Világi közösség, vallási közösség

2003 szept. 1-3 között a két közösség egymásra hatásával foglalkozott a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, mely ebben az évben 15. alkalommal ült össze. A hat külföldi előadó magas tudományos reprezentációt jelentett. Joachim Gnilka aki a pápai biblikus bizottságnak is tagja visszatérő vendég és a Jeruzsálemi anya egyházról tartott eladást. Brachet J. Y. a franciaországi Rennesből érkezett., J. Broz Prágai Károly egyetemről, Soumeka Anna Ttesszaloniki egyetemről Görögországból, Peres Imre a szlovákiai Komárno-ból, Caesare Bissoli Rómából a szalézi egyetemről, Chirilla Joan pedig a Kolozsvári egyetem ortodox tanszékéről. A PPKE-et Rokay Zoltán dékán és Frőhlich Ida dékán asszony, jeles qumrán szakértő képviselte. Az evangélikusokat Jutta Hausmann, A reformátusokat többen is képviselték, első alkalommal Pásztor János is.


A 23 előadás kétségtelenül próbára tette a 164 hallgató befogadó képességét, akik végig figyelték a konferenciát. A konferencia megszokott vendégein kívül nagy számban megjelentek meg a teológiai fakultások hallgatói is. Számos katechéta és pap is érdeklődéssel hallgatta az előadásokat. Talán a legutolsó előadás, amelyet Zamfir Korinna kolozsvári docens tartott keltette a legnagyobb érdeklődést. Jeremiás politikai próféciájával és kortársai próféciáival foglalkozott. Ezzel ráirányult a figyelem a vallási közösség prófétai küldetésére. Korábban ezt egy szintén vallásos társadalomban kellett beteljesíteni, ma egy szekularizált társadalomban. Mindenki egyet értett azzal, hogy nem elegendő, hogy az egyháznak van szociális tanítása, ha a tagjai nem valósítanak meg egy szociális programot. Döbbent érdeklődést váltott ki Szécsi Jószef előadása a Talmudban olvasható abortusz ellenes rendelkezésekről. Ebben feltárult az ókori világ gondolkodóinak dilemmája mikortól tekintsék a magzatot élőnek. De az is világossá vált, hogy a keresztény vallásos álláspont megfogalmazásához nem elegendő a Biblia ismerete, hanem szükséges, a kérdés természettudományos megközelítésével is foglalkozni. A vallási választ a társadalmi kérdésekre, vagy egyéni problémára, csak a szaktudományos ismeretek ismeretében adható meg. A konferencián mutatta be Thorday Attila PPKE pasztorális tanára az általa szerkesztett Jeromos Biblia kommentár három kötetét. Ez a nemzetközileg is elismert munka, magyar fordításban, nagymennyiségű katolikus szakirodalmat tett hozzáférhetővé. A konferencián megfogalmazódott az az igény is, hogy a teológus növendékeke, ne csak hallgatóként, hanem előadóként is vegyenek részt a következő konferencián. A következő konferencián az exetegikai módszerekkel foglalkozunk. Remélve, hogy az előadásokból szerkesztett kötet anyaga tankönyvként is szolgálhat a különböző felekezetű teológiai fakultások számára. A konferencia vendégeit fogadta Gyulay Endre Szeged-Csanádi megyés püspök és levélben köszöntötte Jakubinyi György Gyulafehérvári érsek. A résztvevők és előadók igen hálásak voltak azért, hogy a MKPK kiemelten támogatta ezt a konferenciát. BPI. Dr Benyik György