekt keretében a későbbiekben a tagvárosok igényeinek megfelelően mód van arra is, hogy szélesítsük a fejlesztési területek körét, és az első, kulturális és humán területekkel összefüggő gazdaságfejlesztési tervek kidolgozása után más területeket is bevonjunk. A programiroda a folyamatos koordinációt és tájékoztatást, a szakértőkkel való konzultáció lehetőségének megteremtését ígéri a Szövetség tagvárosainak.

BreuerPress-MCOnet