Bush a hitlerizmushoz hasonlította a mai terrorizmust

Az észak-atlanti szövetség egységének fontosságát hangsúlyozta, és a megosztottságok, vetélkedés elkerülésére hívott fel a krakkói Wawel udvarán elhangzott nagyívű beszédében George W. Bush amerikai elnök.


Bush hitvesével, Laurával együtt péntek éjjel érkezett Krakkóba, ahonnan szombaton kora délután utaztak tovább Szentpétervárra, a város alapításának 300. évfordulójával kapcsolatos ünnepségekre. Kíséretében van mások mellett Colin Powell külügyminiszter és Condoleezza Rice nemzetbiztonsági főtanácsadó. Az elnöki pár szombaton az auschwitz-birkenaui egykori koncentrációs tábor meglátogatásával kezdte programját; megtekintették az ottani múzeumot, és koszorút, virágot helyeztek el az áldozatok emlékére. Bush a krakkói királyi vár, a Wawel udvarán elhangzott beszédében, amely látogatásának csúcspontja volt, párhuzamot vont a második világháború, a hitlerizmus és a mai nemzetközi terrorizmus között, amelynek leküzdéséhez ugyanolyan kérlelhetetlenségre van szükség. A gonoszt nem szabad lekicsinyelni, figyelmen kívül hagyni, hanem határozottan szembe kell vele szállni – húzta alá. Síkraszállt az észak-atlanti szövetség továbbfejlesztése, a béke és a stabilitás övezetének kiterjesztése mellett. Leszögezte, hogy Amerika és Európa között nincs konfliktus, kiemelve, hogy Amerika Európának köszönheti a tolerancia és a demokrácia hagyományát. Köszönetet mondott Lengyelországnak a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemhez nyújtott támogatásért, az afganisztáni és iraki szerepvállalásért, méltatta a lengyel katonák ottani teljesítményét. Voltak olyan történelmi korszakok – mondta -, amikor Lengyelországnak választania kellett Európa és Amerika között, de ma erre nincs szükség. Ma a szabadság, a demokratikus értékek védelmében az erőket egyesíteni kell. Amerikának szüksége van európai barátai és szövetségesei segítségére, tanácsaira, bölcsességére – szögezte le. Aleksander Kwasniewski lengyel elnök ugyancsak a Wawel udvarán elhangzott beszédében arra helyezte a hangsúlyt, hogy Európának szüksége van egy erős Amerikára, és Amerikának is szüksége van egy erős Európára. Emlékeztetett arra, hogy az észak-atlanti szövetség ereje a transzatlanti kötelékekből ered, és a szövetség két pilléren, az egyesülő Európán és az Amerikai Egyesült Államokon nyugszik. Megállapította, hogy a jelenlegi lengyel-amerikai kapcsolatok a legjobbak a történelemben, és ez elsősorban a mai amerikai elnök érdeme. Bush a Wawelben külön-külön tárgyalt Kwasniewskivel, majd Leszek Miller lengyel kormányfővel. A megbeszélések középpontjában az iraki helyzet és újjáépítés, az Európai Unió, a lengyelországi uniós népszavazás és a transzatlanti kapcsolatok álltak. (MTI)