Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására december 22-én országos böjti és imanapot tartan…

Észak-Afrika és az arab világ katolikus püspökeinek kéréséhez csatlakozva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására december 22-én országos böjti és imanapot tartanak a Közel-Kelet békéjéért. Az észak-afrikai valamint az arab területeken élő latin rítusú püspökök október 11-16 között Rómában tartott konferenciáján a résztvevők megállapították, hogy a közel-keleti válság a térség szinte valamennyi országát sújtja. Számos helyen fegyveres konfliktusok zajlanak. A püspökök karácsony közeledtével azonban különösképpen a Szentföld, Jézus Krisztus szülőföldjének problémáira kívánták ráirányítani a világ figyelmét, ahol zsidók, keresztények és muzulmánok élnek együtt. A szűnni nem akaró értelmetlen erőszak a Szentföldön élő emberek számára egyre elviselhetetlenebb. Az igazságos béke megteremtésén fáradozni minden keresztény ember lelkiismeretbeli kötelessége. II. János Pál pápa és a világegyház szolidaritásának megnyilvánulásai fontos támaszt jelentenek a Szentföld népeinek. Karácsony közeledtével az arab világ püspökei arra kérik a katolikusokat világszerte, hogy szorgalmazzák saját kormányaik és a nemzetközi közösség aktívabb szerepvállalását a Szentföld békéjének megteremtésében. „Szükségünk van külső segítségre, hogy rátaláljunk a kiengesztelődésre és a békére – olvasható nyilatkozatukban. – Ezért kérjük, hogy a katolikusok december 22-én tartsanak az egész világon böjti napot és imádkozzanak közösen a Szentföld békéjéért. – mondja a zsoltáros, ami kifejezi valamennyiünk kötődését Jézus Krisztus szülőföldjéhez. Az Egyház így járulhat hozzá ahhoz, hogy a béke és a kiengesztelődés megszülethessen a Szentföldön.” Budapest, 2004. december 21. Dr. Benyik György