Magyar találmány forradalmasíthatja a magisztrális gyógyszerkészítést

Magyar találmány forradalmasíthatja a magisztrális gyógyszerkészítést

Egy magyar fejlesztésű gyógyszertári minőségbiztosítási és dokumentációs rendszer segítségével Magyarország az Európai Unió tagállamai közül az elsők között teljesítheti az Európa Tanács magisztrális gyógyszerkészítés területén előírt ajánlásait. A mag-iTech™© rendszer az alapanyag beérkezésétől a kész gyógyszer betegnek történő kiadásáig végigköveti és automatikusan valós idejű dokumentációval látja el a magisztrális gyógyszerkészítményt, kiküszöbölve ezzel minden emberi mulasztásból, tévedésből, figyelmetlenségből adódó hibát.

 

Magyarországon a nagy tradícióval rendelkező magisztrális gyógyszerkészítés minőségbiztosítása – a jelenlegi jogszabályok pontos betartásával is – hiányosan valósítható meg. A nem teljes dokumentáció és a protokoll hiánya jogi problémákat is felvet a gyógyszertárakkal szemben. A mag-iTech™© laboratóriumi minőségbiztosítási rendszer az Európa Tanács ajánlásait figyelembe véve elektronikus dokumentációval látja el a magisztrális gyógyszerkészítményeket.

„Quale interius™© – Belül a minőség”

 

A rendszer kettéválasztja az alapanyagok és a gyógyszerkészítmények útját. A beérkezett alapanyagok egyedi azonosítóval rendelkeznek, s először a „Beérkeztetett, bevizsgálásra váró” elnevezésű karanténba kerülnek. Itt a kvalitatív és kvantitatív analitikai vizsgálatokat követően – amelynek eredményeit a rendszer fotó és számítás formájában rögzíti -, lép a „Bevizsgált, impleálásra (gyógyszertári állványedénybe, azaz táraedénybe történő betöltésre) váró” karanténba. Nem megfelelő analitikai eredmény esetén a továbbjutás nem lehetséges. Az impleálás során a táraedények egyedi azonosítóját (RFID) és az alapanyagok egyedi azonosítójának adatait a rendszer összeveti, ellenőrzi és megfelelőség esetén rögzíti az impleálás adatait. A nem megfelelő edénybe történő impleálásra a rendszer figyelmeztet. Az impleálás végeztével az alapanyag adatai digitálisan jelennek meg az ún. mag-iGlass™© ID-ben. Az alapanyag átkerül a „Gyógyszerkészítésre alkalmas” karanténba.

 

A gyógyszerkészítés során a mag-iTech™©rendszer elektronikusan rögzíti a bemérni kívánt alapanyag adatait és az alapanyag erősségét, mennyiségét figyelembe véve állapít meg mérési hibahatárt. Erős hatású szert tartalmazó készítmények esetén a rendszer a megadott adatok alapján automatikusan dózist számol és javaslatot tesz a bemérendő, erős hatású anyag mennyiségére. A betegadatok rögzítése után egyedi azonosítókat is tartalmazó címkét nyomtat, de lehetőség van betegtájékoztató nyomtatására is az adott készítményhez. A kész gyógyszerkészítmény végparamétereinek és dokumentációjának ellenőrzésével szabadítható fel a „Készítési” karanténból, és áthelyezhető az „Elkészített, kiadásra váró” karanténba. Az így elkészített magisztrális gyógyszerek tárolási dokumentációval rendelkeznek. A bluetooth hőmérő a tárolási hely hőmérsékletét dokumentálja. A biztonságos betegellátás másik kulcskérdése, hogy a beteg állapotát figyelembe véve mennyi idő múlva jut hozzá gyógyszerkészítményéhez. Ennek érdekében fejlesztették ki az ún. mag-iTriage™© rendszert, amely a gyógyszertárba beérkezett és elkészítésre váró magisztrális gyógyszereket a rendelkezésre álló adatok alapján fontossági sorrendbe rendezi és meghatározza az elkészítés várható időpontját.

 

A mag-iTech™© rendszer  a magisztrális gyógyszerkészítést a mai kor követelményeinek szintjére emeli, biztosítja a gyógyszertárak jogi védelmét, valamint a magas színvonalú betegellátást.  Minden magyarországi patikában egyszerűen bevezethető. Modulrendszerű felépítése lehetővé teszi a jogszabályi és környezeti változásokhoz való könnyed alkalmazkodást.

 

– A mag-iTech™© minőségbiztosítási rendszerről szóló publikáció a következő linken érhető el: www.magangyogyszereszek.hu/ax/axpid1.php?pid=795

– Fejlesztésünket 2016-ban egy országos, szakmai versenyen kiemelt első helyezéssel díjazták, az erről szóló cikk a következő linken érhető el: hgysz.hu/hirek/kulondijat-adott-at-a-hgysz-a-rozsnyay-emlekversenyen/